آموزش زناشویی زنان و مردان

درباره مسائل زناشويی و قبل و بعد از ازدواج
نویسنده : مژگان ملکی نیا ; ساعت ۱۱:٢۸ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۳٠ مهر ۱۳۸۸

همچنان که وارد هزاره جدید میشویم، ویروس ازبین برنده
سیستم ایمنی بدن انسان یا همان HIV به ایفای نقشی
بـرجستـه در بـه خـطر انـداختـن سـلامتی بشر در سراسر
جهان ادامه می دهد. آمـارهـای ارائـه شـده اخـیر از سوی
سـازمـان مـلل نـشان میـدهـد که تقریبا 34 میلیون نفـر از
مردم جهان به این بیماری مبتلا هستند و هر ساله تعـداد
5.6 میلون نفر به این مقدار افزوده میگردد. فاجعه انسانی
مربوط به ایدز بی مانند است.

بیشتر موارد راه های انتقال ویروس HIV میـتـواند بـه طرق
مخـتلف بـه  رفـتـار بشر مربوط گردد؛ مانند مواد مخدر و فعالیتهای جنسی. درحالی کـه ایـنگونه رفتارها در بـرخی از جوامع رواج بسیاری یافته است، اغلب آنها را می تـوان بــا آموزش و مشاوره منـاسب تـغیـیر داده و یا اصـلاح نـمـود.  چـندین کشور از قبیل تایلند و اوگاندا توانسته اند با سعی بسیار در این زمینه با موفقیت میـزان انتشار ایــن بـیـماری را کاهش دهند.
در کشـور آمـریـکـا بـا ایـنکه رفتارهای مخاطره انگیز در برخی از گروه ها هـمانـنـد مــردان همجنس گرا بطور قابل توجـهـی کـاهش یـافـتـه اسـت، گزارشهای اخیر حاکی از طغیان مجدد بیماری ایدز میباشند. این تجدید فعالیت قطعا بصـورت چند عاملی بوده و بخشی از آن بدلیل حمایت عمومی و سیاسی متزلزل می باشـد. روشـهـای مـبـارزاتی عـمــده ماننده تلاشهـای آمـوزشـی "روابط جنسی ایمن تر"، ترویج کاندوم و برنامه های تعویض سوزن سـرنگ برای تغییر دادن رفتارها در طول زمان دارای نتایجی متغیر و متناقض بوده است. بعلاوه توان بالقوه پزشکان ( یا متخصصان بالینی ) در جهت تاثیر گذاری بر اعمال و رفـتار بـیـماران، متاسفانه عمدتا فراموش شده است. برخلاف کشیدن سیگار، کـه مـا نقشی شناخته شده در انجام تلاش برای ممانعت از سلامتی عمومی ایفا می کنـیم، مشاوره و اطلاع رسانی درباره پیشـگیـری از ایـدز در کـمـتـر از یـک درصـد مـوارد مـراجعه بـیـماران بـه پـزشـک عـمومی خـود ارائـه می گردد. درنهایت، دستیابی علم پزشکی به معالجات جدید، که باعث حفظ جان و سلامتی و جلوگیری از ابتلا به بسیاری از بیماری های ویروسی می شود نـیـز مـمـکن اسـت تـرس از دچـار شـدن به ایدز را کاهش دهد. متـاسـفانه این روشهای درمانی برای همه جواب نداده، انجامشان مشکل بوده و منوط به داشتن پتانسیل پاد زهری و عوارض بلند مدت خواهد بود.

از آنجایی که احتمال تولید یک دارو و یا واکسن در آینده نزدیک کم می باشد، تلاش برای کاستن بیماری مسری ایدز باید به عـنوان هدفی اولیه بر پیشگیری از این بیماری تمرکز یـابد. پــزشکان و  ارائه کنندگان اقلام بـهداشتی باید نقش عمـده ای در ارائه مشـاوره و اطلاع رسانی های پیشگیرانه ایفا نمایند. برای پزشکان مهم است که بدانند پیشگیری از ایدز نیازی به مهارتهای مشاوره ای و مداخلات روانشناختی گسترده ندارد. پیشگیری بـعنوان بخشی از آموزش سلامتی روزمره بوده و با تشخیص و سنجش ریسک و فراهم آوردن اطلاعات میتوان رفتارهای پرخطر را اصلاح نمود.

چه افرادی در معرض خطر ابتلا به این بیماری قرار دارند؟

تنها در کشور آمریکا، گفته میشود بیش از یک میلیون نفر مبتلا به ایدز بـوده و هر ساله از 40 تا 80 هزار نفر به این تعداد افزوده می گردد. بطور قابل توجهی ملاحـظه شد که در بـیـن مـردان هـمـجنس گرا و معتادان تزریقی همچنان که بیماری مسری ایدز گـستـرش یافته، گروههای در مـعـرض خـطـر و راه هـای انـتـقـال تـغـییر یـافـته است. زنان، جوانان و نـوجـوانـان و اقــلیتهـای نژادی سریع ترن جمعیت درحال گسترش مبتـلا بـه ویـروس ایـدز بشمار می روند. در ایران پیش از این الگوی انـتـقـال، بیماری معتادین تزریقی محسوب می شد، اما اکنون این الگو به رفتارهای پرخطر جنسی مبدل گشته است.

با اینکه زمانی تعداد مبتلایان در بین آنها اندک بود، جوانان و زنــان نـوجوان 20 درصد کل تعداد بیماران آلوده را در سراسر جهان تشکیل می دهـنــد. مهمترین و سریعترین عامل انتقال ویروس HIV از طریق رفتارهای مخاطره انگیز جنسی میباشد. در حالیکه  بصورت سنتی در مراکز شهـری متمـرکـز شـده، مـوارد بـیـماری بتـدریج به حومه شهرها درحال انتقال میباشد.

بنابراین در جواب سؤال، "چه افرادی در معرض خطر این بیماری قرار دارند؟" در یک کلمه-همه! پزشکان فرض را بـر این میگیرند که تمامی بیمارانشان -- نوجوانان و جوانان -- در معرض خطر ابتلا قرار دارنـد. آنـها از هـر کـدام سـؤالاتی خاص درباره رفتارهای جنسی و رفتارهای پر خطر دیگر پرسیده، و بر این اساس مشاوره و آموزش خود را ارائه مینمایند. تصور اینکه فردی در خطر ابتلا قرار ندارد، یک عمل خطرناک و گمراه کننده است.

پیشگریری از HIV و رفتارهای جنسی

به منظور ارائه مشاوره و آموزش مؤثر در مورد ایدز، یک پزشک ابتدا باید بتواند از سابـقـه و گـذشته جنـسی فـرد به صـورتی جـامع و فراگیر آگاهی حاصل نماید. این هدف زمانی عملی می گـردد که مباحث مربوط به مسائل جنسی براحتـی مـطرح شـده، تـفـاوتهای فردی محترم شمرده شده، از واژه های عامیانه قابل فهم توسط همه بیماران استفاده شده و سؤالاتی واضح در مورد رفتـارهـای بـخصوص پرسیده شود - نه اینکه فقط سؤال شود، "آیا روابط جنسی داشتی؟"

پرهیز
با تک تک افراد بایـد مـحـدوده ای از گـزیـنـه هـای جنسی در رابطه با انتقال ویروس HIV و رفتارهای پر خطر به بحث گذارده شود -- از قبیل پرهیز. هـمه مردم (بخصوص نوجوانـان) بـایـد در تـصمیمشان بـرای خـودداری از روابـط جـنـسـی حمـایـت شــونــد. بـا ایــن حـال بسیاری از افراد جوان داشتن روابط جنسی را انتخاب میکنند. راهکار پیـشگیـری از HIV که صرفا بر اساس پرهیز باشد، گزینه ای گمراه کننده و غیر واقعی است. بنابـرایـن بـایـد همه با پیامهای غیر قضاوتی که بر رعـایـت مسـؤلیـتهای شخصی برای محافظت از HIV تاکید دارد، راهنمایی و هدایت شوند. بخـصوص، بـا ایـنکه راهبرهای روابط جنسی ایمن در گـذشتـه بر مـحدود نمودن تعداد شریک های جنـسی و دوری از اشخاصی که احتمال ابتلا به ویروس ایدز در آنها وجود دارد تاکید می شد، بـه نـظر بـرخی پـزشکان مسائل تر عبارتند از:

از خـود بوسیله اسـتـفـاده از کـانـدومـهای لاســتیکی و بندهای دندان مناسب و مستحکم محافظت نمایید
خود را به فعالیتهای جنسی کم خطر تر محدود کنید
اشخاصی که بـه لاسـتیک حساسیت دارند میتوانند کاندومهای پلی اورتان را بکار ببرند. نحوه استفاده صحیح و مناسب از کاندوم باید آموخته شود. استفاده نادرست از کاندوم ممکن است باعث پارگی آن شده و عـلاوه بـر بـارداریـهـای نـاخـواسته، مـنـجـر به انتقال بیماری ایدرز گردد.

مبانی HIV
ویروس HIV از طریق عمل جـنسی با در مـعـرض قـرار گـرفتـن غشـاءهـای مـخـاطی آلت تناسلی مرد، دهان، مهبل و مقعد با منی مبتلا به ویرس ایدز، پیش انزال، ترشـح هـای مـهبـلی یـا خـون انـتـقال مـی یـابد. چنین راه انتقال ویروس HIV غیر قابل پیش بــیـنـی میباشد. بعبارت دیگر شخصی ممکن است با یکبار عمل جنسی مبتلا شـود، و شخص دیگری چندین بار روابط جنسی داشته باشد و هرگز مبتلا نگردد. به عـلاوه، تعیین درصد احتمال ابتلا هنگام رفتارهای جنسی خاص قابل برآورد نمیباشد. فقط می توان در مورد هر رفتار، از واژه های پرخطر و کم خطر استفاده نمود.

اعمال کم خطر و پر خطر
استمناء متقابل، نوازش و بوسیدن پایین ترین خطر را دارا میباشند. مقاربتهای مـهبلی و مقعدی محافظت نشده (بدون کاندوم) بطور واضح پر خطرترین اعمال جنسی هستند. پزشکان سعی نموده اند کج فهمی های متداول را برطرف نمایند -- از قبیل اینکه مردان از طریق مقاربت مهبلی یا مقعدی دچار HIV نمیشوند. این واضح است که صحیح نمی باشد. شاید بزرگترین محدوده خاکستری در ذهن افراد در خصوص انتقال جنسی HIV از طـریـق سـکس دهـانـی بـاشد. انـتقال ویروس ایدز بر اثر سکس دهـانـی ثـابـت شـده و اطلاعات جدید نشان می دهند که سکس دهانی بیشتر از آنچه که قبلا تصور می شد میتواند خطرساز باشد. بنابراین، با اینکه در گذشته مباحثاتی راجـع بـه مـیـزان خـطرات سکس دهانی وجود داشته است، موضوع استفاده مناسب از کاندومهای لاستـیـکی و بندهای دندانی در حین سکس دهانی بسیار حائز اهمیت میباشد.
 

پیشگیری از HIV و مواد مخدر، HIV و بارداری، روش معالجه بعد از ابتلا...

پیشگیری از HIV و مواد مخدر

یک سوم مبتلایان به HIV گفته می شود که معتادان تزریقی هسـتـنـد. ایـن آمار شامل تـعـداد افـرادی کـه هـم زمـان با اعتیاد به مواد مخدر (تزریقی و غیر تزیرقی) یـا الـکـل، از طریق رفتارهای پر خطر جنسی دچار HIV می شوند، نمیـگردد. افرادی که آلوده به مواد مخدر هستند باید نکات زیر را رعایت نمایند:

پرهیز کلی از مصرف مواد مخدر
مراجعه به برنامه های درمان و ترک اعتیاد
استفاده از سرنگهای تمیز و خودداری از بکارگیری شراکتی سرنگ
دوری از ارتباط جنسی خطرناک یا هر نوع عملی کـه دیـگران را در مـعـرض خـطــر قرار دهد.
متاسفانه این هدف همیشه عملی نمی شوند. بیماران خیلی اوقات مـایـل یـا قـادر بـه تغییر دادن اعمال و رفتار، پـذیـرش درمـان یــا دستـیابی بــه خـدمات بـکارگیری روشهای مناسب نیستند. از آنجایی که این سناریو اغلب تکرار میشود، راهبرد پیشگیری از HIV بیشتر شبیه یک مدل کاهش آسیب می بـاشـد. این مدل می پذیرد که استفاده از مواد مخدر وجود داشته و اتفاق می افتد، امـا ســعی در به حداقل رساندن پی آمدهای مضر آن رفتار می نماید.

مبانی HIV در خصوص مصرف مواد مخدر
اولین قدم آموزش صحیح است.درمورد بیمارانی که مرتبا از مواد مخدر تزریقی استفاده می کنند نیز نحوه انتقال را شرح میدهیم -- ویروس HIV هنگـامی از طـریق مصرف مواد منتقل می شــود که خون یا دیگر مایعات بدن از یک فرد مبتلا به شخصی که هنوز مبتلا نشده انتقال یابد. باید دانست که سوزنها یا سرنگهـای مشـتـرک متداول ترین راه انتقال بیماری ایدز در بین معتادان تزریقی محسوب می گردد. آـنها باید از چنین رفتارهای جدا پرهیز کنند. برای هر تزریق باید از سرنگهای استریل شده استـفاده نمود. اشخاصی که همچنان به استفاده اشتراکی از سرنگ مبـادرت مـی ورزند، بـاید از جـزئیات کامل نحوه ضدعفونی نمودن وسایل خود آگاهی یابند.

ویروس HIV بطور مؤثر از طریق شستشوی مناسب وسایل استعمال مواد بـا آب تمیز از بین می رود. بعد از آب کشیدن، آن را حداقل به مدت یک دقیقه در یک مـایع ضـد عفونی کننده قوی بـاید خیـسانـد یا شستشو داد. در برخی کشورها محل هایی وجود دارد که در معتادان تزریقی می تـوانند سوزن های مستعمل و آلوده خود را با سوزنهای استریل تعویض کنند. مطالعات نشان داده که برنامه های تعویض سوزن انتقال بیماری را در بین معتادان تزریقی کاهش داده و یک ایده مفـیـد بـرای هـر بـرنامـه فـراگیر پیـشگیری از ایـدز است. اگرچـه، بــرخــی نـقـادان بیم دارند که چنین برنامه ها معتادان تزریقی را از یافتن راههای درمان بازداشته و مــمکن است بــر استـفاده از مــواد مــخدر صحه بگذارد. هیچ مـدرکی ایـن ادعـاهـا را تـصدیــق نمی کند. با حمایتهای شدید انجنهای علمی، مذاکره درباره برنامه تعویض سوزن ظاهرا بیشتر جنبه سیاسی پـیـدا کرده تا جـنـبـه سلامـتـی همگانی.

 

پیشگیری از HIV و بارداری

هیچ کدام از برنامه های  پیشگیری از HIV به اندازه برنامه های پیشگیری در زنان باردار موفق نبوده است. 90 درصد از مـوارد بـیـماری ایـدز در کـودکان بـدلیل انتقال آن از طریق مـادر-فـرزنـدی روی میـدهد. در آمریکا سالانه 7000 کودک از طریق مادران مبـتـلا بـه HIV متولد میشوند،ولی تعداد نادری از این کودکان حامل ویروس ایدز نیستند. در کشورهای در حـال تـوسـعـه ایـن تــعداد بسیار بسیار بیشتر است. در خلال بارداری یـا زایـمـان اگـر درمانهای مناسبی صورت نگیرد، ویروس HIV میتواند در بیش از یـک سـوم موارد از مـادر به فرزند انتقال یابد. در سالهای اخـیر معالجات دارویـی در خصـوص مبــارزه با HIV موارد میزان انتقال بیماری را کاهش داده اند. یک داروی خاص بنام  AZT یا zidovudine، وقتی هم به مادر باردار و هم به کـودک تـازه بـدنیا آمده داده میشود، میتواند به میزان 8 درصد انتقال بیماری را کاهش دهد. داروهای دیگر HIV نـیـز مـمـکن اسـت مـؤثر باشند ولی در این خصوص مطالعات کافی صورت نگرفته است.

زنانی که در سنین بچه آوری قرار دارنـد بـاید تـست HIV را حتما انجام داده و از مشاوره صحیح در این زمینه برخوردار گردند. زنــانی که مبتلا به HIV هستند باید اطلاعات کافی در مــورد جـلوگیــری از بــارداری، خطر انــتقـال ویــروس HIV از مادر به فرزند، و بکارگیری داروهـــای ضـد ایدز جهت کاستن احتمال انتقال از پزشک خود کسب نمایند. همـچنـیـن بـرای زنـان مـبــتلا به HIV بخصوص کسانی که شوهرشان HIV - منـفـی هسـتـنـد لازم است تا مشاوره ای صحـیـح در مـورد رفـتـارهای جنــسی ایـمن دریافت کنند، و اگر قصد بارداری دارند، جایگزینهای آمیزش محافظت نشده را بیاموزند.

در کشورهایی که داروهای ضد ایدز ازقبیل AZT بسادگی در دسترس است برنامه های پیشگیری در زنان باردار در کاهش تعداد کودکان مبتلا به HIV کاملا موفــق بــوده اسـت. این وضعیت در کشـورهای درحال توسعه بسیار بـد مـی بـاشد چـرا کـه فـقـدان مـنـابــع دستـیابی بـه داروهـای ضد ایدز را محدود کرده و امکان انجام تستهای مربــوط به HIV را کاهش داده است.

پیشگیری از HIV بعد از در معرض قرار گرفتن

تا قبل از این، مردم بعد از دچار شدن به HIV، مثلا بدلیل پارگی کاندوم و یــا استفاده از سرنگهای آلوده، انگیزه کمی برای یافتن مراقبتهای پزشکـی داشـتـنـد. مطالـعات نشان داده اند که استفاده از AZT بلافاصله بعد از استفاده از سرنگ آلوده، می تـواند تا میزان 80 درصد احتمال ابتلا به HIV را کاهش دهد. پیشگیری پس از پیدایش (PEP) مسـتـلزم استفاده از داروهای ضد HIV بلافاصله بعد از در معرض ویروس قرار گرفتن می بـاشد. اگر این روش برای معتادان تزریقی مفید بوده باشد، منطقی بنظر می رسد که برای افرادی که از طریق تماس جنسی در معرض ابتلا قرار دارند نیز مفید واقع گردد.

نظریه اصلی در مورد PEP بعنوان یـک راهبرد پیشگیری کننده از HIV این است که مصرف داروهای ضد ایدز بعد از اینکه فرد در معرض HIV قرار میگیرد، ممکن است بتواند از طریق متوقف نمودن تکثیر عفونت و یا تقــویت سیستم ایمنی بدن برای از بین بردن ویروس از ابتلا به بیماری جلوگیری نماید.

تا به امـروز مـدرک آشـکاری که PEP را بعد از رفتارهای پر خطر جنسی مؤثر بداند، وجـود نـداشـتـه و بـرای PEP فعـلا رهنمودهای ملی و یا موافقت نامه ای در این شرایـط تـهـیـه نشده است. با اینحال در بسیاری از کشورها پـزشــکان و متخصصان بالینی PEP را بعد از رفتارهای پرخطر جنسی به افراد پیشنهاد می کنند.

اغلب مردم ( و بسیاری متخصصان بالینی ) تا بحـال چـیـزی در مــورد PEP به گوششان نخورده است. برای پیاده سازی راهبردهای فراگیر پیـشگیـری از HIV،  بـالابـردن سـطــح آگاهی جامعه ضروری است. ببینید آیا PEP در محل زندگی شما ارائه می شــود. مـردم باید بدانند که PEP یک خط مشی اولیه برای پیشگیری از HIV نمی بـاشد. اســتفــاده از کاندوم، اعمال جنسی ایمن و پرهیز از رفتارهای پـرخــطر دیـگر، "استانداردهای طلایی" راهبردهای پیشگیری از ایدز محسوب می شـوند. با این حال در صورتیکه متدهای اولیه پیشگیری دچار نقصان شد، می توان از PEP برای کاهش احتمال ابتلا به بیماری در فرد استفاده نمود.  مـیزان تـاثیر پـذیـری PEP در کـاهـش خـطر ابـتـلا بعد از رفتارهای پر خطر جنسی کماکان ناشناخته مانده است.

اگر چه رهنمودهای پذیرفته شده جهـانـی بـرای PEP وجـود ندارد، این متد برای کسانی که دارای تماسهای جنسی محافظت نشده مقعـدی، مـهـبلی و یـا دهـانی بـا انـزال فرد مبتلا به HIV یا محتمل به آن (مانند معتادان تزریقی) بوده اند، توصیه میـگردد. PEP باید حـداکثر سه روز (72 ساعت) بعد از در مـعرض قـرار گـرفتن شروع شود. PEP برای افرادی کـه از طـریق اعـمال جـنسی ایـزوله در مـعرض ویـروس HIV قـرار گرفته، یـا در آیـنده قصد انجام رفتارهای ایمن تر را دارند، بسیار مناسب می بـاشد، امـا رهـنمودهـای سـریـع و قطعی برای زمان بکارگیری PEP تحت این شرایط وجود ندارد.

نتیجه

بـا نـبـودن واکسـن و درمان قطعی تلاش ما برای غلبه بر بیماری مسـری HIV بـایـد روی پیشگیری از آن تمرکز یابد. چـه اعـمـال جـنـسی بـاشـد، چـه مـصـرف مـواد مخـدر و چه  رفتارهای دیگری که فرد را در معرض خطر ابتلا قرار دهد، لازم اسـت مـردم از آموزشها و مهارتهای صحیح برای محافظت از خودشان بهره مند گردند.
 
 
کلمات کلیدی :پیشگیری از بیماری ایدز و کلمات کلیدی :رفتارهای مخاطره انگیز و کلمات کلیدی :ترویج کاندوم و کلمات کلیدی :تعداد شریک های جنـسی
نویسنده : مژگان ملکی نیا ; ساعت ۱۱:۱٥ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۳٠ مهر ۱۳۸۸

بعضی از زنان در طول رابطه جنسی احساس درد میکنند.برای بعضی از این افراد این درد موقتی می باشد و برطرف خواهد شد اما در بعضی از زنان درد تبدیل به یک بخش از رابطه آنها می شود که بنام dyspareunia شناخته می گردد


تحریک نشدن جنسی به اندازه کافی در زمان قبل از دخول یکی از دلایل کاملا شایع برای احساس درد در میان زنان می باشد. زمانی که بدن زن از نظر جنسی آماده گردیده باشد دیواره های واژن از جهات مختلف کش می آیند و بزرگتر می گردند.در این زمان در واژن مواد لازمه ترشح می گردد و دیواره واژن را کاملا مرطوب و لیز و ضد عفونی می نماید. در نتیجه کاملا مشخص است که واژن برای نفوذ بدون برنامه ریزی و غیر منتظره طراحی نشده است.

مشکل دیگر درد در زمان رابطه این است که زنان با وجود درد از تحریک جنسی عقب می مانند و دیگر رابطه را دنبال نمی کنند چراکه با وجود درد دیگر لذتی نمی برند. خود عدم تحریک در طول رابطه باعث برگشت به مرحله یاد شده بالا می شود و مسائل ذکر شده را بدنبال خواهد داشت. از طرفی زنان گاهی خود را در یک سیکل دردآور می بینند. اینکه فرد قبلا یک رابطه دردآور را تجربه کرده باشد خود باعث میود که از رابطه بترسد.ترس از خشک شدن واژن و درد ناشی از آن و یا نبود معاشقه لازمه و نظایر این خود باعث می شود که فرد از رابطه بترسد و درد بیشتری را تحمل کند.

امروزه در سکس شاپ ها میتوان دستگاههایی رو دید که ادعا می کنند می توانند جریان خون را در واژن افزایش دهند و در نتیجه مرطوبیت بیشتری را در آن ایجاد کنند.از طرفی بعضی دستگاههای الکترونیکی ساکشن هم هستند که قبلا توسط مردان ، برای برطرف کردن مشکل عدم نعوذ در آلت تناسلی استفاده می شد ، نیز وجود دارد که ادعایی مشابه دارد.اما استفاده از این دستگاهها تنها باید توسط دکتر ، لازم تجویز شود.

یکی از راههایی که می توان برای از بین بردن درد و ایجاد مرطوبیت در واژن بکار برد ایجاد تمرینات مخصوص است که در زیر یکی از آنها را برای شما توضیح می دهیم.

1- ریلکس باشید - این اولین کاری است که باید انجام دهد. سعی کنید یک دوش آب گرم بگیرید ، نور اتاق را تنظیم کنید ، دراز بکشید و نفس خود را تنظیم نمیایید و سپس با گوش دادن به موزیکی که آرام کننده است سعس کنید خود را آرام کنید

2-به روی مسائل فی ما بین شما و شریکتان کار کنید. باید قلب و مغز شما همچون بدن شما برای سکس آماده باد.اگر هر چیزی در شما نسبت به همسرتان وجود دارد که شما را اذست می کند بهتر است از سکس خود داری کنید.

3-فانتزی ذهنی - سعی کنید با فرو رفتن در رویاهای جنسی خود را آماده ایجاد رابطه کنید.

4- از اینکه معاشقه می کنید لذت ببرید قبل از اینکه تحریک جنسی بشوید - ذهنتان را بطور کامل به معاشقه و تماس لمسی که با شما صورت می گیرد متمرکز کنین و سع کنید از آن لذت ببرید و کاملا آن را حس کنید.

5- مرطوب سازی - منایب نیست که بخواهید واژن و کلیتوریس رو که خشک هست ماساژ بدهید.بهتر است همیشه مواد چرب کننده و مرطوبیت زا در کنار تخت خود آماده داشته باشید تا در موقع لازم از آنها استفاده کنید و به پروسه سرعت ببخشید.

6-هیجان - تحقیقات نشان داده که بین 15 تا 30 دقیقه بعد از هیجان که باعث افزایش ضربان قلب و جریان خون میشود ، بدن خیلی بهتر به تحریکات جنسی پاسخ میدهد.این هیجان می تواند شامل دیدن یک فیلم و یا ورزش شبانه و نظایر اینها باشد.

اگر هیچکدام از این راهها باعث رفع مشکل نشد نگران نشوید. چراکه به هر حال هرچیزی که باعث این درد میشود درمان خود را دارد.بهتر است در این شرایط شما به دکتر خود مراجعه نمایید و با وی مشورت کنید. خود را برای سوالاتی که وی از شما می کند آماده کنید.سوالات وی چنین چیزهایی خواهد بود:

آیا درد در ناحیه خارج واژن خلاصه می گردد یا اینکه در قسمتهای داخلی نیز درد احساس می شود؟

آیا درد در زمانیست که آلت قرو می رود یا در هنگام خروج نیز درد وجود دارد؟

آیا شما کمر درد نیز دارید؟

درد رو چطور توصیف میکنید؟ ریش ریش میشوید؟ می سوزاند؟ کوتاه ؟ عمیق ؟ تیر میکشد؟

آیا زمانیکه رابطه تمام میشود شما همچنان درد رو احساس میکنید؟

آیا این درد در پوزیشنها و یا زمانهای مختلف تقییر می کند؟

تعداد از دلایل هم وجود دارند که بصورت موقت باعث درد میشوند. از قبیل زایمان. خیلی شایع است که زنان پس از بارداری تا مدتی در سکس دچار ناراحتی هستند خصوصا زنانی هم که برای زایمان راحتتر مقداری واژن آنها برش هم داده شده باشد. دیگر دلیل می تواند یائسگی باشد.رابطه جنسی در این زمان دشوارتر است چراکه میزان استروژن کمتری در دیواره های واژن وجود دارد. برای رفع آن با دکتر خود صحبت کنین. وی بشما کرمهای مخصوص را خواهد داد. بیماریهای ادراری می تواند دلیل دیگری برای این مهم باشد. دلیل دیگر می تواند حساسیت فرد به استفاده از کاندوم باشد.
کلمات کلیدی :تحریک نشدن جنسی و کلمات کلیدی :قبل از دخول و کلمات کلیدی :دستگاههای الکترونیکی ساکشن و کلمات کلیدی :استفاده از کاندوم
نویسنده : مژگان ملکی نیا ; ساعت ۱٠:٥٥ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۳٠ مهر ۱۳۸۸

آیا نکاتی برای مردانی که با مـدل ها و زنـان بسـیار جذاب دیگر ارتباط برقرار میکنند وجود دارد؟
زنان زیبا. یک خواسته دلپذیر برای بسیاری از مردان.

و اغلب مردان زمانی کـه بـا زنی که دارای خصوصیات یک "مدل" است روبرو میشوند چه کاری انجام میدهند؟

آنها دستپاچه و عصبی شده، احمقانه رفتار کرده و چیزیهای می گـوینـد که دقیقا شبیه گفته های 47 مرد دیگری است که در آن روز با او صحبت کرده اند.

اینگونه تصورش کنید:

زیبایی او (و اگر مدل باشد، شهرتش) اسلحه اوست.

این همان جایی است که قدرت او از آنجا نشات میگیرد.

وقتی با چنین زنی روبرو شده و زیبایی او را تصدیق میکنید، گویی میـگویـید "مـی دانم که تو قدرتمندی، و مـن یـکی از کسـانـی هستـــم که تحت تاثیر قدرت تو قرار گرفته." از طرف دیگر وقتی "زیبایی ظاهری" او را بطور کامل نـادیـده گـرفـتـه و در عـوض با سـخنی طعنه آمیز به وی میگویید، "من آدمی قدرتمند هستم، و زیبایی جادویـی تو بر من اثری ندارد،" به یک تاثیر فوری دست خواهید یافت:

از بین 1000 نفری که او با آنها برخورد کرده، 999 نفرشان یک طرف، شما هم یک طرف.

و اگر دلربا و بامزه نیز باشید، دیگر مشکلی باقی نخواهد ماند.
کلمات کلیدی :زنـان بسـیار جذاب و کلمات کلیدی :زیبایی ظاهری و کلمات کلیدی :دلربا و بامزه و کلمات کلیدی :زیبایی جادویـی
نویسنده : مژگان ملکی نیا ; ساعت ۱٠:٤٢ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۳٠ مهر ۱۳۸۸

اکثر مقالات،مجلات و فیلمها گفته میشود که زن و مرد   برای شاد بودن به زیستن در کنار یکدیـگـر نـیـاز دارنـد امـا   گاهی اوقات افراد به دلایلی توانایی ازدواج را نداشته و به  ناچار به زندگی مجردی می پردازند. خبر خوب برای چنین اشخاصی این است که همانطور که ازدواج دارای محاسن  و فوایدی بسیاری است، مجردبودن هم برای خود مزایایی   دارد که بیان آنها خالی از لطف نمی باشد.

زندگی مجردی لبریز از آزادیهایی است که تصورش ممکـن  است مشکل بنظر برسد. در این بخش به 10 دلیل اصلـی برای مجرد بودن اشاره می کنیم

مجبور نیستید بداخلاقیها، نق زدنها و سرزنشها را تحمل کنید . آیا بخاطر می آورید چند هزار نفر را دیده اید که به خـاطر دلایل غیر قابل فهم و رفتارهای تحمل ناپذیر همسرشان سر به کوه و بیابان زده اند. از اینکـه قـربـانـی خلق و خوی غیر قابل فهم کسی نیستید و از آرامشی که حاصل عدم وجود نق زدنها است، لذت ببرید.

 شماره 9

می توانید بدون نگرانی وزن خود را افزایش دهید. همانطور که می توانید زمان بیشتری را در باشگاه ورزشی خود سپری کنید، همچنـین قادر خواهید بود اندکی مسائل جسمانی را راحت تر گرفته و زیاد در قیـد و بـند ظاهرتان نباشید. تا زمانی که نخواهید به یک میهمانی مجلل بروید، دیگر نیازی نخواهیـد داشـت کـه هـر روز خـودتـان را شـبـیه آلن دلون یا جنیفر لوپز دربیاورید. راحت باشید و به سراق آن تـیـشرت و پـیـراهن نـخ نما و مورد علاقه خود رفته و آنرا بپوشید. از ایـنـکه می توانید گه گاهی ژولیده و نا مرتب باشید لذت ببرید. فقط زیاده روی نکنید تا زمـانی کـه تصمیم به ازدواج گرفتید مجبور به کاهش یکباره وزن اضافه خود نگردید.

 شماره 8

می توانید  استقلال و آزادی خود را مورد تقدیر قرار دهید. میتوانید از وقت آزاد خود برای لذت بردن از تنهایی و خود سازی استفاده نمایید. مـجـرد بـودن شـما را مـجـبور بـه انجام کارهایی مانند آشپزی، شستن لباسها و مـرتـب کـردن تخت خواب میکند. مهارت یافتن در انجام کارهای مختلف باعث تکامل و پخـتـگی شـما شده و هنگامی که تصمیم به وارد شدن به بازار مکاره عاشقی میگیرید، برگ برنده ای در دستان شما محسوب خواهد شد.

 شماره 7

می توانید دارایی های خود را کنترل نمایید. اگر ازدواج کرده باشید می دانید که دیـر یا زود مـقـدار قـابـل تـوجـی از بودجه شما صرف هزینه های  نگهداری از همسرتان می گردد. دوران تجرد یک آزادی کامل مالی را بدنبال داشته، و هرگز نگران پرداختن پول رستوران یا خریدن هدایا نخواهید بود.

با این حال توجه داشته باشید که این به معنای پس انداز کـردن پـول تـلـقی نمی گردد. خلاف این موضوع نیز می تواند صادق باشد. چون ممکن است حتی شما پول بیشتری را صرف خریدن لباس، وسایل تجملی و دیگر مسائل نمایید. اما حداقل صـاحـب و اربـاب ریال به ریالی هستید که پرداخت می کنید.

 شماره 6

برای انجام فعالیتها از وقت بیشتری برخوردارید. وقتی مجرد هسـتید، دلـیـلی بـرای یک گـوشـه نشستن و هیچ کاری انجام ندادن وجود نخواهد داشت. دوست دارید بدن سازی بروید؟ سازی بـنـوازید؟ در مـورد تماشای فیلم "مرگ سخت" برای یازدهمین بار چطور؟ چه کسی جلوی شما را می گیرید؟

حتی میتوانید بجای وقت گذاشتن بـرای نامـزد خود، بـا دوستانتان اوقات بسیار خوشی را در کوهستان بگذرانید

شماره 5

مجبور نیستید عادات شخص دیگری را تحمل کنید. عادت کردید وقتی او از ماشین خودتراش شما برای زدن موهای پایش اسـتفاده میکند، با فروتنی هر چه تمام تر چشم پوشی کـنـیـد. روشـن کـردن شـمع هـای معطر در همه اتاقها دیگر قابل تحمل نیست. میتوانید با آرامش کامل بدون اینکه مجبور به تحمل خرخر کردن او باشید بخوابید و دیگر کسی نیست که بدون اینکه ککش بگزد هـمه پـتـو را روی خودش انداختـه و شمـا را از آن مـحروم نـماید. بـجز خود شما هیچ فر دیگری وجود ندارد که بخواهید به دلش راه بیایید. به بردباری و شکـیـبـایی خود استراحـتـی سزاوار هـدیـه نموده و در آرامش و راحتی زندگی کنید.

 شماره 4

می توانید هر کاری را در هر موقعی که بخواهید انجام دهید. مجرد بودن شما را از انجام کارهای یکنواخت و حلقه محاصره عادات روزانه خارج میکند. زمـانی کـه تـوانش را دارید، شهامت بخرج دهید. بـا دوسـتـان خـود بـه مـاهـی گـیـری و سفرهای هیجان انگیز بروید. همه این کارها را بدون اینکه مجبور به جواب پس دادن بـه فرد دیگری باشید، می توانید انجام دهید. این نهایت و اوج آزادی است.

 شماره 3

می توانید توجه خود را معطوف شغلتان گردانید. زندگی همانند یک بازی تردستی می ماند که شما مجبورید همه عوامل و عـناصـر را در هوا نگه داشته در حین اینکه به هر کدام از آنها بطور یکسان توجه میکنید. اما اگر یـکی از این عناصر سقوط کرد و افتاد باید توان خود را معطوف بقیه نمایید. در زمان تجرد زمان زیادی برای اختصاص دادن به کار و حرفه خود خواهید داشت. میـتوانـید از این زمان برای ارتقای سطح شغلی و پیشرفت بیشتر استفاده نمایید. و لازم نـیـست نـگـران قـربـانـی کردن زندگی عشقیتان باشید، چرا که مجرد و نیرومند هستید.

 شماره 2

می توانید ارباب خودتان باشید.   روابــط عاشـقانـه مـتـرادف بـا مـصـالـحه و سازش است. در نهایت برای برقراری آرامش و مساوات مجبور به فدا نـمودن چیزهایی کـه دوسـت داریـد خـواهیـد شـد - یـک مـسابقه فوتبال و یا پنیر اضـافی روی پـیـتـزایـتـان. از اوقـات تـجرد برای لذت بردن بیشتر از زندگی استفاده نمایید. در برخی معیارهای کوچک، خودپسندی برای نفس مفید است.

همچنین ارباب خـود بودن بمعنای این است که مجبور به پاسخ دادن به کسی نخواهید بود. اینـکه بـه خـاطر همه مسائل و اتفاقات نیاز به جواب دادن و استنطاق شدن داشته باشید.

 شماره 1

می توانید فرصتی برای پیدا کردن همسر ایده آل خود بدست آورید.  در ایام تجرد میـتـوانید سعی و تلاش خود را برای یافتن محبوب و معشوق حقیقی خود بکار ببندید. به عبارت دیگر با این کار از ازدواجهای عجولانه و نابخردانـه کـه مـمکن است یک عمر شما را به دردسـر انـداخـتـه و مـشـکـلات غیـر قابل جبرانی ایجاد کند، خودداری خواهید نمود.

مـتاسفانه برخی از افراد به دلایل نادرست زیر ممـکن اسـت نـسـنـجیده و بـدون در نـظر گرفتن فاکتورهای اصلی، اقدام به ازدواج نمایند:

رسیدن به سنی بخصوص
ازدواج کردن همه دوستان دیگر
ترس بخاطر از دست دادن نفر فعلی
عدم موفقیت آنچنانی در روابط پیشین و اینکه نفر فعلی اولین شخصی است که علاقه نشان می دهد
با وقت گذاشتن و بررسی بیشتر در مورد عوامل و فاکتورهای ازدواج موفق می توانید از دوران تـجرد بـه عنـوان تـجـربه ای ارزشـمند برای شروع یک زندگی موفق و طولانی بهره ببرید.

 روی درخشان تنهایی

هر چیزی دو رو دارد؛ خوب و بد. فقط کافی است بیاموزید که چگونه می توان آن جـنـبـه خوب را تشخیص داده و شناسایی نمود. اجتماع اهمیت زیادی برای یافتن همسر قائـل است، چیزی که هورمونهایتان شما را سریعا وادار به آن کار می کنند. دفعـه بـعـدی کــه احـسـاس نـمـودیـد کـه نـیـاز بـه همسر دارید، اما به دلایلی امکان ازدواج در شـما وجود نداشت، این 10 دلیل  را مرور کرده و از مجرد بودن خود لذت ببرید.
کلمات کلیدی :مزایای مجرد بودن و کلمات کلیدی :توانایی ازدواج و کلمات کلیدی :ن تجرد یک آزادی کامل و کلمات کلیدی :رسیدن به سنی بخصوص
نویسنده : مژگان ملکی نیا ; ساعت ٢:۱٦ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢٧ مهر ۱۳۸۸

زندگی کاملاٌ محرمانه افراد متاهل

مصاحبه و آمار با 1400 زن و شوهر که بشما نشان خواهد داد که آنها در پشت درهای بسته چه میکنند!


هر چه مدت یکبار با هم سکس دارید؟
41 درصد اعلام کرده اند که یک یا دوبار در هفته.

"وقتی که تازه ما با هم ازدواج کرده بودیم می گفتیم وای خدای من ، ما یکروز رو از دست دادیم! اما الان که من فرزند دوم خود رو هم بدنیا آورده ام متوجه شده ایم که تنها راه اینکه ما بهم نزدیکتر بشیم فقط سکس نیست. "

26 درصد اعلام کرده اند که سه تا شش بار در هفته.

18 درصد اعلام کرده اند دو بار در ماه.

16 درصد اعلام کرده اند یک یا کمتر در ماه.

3 درصد هم اعلام کرده اند هر روز!

آیا شما از تعداد دفعاتی که با شریک خود سکس دارید راضی هستید؟

51 درصد اعلام کرده اند که بله. تعداد دفعات ما بسیار کافی و اندازه است

" من و همسرم همیشه درخواست های خود را بهم می گوییم و اعلام می کنیم که چه می خواهیم و چیزی را از هم پنهان نمی کنیم "

25 درصد اعلام کرده اند که فکر می کنند بیشتر لازم دارند

24 درصد اعلام کرده اند که فکر می کنند که باید از میزان آن بکاهند.

چه احساسی در مورد داشتن سکس با همسرتان دارید زمانیکه حوصله آن را ندارید؟

32 درصد اعلام کرده اند که خب. تن میدهند چراکه می خواهند وی را خوشحال و راضی بینند.

" به هر حال زمانیکه رابطه شروع شود من هم کم کم گرم میشوم "

29 درصد اعلام کرده اند که چندان برایشان دلپذیر نیست اما به هر حال به آن تن می دهند

24 درصد اعلام کرده اند که من اگر حوصله آن را نداشته باشم مسلما به آن تن نمیدهم

15 درصد اعلام کرده اند که آنها همیشه برای سکس حوصله دارند!

آیا شما قبل از سکس برای همسرتان بازی می کنید و لباسهایتان را بصورت سکسی در می آورید؟

58 درصد اعلام کرده اند که حتی فکرش را هم نکنید!

42 درصد اعلام کرده اند بله! بطور حتم!

" من نمی توانم تصور کنم که عالی هستم اما  همسرم همیشه من را تشویق می کند و از من مدام تعریف می کند و من را جوری بوجد می آورد که گاهی فکر میکنم من دمی مور هستم! "

آیا دیدن فیلمهای جنسی شما را تحریک می کند؟

56 درصد اعلام کرده اند که خیر بلکه حالمان را بهم می زند!

" من و همسرم از هم خجالت میکشیم.بنابراین  نمی توانیم  با هم بتماشای چنین فیلمهایی بنشینیم "

44 درصد اعلام کرده اند که کاملا و آن را جذاب می یابند

آیا با افتخار در اجتماعات اعلام میکنید که دارای چه همسر سکسی هستید؟

62 درصد اعلام کرده اند حتما.

" من دوستان صمیمی زیادی دارم. من همه چیز را بطور کامل با آنان در میان می گذارم.حتی اینکه کی با هم سکس به اندازه کافی نداشتیم و یا اینکه کی بطور کامل سکس داشتیم. و اینکه چقدر آنها برای من لذت بخش بوده اند یا خیر. "

38 درصد اعلام کرده اند که خیر - این اطلاعات را محرمانه نگه می دارند.

آیا شما رویاهایی هم مبنی بر داشتن سکس با مرد دیگری به جز از همسر خود دارید؟

54 درصد اعلام کرده اند که خیر ، اصلا ، اکیدا

" من درخواستهای سکسی همسرم رو هم بسختی پاسخ می دهم. چطور فکر بودن با کس دیگری را بکنم؟ "

36 درصد اعلام کرده اند که بله - این اتفاق برایشان افتاده

10 درصد اعلام کرده اند که بطور مداوم!
کلمات کلیدی :احساس در مورد داشتن سکس و کلمات کلیدی :کم کم گرم میشوم و کلمات کلیدی :فیلمهای جنسی و کلمات کلیدی :سکس با مرد دیگر
نویسنده : مژگان ملکی نیا ; ساعت ۱۱:٥۸ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٦ مهر ۱۳۸۸

5 اشتباه زنان که باعث تنها ماندن آنها میگردد
اگر در یافتن جفت خود منتهای کوشش خود را نموده ایـد
و در این زمینه بموفقیت چندانی دست نیافته اید، ممکن
است وقت آن رسیده باشد که درباره دیدگاهتان نسـبــت
بجستجوی عشق حقیقی تجدید نظر کنید. در این بخش
با پنج اشتباه متداول زنان در بازی عـشق آشنا میشوید.
اگــر بـرخـی از ایـن دلایــل بــرایــتـان آشــنــا بــود، خـود را
سرزنش نکنید. فقط بدانید که لیاقتتان بیشتر بوده و عهد
ببندید که برای بهتر بودن تغییر نمایید.

 1- اگر فکر کنید که عشق هرگز شما را پیدا نخواهد کرد، چنین نیز خواهد شد بسـیـاری از زنـان نـاامـیدیـهــای رومانتیکشان آنها را متقاعد نموده که برای ایـنـکه مـورد محبت و توجه دیگران قرار بگیرند، به صـورت ذاتــی چیزی درونشان وجود ندارد. آنها مثلا میگویند: "کی حاظر میشه با من ازدواج کنه؟ مطمئنم که تا آخر عمرم تنها میمونم."

بطور واضح چنین زنانی همانند من و شما شایسته و سزاوار عـشق هستند. ( بله، ما سزاواریم!) اما آنها دارای مشخصه ای ترسناک می باشند که می تـوانـد بـرای سـالهای متمادی باعث تنها ماندنشان گردد: "پیشگویی کامبـخش." یعنی مسـئـلـه ای واقعـیـت می یابد چون مردم  انتظار واقعـیتش را داشته و بگونه ای رفتار میکـنند کـه باعث اتفاق افتادن آن گردد. پیشگویی کامبخش مسری نیست اما سبب میگردد تا ارتـباطات بالقوه به سویی مخالف بحرکت درآیـنـد. آن یـک بیـماری مـوذی اسـت. بـطور فیــزیکی، بیمار را دست نـخورده باقی میگذارد. اما هر قدر فردی بیشتر بگوید، "من هرگز عشقی نخواهم یافت،" احتمال وقوع چنین انتظاری افزایش میابـد. بـطور متـضـاد، هـر انــدازه افق دیدگاه کسی روشنتر باشد -- " من چنـان آدم شـاداب و بـا طــراوتی هستم که حتما همدمی پیدا خواهم کرد" -- پیشگویی آینده رومانتیک او نیز روشنتر خواهد بود.

اگر شما جزء کسانی هستید که افکارشان از دریغ و افسوس پر شده است،دست بکار شوید: مجله ای تاسیس کنید. هر روز چیزی دوست داشتنی درمورد خودتان بنویسید. این کار به مرور زمان آسان تر خواهد شد. حتی می تـوانید با برخی از دوستان نزدیک یا اقوام خود هم فکری نمایید تا آنها بتوانند دلایلی که فکر می کـنند باعث خوشبختی یک مرد با داشتن شما میگردد را بیان نمایند. علت این تقاضای خـود را برای آنها بیان کنید، آنـها نـیـز احتمالا از کمک کردن به شما خوشحال خواهند شد. هرگـاه فـکـری مـنـفـی در شرف حمله به ذهنتان قرار گرفت، آنرا با فکری مثبت جایگزین نمایید.

2- ایده بد بودن همه مردان را لگد کوب کنید
خبر خوب: نسل مردان خوب منقرض نشده است. آنها هنوز بطور وسیع یافت میشوند. نـکتـه ایـن اسـت کـه بـیـاموزیـد یـک مرد شایسته را هم تشخیص دهید و هم بخواهید. سحر یکی از دوستان من میگوید: "چنـدین سال جذب مردانی میشدم که ماموریتشان اذیـت کردن من بود. از زد و بندهایشان معلوم بود. وقتی میگفتند با من تماس میگیرنـد هیچگاه این کار را انجام نمیدادند، مرتب دروغهای احمقانه به هم میـبافتـند، می گفتند که مرا دوست دارند بعد به سراغ زنان دیگر می رفتـنـد. حـتی یکی از آنهـا می خواست بهترین دوست من را از راه بدر کند." سحر مرتب سرزنش میکـرد کـه رابطه هایش مملو از تقلب و فریبکاری بوده است: هیچ مردی نمی تـواند خـوب و با وفا باشد. تا اینکه او در مراسم عروسی دختر عمویش شرکت کرد. او گفت: "سـامان، داماد عسل، بهترین مرد دنیاست او حـتما عسل را خوشبخت و برای خوشحال کردن او زندگی خواهد کرد. وقتی برق شیرین و دوست داشتنی چشمان سامان را دیدم، بــا خـودم عهد بستم که روزی با مردی آشنا شوم که همانند گنجینه به من نگاه کند."

سحر وقفه ای در روابط خـود ایـجاد نموده و درباره وسـواس فـکریش نـسبت به مردان بد کمی به تفکر پرداخت. او میگوید: "پدرم  آدمی خوشگذران و به عنـوان یـک شـوهر و یـک پدر سرد و بی مسؤلیت بود. وقتی 10 سال داشتـم مـا را تـرک کـرد. بعد از آن گه گاهی که او را میدیدم، برای جلب توجه او چرخ و فلک مـیرفتم. وقتی برای داشتن دوست پسر بـه انـدازه کـافی بـزرگ شـدم، بصورت مجازی با افرادی ارتباط برقرار می کـردم کـه دارای اخلاقیات پدرم بودند. زمانیکه به خودم آمدم و فهمیدم که چه کاری دارم انجـام میدهـم، بـا مردانی روبرو شدم که آنچنان هم زرق و برقی و غیر قابل اطمینان نبودند."

امروز سحر نامزد دارد -- شخصی هم تیپ سامان. او میگوید: " نمیتوانم باور کنم که آن هـمه وقـت را با مردانی تلف کردم که همانند یک شیء بی ارزش با من رفتار میـکـردند. امـا ارزش آن را داشت، چون فکر میـکنم در نهایت به من آموخت که قدر یک مرد خوب را بطور حقیقی بدانم."
 


3- بعد از من تکرار کنید: عشق مترادف با افسار به دست گرفتن نیست
وقتی سارا، یک گرافیست 29 ساله در مجله خانواده، با نامـزد خـود آشـنـا شـد، گـویـی رویایی به حقیقت پیوست. در تصورات سارا او و نامزدش سعید میبایست همه کارها را با هم انجام میدادند. سعـیـد ایــده متفاوتی داشت. سارا میگفت: " تصور میکردم وقتی به هم رسیدیم، سعید بازی بیلیارد دو بار در هفته و نیز بیرون رویهای بعد از کار خـود را با دوستانش کنار خواهد گذاشت. شغل ما وقت آزاد زیادی برایمان باقی نمی گـذاشت. نباید این وقت اندک را تلف دیگران میکردیم."

اینکه از شریک زندگی خود بـخواهید 24 سـاعـت روز و 7 روز هـفـتـه بـا شـما بـاشد واقع گرایانه و منـصـفـانـه نـیـسـت، بـا ایـن وجـود مـانـنـد سـارا بـسیـاری از زنان اگر مردشان نیازهایی داشته باشند (مثلا کارها و یا خلوت های مردانه) که نتوان بوسیله رابـطـه بـه آنها جامع عمل پوشاند، احساس دل شکستگی و ترک شدگی مینمایند.

سستی و نیازمندی سارا منجر شد به اینکه سعید احساس کند گویی تحـت بازداشت خانگی قرار دارد. و فرقی ندارد که زندان چقدر با شکوه و مـجلل بـاشـد، زنـدانی بالاخره میخواهد خود را رهایی دهد. بین زوجین شکاف و جدایی ایجاد میشود.

شاداب ترین زن و شوهرها برای رشـد یـافتـن به یکدیگر اجازه نفس کشیدن می دهند. هرقدر جدایی زندگی آنها پویاتر باشد (در زمینه های مشاغل، سرگرمی ها، دوستان)، وقتی بهم میرسند مجبور خواهند بود مقدار بیشتری را با یکدیگر تسهیم کنند.

4- مرتکب عهدشکنی عاطفی نشوید
این حیاتی است که شریک زندگیتان فردی باشد که شما در مورد او با نزاکت و مهربانی رفتار کنید. اگر تمامی جوکهای مورد عـلاقه و داستـانـهای "روزهــای بــد گذشته" خود را برای یکی از دوستان و یا همکاران مرد خود تعریف کنید، وقتی به خانه برمیگـردیـد بـرای شوهرتان چه چیزی باقی خواهد ماند؟ ممکن است عاقلانه به نـظـر نـرسـد، امـا وقـت و انرژی هر فردی دارای ارزش و اهمیت ویژه ای است و مـقـدار زیـاد آن در یـک رابـطه باعث تداوم می گردد -- و اگـر شما وقت و انرژی خود را با فرد دیگری صرف کنید بطور بالقوه به رابطه خانوادگی خود لطعمه خواهید زد. بـدتر آن اسـت کـه تـوسـط بـرقـراری رابطه با یک دوست و یا همکار مرد، اعـتـماد و اطـمیـنـان شـوهرتان را از خود سلـب نـمـوده و بـدیـن ترتیب با بی وفایی او را آزار دهید. آذر یـک سرآشپز 34 سـالـه میـگوید: "بعد از گذشت 6 سال از ازدواجمان شوهرم حمید و من شروع بـه فـاصـلـه گـرفـتـن نمودیم. مشکل جدی نداشتیم، اما دیـگر او نـفـر اولی نبود که وقتی اتفاقی خوب یا بد می افتاد برایش تعریف میکرم. این افتخار نصیب رضا، همسایه مان، شده بود."

آذر هیچگـاه بـا رضـا رابطه جنسی نداشت اما آنها رابطه ای صمیمی را آغاز کرده بودند، مثلا آذر به سعید گفته بود که شوهرش موی مصنوعی بر سرش میگـذارد و سـعـید این موضوع را به عنوان جوک در خانه همسایه دیگرش در کنار باریکیو مـطـرح نـمـود. حـمـیـد وقتی شنید بالای سر کباب و مشروب در خانه همسـایـه در مـورد مسـائـل خصوصی او مضحکه می شـود، شـوکـه شـد و احـسـاس کـرد بـه او خیانت شـده. او همسرش را به بی وفایی متهم نـمود و نـاگـهان بـزرگـتـرین دعوای ممکن بین زن و شوهر رخ داد. آن دو مسائل را حل و فصل کردند، اما به آذر به بهای گـزافـی یـادآوری شد که ازدواج باید رابطه شماره یک او در زندگیش قلمداد گردد.

5- اگر فکر میکنید که همیشه حق با شماست، در اشتباه هستید
وقتی شیرین، یک دختر 29 ساله از شیراز، با نامزد خود علی آشنا شد، خوشحال بــود که با او وجوه مشترک بسیاری دارد. هر دو وکیل بودند، به ورزش شنا، اسکی و شطرنج عشق می ورزیدند. همچنین هر دو سرسـختانه مـغـرور و پـرمـبـاهـات بـودنـد. شـیـریــن میگوید: "همه چیز علی خوب و کامل بود بجز یک عیب بسیار بزرگ. همیشه فکر میکرد حـق بـا اوسـت و میخواست حرفش را به کرسی بنشاند -- خواه این که کدام رستـوران همبرگر بهتری دارد و خـواه کـدامـیـک از مـا بـخاطر دعوای قبلی اول عذرخواهی کرده. آن چیزی که خیلی دیر متوجه شدم این بود که من هم بهمان بدی هستم. نمی توانستم قبول کنم که فراموش کرده ام پیغام مهم تلفنیش را بـه او بـدهـم و یـا خـواسـتـه منـتقل شدن او به تهران را باید جدی می گـرفــتم. من دوست داشتم در شیراز بمانم و این کل موضوع بود. او یا باید من را ترجیح میداد یا تهران را."

علی تهران را تـرجیح داد. اگـر شـمـا و یـا شوهرتان هرگز نـتوانید اشتباه خود را بپذیرید، ممکن است به کامیابیهای کوچکی دست پیدا کنید، اما هـرگز رضـایـت واقعی را بدست نخواهید آورد. معذرت خواهی نشانه ضعف نیست بلکه عشق یعنی گـهــگاهـی مجبور شوید بگویید که متاسفید.

 
کلمات کلیدی :کی حاظر میشه با من ازدواج کنه؟ و کلمات کلیدی :ایده بد بودن همه مردان و کلمات کلیدی :آینده رومانتیک و کلمات کلیدی :وسـواس فـکری
نویسنده : مژگان ملکی نیا ; ساعت ٤:٤۱ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢٦ مهر ۱۳۸۸

برخی از مسائل وجود دارند که مردان و زنان هیـچـگاه در مورد آنها به اتفاق نظر نمی رسند. مانند لذت خـریـد یـک جفت کفش، ریختن کشک در آش رشته، دیدن فیلمهای  جنگی و البته صحبت کردن پشت تلفن برای ساعتـهـاو  ساعتها... و ساعتها.

فکر کنید که چقدر به تماشای فـوتبال علاقـه داریـد. آن را  در عدد 10 ضرب کنـیـد تا مـیـزان عـلاقـمـنـدی زنـان بـرای صحبت کردن پای تلفن بدست آید. برای اغلب آنها تلفن  بسیار بیشتر از یک وسیله ارتباطی بشمار میرود. بـلـه،  در واقع تلفن یک فعالیت بـی انـتـها برای آنـهـا است؛ یـک   رویداد؛ یک وسیله تفریحی به جذابیت یک شبانه روز رقص و پایکوبی.

تلفن فقط یک وسیله تفریحی برای زنان نبوده و می تواند دارویی سالم از تحریک ذهنی فراهم آورد. درحقیقت یک مکالمه خوب تلفنی میتواند حتی جایگزین مطالعه موضوعی  از هر مجله مربوط با زنان گردد.

به او تلفن کنید

هرگاه متوجه عشق آتشین زنها به تلفن و نقش حیاتیش در زندگی آنها شدید،خواهید توانست آن طـور کـه سـزاوار و شـایـسـتـه است به طرف تلفن رفته و مکالمات خود را با بردباری و تبحر انجام دهید و نه بصورتی آزار دهنده و خسته کننده.

فراگیری روشهای برخورد متبحرانه با مکالمات تلفنی می تواند تفاوتهای بین یک رابـطـه معمولی را با یک رابطه آتشین مخشص نماید. اگر می خواهید با صحبت به قلب او نفوذ نمایید، ممکن است لازم باشد برخی از این صحبتها پای تلفن انجام گیرد.

در ادامه 8 نکته جهت بهبود مهارتهای تلفنی را مشاهده می کنید.

1- چیزی برای گفتن داشته باشید

اگر شما تماس می گیرید، مطمئن شوید که مطلب خاصی برای گفتن داشته باشید - چیزی که او علاقمند به شنیدنش باشد. تماس برای دعوت کردن او برای گردش،لباسی که قرار است در میهمانی بپوشید و بیان اینکه از مدل موی او خوشتان می آید، همگی می توانند آغازگر های خوبی برای مکالمه باشند. ( بخصوص بخش مدل مو )

2- به مکالمه خود جنبه شخصی دهید

بسیاری از مـردان از ایـن گـله دارنـد که تلفن خیلی غیر شخصی است، در حالیکه برای اغلب زنان تلفن یکی از شخصی ترین ابزارهای ارتباطی محسوب می گـردد. زنـها فقط برای درخواست تاکسی از تلفن استفاده نمی کنند. آنها هنگام استفاده از تـلفـن هیچ موضوعی را آنقدر شخصی به شـمار نـمی آورنـد کـه نـتـوان در مـوردش صـحبت نمود و ساعتها در مورد اسـرار زنـدگی، دوران بـچگی و دیگر مسائل احساسی تلفنی به بحث و گفتگو می نشینند.

اگرچه ممکن است شما آمادگی صحبت درباره احساس درد عمـیـق ناشـی از تـصـادف سگتان با یک ماشین نداشته باشید. با اینحال مراحلی وجود دارد که با طی نمودن آنها می توانید با مکالمه خود با او جنبه شخصی تر ببخشید.

در خلال صحبت، سعی کنید به عکسی از او نگاه کنید. دیدن صـورت وی هنگاه مکالمـه ممکن است باعث گردد احساس پیوستگی بیشتری نسبت به او نـمـوده و کـمی بازتـر عمل نمایید

3- انجام چندین کار بطور هم زمان را بیاموزید

شما فکر میکنید که صـحـبـت بـا تـلفن وقت تلف کن است؟ نظر همسرتان ممکن است چیز دیگری باشد. ادامه دهید، فعلا گوشی را قطع نکنید. صحبت پای تلفـن بـه مـعـنـای مـعلق گذاردن مابقی امور نیست؛ فـقـط کـافی است هـم زمـان انـجام دادن کــارهــا را بیاموزید.

جهت اجتـنـاب ورزیـدن از اخـتـصاص هـمه تـوجـه خود به تلفن، نوع بلندگو دار آن را تهیه کنید تا بتوانید در حین راه رفتن صحبت نیز بکنید.بهتر از آن این است که نوع گوشی دار را خریداری کنید تا هر دو دستتان  بـرای انـجام مـابقی کارها آزاد باشند. حتی یک تلفن بی سیم هم می تواند به شـما امـکان مرتب کردن لباسها یا حتی شستن ظروف را در حین صحبت با همسرتان بدهد!

4- حواستان را به تلفن دهید

هـر کـسـی نـمی تواند از عهده انجام دادن کارها بصورت همزمان برآید - اگـر واقـعـا قـادر نـیستید که همزمان با کوتاه کردن ناخن ها با تلفن هم صحبت کنید، بهتر اسـت تــمـام حواس خود را صرفا متمرکز مکالمه نمایید. درغیر اینصورت ممکن است به خوبی متوجه حرفهای طرف مقابل نشوید. بنابراین عاشقانه به تلفن خیره شده و فقط گوش دهید!

5- سؤالات سرگشاده بپرسید

جواب این سؤالات فقط محدود به "بله" و "خیر" نشده و احـتـیـاج بـه بـسط بیشتر دارند. آماده باشید. لیستی از سؤالات "بی خطر" نـزد خـود داشـته باشید تا بیشتر مکالمه را او بـتـوانـد انـجام دهد. برای مثال سؤالاتی در مـورد ضـبط صــوت و یـا لـبـاس جــدیــدش می تواند تلفن پسند باشند.

سؤالاتی در مورد چگونگی رابطه با مادر و نیز آن عکس اسرار آمـیز روی میز سوژه های مناسبی نمی باشند. اگر به دلایل پیش بینی نشده گفتگوی شـمـا به خارج از مسـیـر اصلیش منحرف شد، با به میان آوردن سؤالاتی نظیر مدالها و افتـخـارات ورزشـی او، به صندلی تکیه داده و بگذارید وی سکان صحبت را به دست بگیرد.

6- کنترل مکالمه را در دست داشته باشید

مکالمـات زنـان هیـچ حـد و مرز احساسی نمی شناسد و چنانچه خودسرانه ادامه پیدا کند، ممکن است منتهی به سراشیبی های عمـیـق و خـطـرنـاک احـسـاسـی گردد. اگر می خواهید فقط زمانی که مشغول پوست کندن پیاز هستید اشک چشـمانتان سـرازیر گردد، سعی کنید مکالمات را تحت کنترل خود نگاه داشته و از منحرف شدن آن بـسمت مسائل احساسی جلوگیری بعمل آورید.

برای کنترل نمودن مکالمه شا باید بیشتر سؤال کننده باشـید تـا پاسـخ گو. اگر صـرفا به پاسخگویی به سؤالات وی بپردازید ممکن است زیرکانه باعث گردد در مـورد احساسات و "موقیعت های  بدون پیروی" خود صحبت بمیان آورید.

7- او را تشنه نگاه دارید

اسرار آمیز و غیر قابل پیش بیـنـی بـودن بـاعـث جـذابـیـت بـیشتر می گردد. همانند مرد عنکبوتی بافته ای سراسر رمز و راز پـیـرامـون خـود بـتـنـید. هـمه جزئیات و ریزه کاریهای زندگی خود را برای او بازگو نکنید. شاید یک پینـگ پـنـگ باز مشهور جهانی باشید - اما این موضوع را برای دفعه دیگر نگاه دارید.

8- موقرانه خارج شوید

خوشبختانه هر مکالمه ای پایان خواهد پذیـرفـت. اما اشتباه نکنید. باید حداقل 5 دقیقه را برای انجام مراسمات خداحافظی اخـتـصاص دهیـد. گـفـتن خداحافظ به یک زن همانند وقت اضافه در ورزش هاکی است - فکر میکنیم که وقت تمام شده، اما نه مثل اینکه یک نیمه کامل باقی مانده.

بنابراین جملاتی مانند "باید برم، بازی شروع شده" را نمیتوان به عنوان یک خداحافظـی معقول مورد پذیرش قرار دارد. عباراتی بکار ببرید که او تصور کند شما از این گفتگو لـذت برده و امیدوارید بزودی او را دیده و با وی صحبت کنید. اگر واقعا عجله دارید به او بگویـیـد که مادرتان وارد خانه شد، غذا در حال سوختن است، باتری تلفن دارد تمام می شود و یا  مار زنگی خانگی شما در قفسش نیست!

 
کلمات کلیدی :او را تشنه نگاه دارید و کلمات کلیدی :اسرار زندگی و کلمات کلیدی :عشق آتشین و کلمات کلیدی :تحریک ذهنی
نویسنده : مژگان ملکی نیا ; ساعت ٤:٠٧ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢٦ مهر ۱۳۸۸

خواننده عزیز ، وایاگرا  در سال 1998 بطور رسمی برای مردانی که مشکل عدم قدرت نعوظ در   آلت خود رو داشتند  ، تجویز شد.  (erectile dysfunction (E.D

مردان مشکل نعوظ را بخاطر دلیلهای متفاوت ذهنی و جسمی پیدا خواهند نمود. باید بدانید که فقط یک متخصص سلامتی قدرت این رو خواهد داشت که به شما بگوید در این شرایط آیا مصرف وایاگرا کمکی هم بشما خواهد کرد یا خیر.

کار وایاگرا به این صورت است که چون نعوظ به خاطر جریان خون صورت میگیرد ، وایاگرا باعث میگردد جریان خون بیشتری بسمت آلت سرازیر گردد. بعضی از پژوهشگران هم این تئوری را می دهند که این مسئله ممکن است ، در زنان هم  همین تاثیر را داشته باشد. اینکه جریان بیشتر خون باعث سفت تر شدن و ارکشن بیشتر بافت کلیتوریس گردد. البته تست بروی این مسئله فعلاٌ توسط خود کمپانی سازنده وایاگرا ادامه دارد اما نتایج اون تا این لحظه پایان یافته نیست . بعضی کمپانیهای دیگر هم سعی دارند که قرص وایاگرا رو مخصوص زنها بسازند اما  تا اکنون که چنین کاری رو نتوانسته اند انجام دهند

مرکز دارو  و  تغذیه در آمریکا اذعان می نماید که  بعضی از متخصص ها هم گزارشی رو از تجویز وایاگرا برای زنانی که مشکلات فیزیکی جنسی رو دارند میدهند  اما مصرف آن را برای زنانی که مشکل ذهنی جنسی دارند توصیه نمی نمایند.

مردانی که وایاگرا مصرف مینمایند مسلماٌ می دانند که ریسک اثرات جانبی آن را نیز باید بپذیرند. اثراتی از جمله  قرمز شدگی پوست ، سردرد (خصوصاٌ اگر مشروبات الکلی نیز مصرف شده باشد ) ، سو هاضمه ، دردهای عضلانی و غیره. بعضی از افراد هم می گویند که مصرف وایاگرا در مقدار زیاد باعث اختلالات بینایی برای آنها گردیده است. چیزهایی مثل تار دیدن اجسام . نعوظ های طولانی مدت هم عموماٌ با درد در ناحیه جنسی همراه خواهد بود و حتی در بدن امکان بوجود آمدن واکنشهای شیمیایی  نیز  می باشد

افرادی که وایاگرا مصرف می کنند در صورت داشتن مشکلات قلبی ، ممکن است بخاطر موادی از جمله نیترات بصورت خطرناکی دچار مشکلات کم خونی گردند. (دوز اکثر این مواد همچون مواد مخدر از جمله کوکایین و یا قرصهای اکستازی نیز ، عموماٌ  با نیترات پایین می آورند )

از آن جهت که از سوی انجمن دارو و تغذیه در آمریکا مصرف وایاگرا برای زنان تجویز نشده ، هیچ مدرک معتبری از اثرات جانبی مصرف آن برای زنان هم وجود ندارد. از نظر معمولی احتمالاٌ زنان در صورت مصرف دچار همان اثرات جانبی در مردان میگردند اما ممکن است چیزهای دیگری بروز نماید و خطرات جانبی بیشتری بهمراه بیاورد

تبلیغات اینترنتی و یا داروخانه های اینترنتی تماماٌ سعی می کنند از محبوبیت وایاگرا استفاده مالی نمایند و این واقعیتی است که بسیاری از محصولاتی که آنها اراده می کنند توسط سازمانهای بهداشت مورد تایید نمی باشد.حتی ممکن است که داروهایی با کیفیت نا مطلوب تحویل مشتری دهند که خود بتواند باعث اثرات دیگری گردد.

مردانی که وایاگرا مصرف می نمایند باید در نظر بگیرند که مصرف آنها نباید خود سرانه باشد و قرص نیز باید از داروخانه های مورد تایید دریافت گردد. زنانی که توسط شریک جنسی خود ، تبلیغات ، داروخانه  یا هر راه دیگری قرص را بدست می آورند و تصمیم به مصرف آن میگیرند باید بدانند که این مواد باعث چه مشکلاتی می گردد و در کنار آن بروی بدن زنان ممکن است عوارض شدیدتر و ناشناخته تری نیز داشته باشد.نگرانی شما بخاطر سلامت شریک جنسی تان و حمایت شما از وی نشان میدهد که شما در رابطه خود با وی تنها به سکس فکر نمی کنید و به تندرستی وی نیز اهمیت میدهید.حال سوال این است که چرا بجای اینکه وی تشویق به انجام کاری گردد که اصلاٌ برای زنان توصیه نمیشود ، دست به کارها و جذابیتهای دیگر نمیزند؟ بجای اینکه بخواهید پول و وقتتان را برای وایاگرا هدر دهید چرا با وی به مغازه های ویژه بزرگسالان نمیروید و چیزهای دیگر را امتحان نمیکنید؟

شاید استفاده از وسایل جانبی جنسی ، لوسیون و مواد چرب کننده ، ایفای نقشهای مختلف جنسی منطبق بر فانتزی و یا حتی فیلمهای مربوطه بتواند رابطه جنسی بعدی شما و وی را هیجان انگیزتر نماید. حتی به اعتقاد من مطالعه بعضی کتابهای زناشویی و روابط فی مابین می تواند کمک باشد. محدوده خواسته های جنسی انسان به تجسم وی مربوط می باشد. از این رو شما و شریک جنسی شما باید بتوانید که آزادانه در مورد خواسته ها و غیر خواسته های خود صحبت کنید و یکدیگر را برای انجام سایر تجربه های جنسی که مطمئن هستند تشویق نمایید.سعی کنین که از یکدیگر لذت بیشتری ببرین بجای اینکه در گیر ذهنی با نگرانیهای ناشی از اثرات نامطلوب باشید

 
کلمات کلیدی :وایاگرا و کلمات کلیدی :مشکل نعوظ و کلمات کلیدی :وسایل جانبی جنسی و کلمات کلیدی :کوکایین و یا قرصهای اکستازی
نویسنده : مژگان ملکی نیا ; ساعت ۳:٥٧ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢٦ مهر ۱۳۸۸

شیوه آقایان بعد از دعوا شیوه جنگ سرد است.آنها سریعاً یوبس میشوند و چت می کنند.دیگر حرف نمی زنند و مسئله را نیز حل نمیکنند.ادا در می آورند و همسر خود را با عدم ابراز مهر و محبت و علاقه مجازات می کنند تا شاید همسر کوتاه بیاید و یک شبه پیروزی شکل بگیرد.
شیوه خانمها بعد از دعوا شیوه آرامش فعال می باشد.آنها سریعاً برای جلوگیری از مسائل پیش رو تغییر موضع داده و به شکلی رفتار می کنند که انگار هیچ اتفاقی نیافتاده…آخیش….نازی….اینجوری تمام موارد را در خود میریزند و کم کم باکشان را پر میکنند و دقیقاً مدتها بعد با یک جرقه ساده و در کمال تعجب مرد عین یک بمب اتمی منفجر شده و همه جا را با خاک یکسان میکنند…..
در جریان اختلاف مردها عموماً از نحوه بیان همسرشان چیزی شبیه به مبارزه طلبیده شدن حس میکنند و در نتیجه این عامل مسخره ،اثبات حق و غرور پیش می آید و یک درخواست ساده به امر و نهی تبدیل می شود.زنها نیز با مطرح کردن احساسات منفی خود این شبه را برای مرد بوجود می آورند که او مقصر است.در نتیجه به وضع موجود گه زده میشود و یک بحث ساده به مجادله تبدیل میشود…

نکته جالب اینجاست که هرچه زن و مرد به هم نزدیکتر باشند حساسترند چون زرتی صورت را به حساب عدم علاقه میگذارند!!!آقایان باید بدانند که در صورت ناراحتی همسرشان از موردی نباید شروع به توجیه کنند بلکه باید مثل بچه آدم به همسرشان حق ناراحتی بدهند و در صورت مقصر بودن از وی عذر خواهی کنند.این عذرخواهی برای زنها معنی من اشتباه کردم را نمیدهد بلکه یعنی من احساسات تو را درک کرده ام….
زنها نیز باید بدانند غالباً وقتی لحن آنها عوض میشود جنگ جهانی آغاز میشود…زنها عموماً به در میزنند که دیوار بفهمد .آنها وقتی به سردی و با لحن بی اهمیتی با مرد حرف میزنند در واقع می خواهند بصورت غیر رسمی مرد را بسوی خود فرا خوانند تا وی سعی کند دوباره همسرش را بدست بیاورد و در نتیجه این تلاش زن مطمئن میشود که همسرش هنوز دوستش دارد!!!
ولی این حرکت برای آقایان یعنی: قیافت دیگه برام 2 زار نمی ارزه!!!!برام ارزش پشگل هم نداری!!!برو دیگه نمی خوام ببینمت…ایکبیری…!!!!

آقایان بیاد داشته باشند : زنها فقط وقتی دلایل شما را می پذیرند که به آنها حق ناراحت شدن بدهید و به احساسات آنها اهمیت بدید..
خانمها بدانند:هیچ وقت با سرزنش و ملامت به اصطلاح مرد را ادب نکنید بلکه ضمن تایید قابلیتهای وی با او مخالفت کنید…
کلمات کلیدی :ابراز مهر و محبت و کلمات کلیدی :جرقه ساده و کلمات کلیدی :عذرخواهی و کلمات کلیدی :قیافت 2 زار نمی ارزه
نویسنده : مژگان ملکی نیا ; ساعت ۳:۳٧ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢٦ مهر ۱۳۸۸

یکی از مسائلی که بین زوجین اتفاق میافتد مشاجره می باشد…این مورد در زمانی آغاز می شود که یکی از طرفین قادر به تایید مسئله ای نباشد و در نتیجه کار بالا گرفته و موارد دیگر در جهت امتیاز گیری مطرح میشود….زنها و مردها هر کدام شیوه های متفاوتی برای حمله و دفاع دارند….
آقایان در این مواقع از حربه ضربه ناگهانی استفاده می کنند…آنها سریعاً به ستاد فرماندهی خود اعلام آماده باش کرده و به ناگهان سیستم موشکی فعال شده و به سمت مواضع همسر بدون در نظر گرفتن هدف حمله میکنند.آنها با فریاد و خشم و تهدید باعث عقب نشینی موقت همسر میشوند.آقایان همیشه از ضربات کوتاه و سریع استفاده می کنند و با یک حمله کار را تمام شده به نفع خود میبینند و با لبخندی حاکی از پیروزی همه چیز را فراموش می کنند….
در آن طرف صحنه زنها هستند که تاکتیک جنگی آنها جنگ فرسایشی می باشد.آنها در ابتدا عقب نشینی میکنند ولی هیچ چیز را فراموش نمی کنند بعد با تک تیر اندازهای خود با ضرباتی کم ولی کاری پدر صاحاب بچه رو در می آورند.آنها هرچقدر که لازم باشد جنگ را ادامه میدهند و خود را در دراز مدت برنده میدانند…

خانمها باید بدانند که زمانی مرد داغ میکند که احساس کند شما نقطه نظرات وی را قبول ندارید و به او اعتماد نمیکنید…ریشه خیلی از این مسائل نیز در نحوه گفتار شماست که بگونه دیگری برای مرد تفسیر میگردد….شما کافیست که جای کلمات را عوض کنید…مثلاً بجای باید این کا ر را انجام بدی بگویید نظرت در مورد انجام این کار به این شیوه چیه؟؟…در نتیجه به مرد احساس خود کارشناس بینی دست میدهد و عمراً با شما مشاجره نمیکند…اگر بتوانید این مسئله را بروی همسرتان القاء کنید که مخالفت شما به معنی زیر پا گذاشتن ارزشها و نظریات شوهرتان نیست بعید میدانم بسادگی بین شما مشاجرهای در گیرد….

آقایان هم باید بدانند که زن اگر احساس کند در کلام شما صداقت و صمیمیت وجود ندارد و حس کند که بتنهایی برای خود می برید و میدوزید و او در حاشیه قرار دارد روزگارتان را سیاه میکند…آقایان..زنها به گونه دیگری حرف میزنند..این 67 مرتبه
آنها خیلی مواقع احساسات ساده و زودگذرشان را بیان میکنند و این دلیل بر مقصر دانستن شما نیست…بعضی مواقع هم خدا وکیلی بیخود پیله میکنید…غرور اجازه نمیده که از خر شیطون بیاین پایین .سه پیچ گیر میدین و پافشاری میکنین…این غرور رو بعضی مواقع تعطیلش کنین اشکالی نداره..بعضی ها هم که تا تقی به توقی میخوره هارت و پورت و داد و بیداد راه می اندازن!!!
آخه اینکه زنت جرئت نکنه حرف بزنه یعنی تو خیلی آدم قاطعی هستی؟؟…ریدی…
اگه نمیخواستی حرف بزنه میرفتی یه زن لال میگرفتی بدبخت…بدونین که هرچه زن با آرامش و راحتی بیشتری حرف بزند بیشتر مطمئن میشود که حرفهایش درک شده اند….آقایان این اعتماد رو به همسرانتون بدید…....نترسین ...فکر نکنین اینجوری دیگه مرد نیستید....واقعاً خاک تو سرت کنن اگه مردی رو این شکلی میبینی ....
کلمات کلیدی :احساسات ساده و زودگذر و کلمات کلیدی :مواضع همسر و کلمات کلیدی :احساس خود کارشناس بینی و کلمات کلیدی :عقب نشینی موقت همسر
نویسنده : مژگان ملکی نیا ; ساعت ۳:۳٢ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢٦ مهر ۱۳۸۸

یکی از مواردیکه زنها و مردها به هم نیاز دارند از نظر حس طبیعی و ذاتی آنها میباشد.چیزی که واقعیت دارد این است که پتانسیل عظیمی در زنها برای حرکت نهفته است که از آن استفاده نمیشود! و اینکه تنها در صورت شناخت آن می توان بهترین استفاده را از آن کرد….
باید بدانید که زنها عموماً میل ندارند که بازور کار کنند بلکه مایلند مردها آنها را هدایت کنند و نیز بدانید که زنها دوست دارند حس کنند که وجودشان برای کار لازم است و این حس را تنها شوهران میتوانند در آنها بوجود بیاورند..به عبارت دیگر زنها حس میکنند و مردها فکر میکنند…
اگر یکم به زنها و مردها نگاه کنید میبینید که مردها مرض رئیس شدن دارند!! اصلا کرم دارند رئیس باشند و زیر آن هم رضایت نمیدهند!! ولی زنها دوست دارند که یک معاون قوی باشند.مردها همیشه برای انجام کاری کله خرابند!میزنند تو دل کار.اگر هم موفق نشدند دو مرتبه شروع میکنند.و این بار آماده تر و بهتر حمله میکنند.زنها معمولاً سیاست یک هدف یک شلیک را رعایت میکنند.آنها هدف را در نظر میگیرند و روی یک خط مستقیم به سمت آن میروند و در راه فکر مخافظت از دیگران را نیز میکنند در حالیکه آقایان اگر لازم باشد یه پایی هم روی دیگران می گذارند!!!
این احتیاطها، حساسیت زن را در مقایل خطر بیشتر میکند و ترس عاملیست که سراسر زندگی زن را فرا میگیرد.آقایان باید بدانند که زنها به پشتوانه آنها نیاز دارند….آقایان..ترس و وحشت زن هیچ دلیل واضحی ندارد ولی این حس سد برگی در سر راهش میباشد.آنچه همسرتان را میترساند نتیجه اضطرابی است که زن فکر میکند نمی تواند نوفق شود.اگر زیر حملات و فشارها موفق نشود ما’یوس خواهد شد و تنها وجود شماست که میتواند به وی اطمینان بدهد اگر همه چیز نابود شده شما همچنان در کنارش هستید که از او محافظت کنید!
نکاتی را که لازم است بدانید کوتاه و مختصر برایتان فهرست کرده ام….

1-طوری رفتار کنید که زن بداند وجودش حتماً لازم است زیرا اگر این کار را نکنید افکارش او را بجایی میکشاند که فکر میکند وجودش غیر ضروریست و شما وی را با چهارچوب در یکی میبینید!!زنها دوست ندارند با ریسکی که میکنند زندگیشان از هم بپاشد و تنها مردان هستند که این اطمینان را در آنها بوجود می آورید
2-اجازه بدهید که زنها استقلالشان را حفظ کنند و بتوانند از ایده هایشان استفاده کنند.باور کنید شما باید این اطمینان را به آنها بدهید
3-فکر نکنین نظر یک زن نمی تواند چاره گشا باشد..این افکار قدیمی را سر جدتون بریزین دور..نظر را از هرکسی هست بپذیرید و به آن فکر کنید….
4-آقایان..لطف کنید بدانید زنها اگر موفقیتی بدست می آورند سریعاً آن را با شما تقسیم میکنند . پس نگران نباشید!!!!
5-او را تنها نگذارید..به زنتان اطمینان بدهید حتی اگر می خواهد کره زمین را هم منفجر کند شما با او خواهید بود!!!..بگذارید امتحان کند!!!!
6-آقایان…بدانید اگر بتوانید ترس عدم موفقیت را در همسرتان از بین ببرید میشوید بهترین همسر دنیا!!…میشین گلابی!!!باور کنین چیزی جز قدرشناسی بدست نمی آورید
7-آقایان…در صورت شکست همسرتان به وی آرامش بدهید نه اینکه پتکی بشوید و بر سرش فرود بیاید…همانطوریکه در موفقیت هایش صورتحساب جلوش میگذارید در شکست هایش هم بفرمایید حساب کنید!!!!!!!
8-افکارتان را تحمیل نکنید…تا یک چیزی شد به ریش مبارکتان بر نخورد!!..واقعاً دلیلی ندارد چون شما مرد هستید نظرتان قابل اجرا باشد…
9-بدانید قدرت و اعتماد بنفس مرد بعلاوه سنجش و دورنگری زن ، اعتدال در زندگی مشترک را تضمین میکند…
کلمات کلیدی :حس طبیعی و ذاتی و کلمات کلیدی :مرض رئیس شدن و کلمات کلیدی :زندگی مشترک و کلمات کلیدی :یک زن چاره گشا
نویسنده : مژگان ملکی نیا ; ساعت ٩:٥٤ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٥ مهر ۱۳۸۸

مطلب امروز طولانی شده اگه زیاد سر حال نیستید بذارید واسه یه وقت دیگه..چون باید بهش فکر کنیید.
موردی که متاسفانه شایعه اینه که بمحض صحبت در مورد ارضاء نیاز جنسی سریعاً همه بیاد فیلمهای سکسی و هرزگی می افتند و مسلماً حاضر به پذیرفتن آن نیستند.خواهش میکنم یکم باز تر به قضیه نگاه کنید، من صحبتم در مورد انحرافات جنسی نیست و فقط در مقوله جوابگویی به نیاز ذاتی و درست جسمی حرف میزنم….

یک اصل روانشناسی:
کسی که نخواهد پاسخگوی نیاز های جسمی مانند خوردن ، آشامیدن ، خوابیدن ، لذت بردن ،زندگی کردن وغیره باشد مسلماً فرد نرمالی نیست.اشکالات ذهنیتی و فرهنگی و اجتماعی برای این مهم وجود دارد…

اشکال اول:
اینه که دخترها بدلیل طرز تفکر غلط آبا واجدادی اصولاً مادرزاد خود را سرکوب میکنند!در قرن 21 هنوز برای خودشون اینقدر اهمیت قائل نمی شوند که بابا منم انسانم و این لذت اگه چیز فاسدی بود خداوند آن را در بدن ما قرار نمی داد.تا راجب این مورد حرف زده میشه فکر میکنند میگم برید با هر کی از راه رسید بخوابید!بعد هم الم شنگه راه می اندازند که وای دارین بهمون توهین میکنین.ما ارزش داریم.شخصیت داریم.اونوقت سر من درد میگیره و قاطی میکنم!…آخه کی گفته که رابطه جنسی کار بی ارزشیه؟کدوم احمقی گفته حیوانیه ؟خانمهای عزیز، من نمی گم برید هرزگی کنید.میگم شما ها که الان دوست پسر دارید و همتون هم یه عاشق.چرا نباید بخواین که نیازتون رو با کسی که دوستش دارین پاسخ بدید؟چرا بالاترین نوع ابراز علاقه یک عاشق و معشوق رو از خودتون میگیرید؟دیگه برای شما و عاشقتون ممنوعیت چرا؟؟؟


اشکال دوم:
اینه که دخترها فکر میکنند دارند هزینه میکنند!!اونها حاضر به قبول این مورد نیستند که 2 نفر تحت یک شرایطی در کنار هم بسر میبرند و با هم تطابق و کشش پیدا میکنند.بعد تحت شرایط روحی دیگری این رابطه عاشقانه از جانب یک سمت فسخ میشود.دختر ها حاضر نیستند بپذیرند پایان رابطه عاشقانه یه رویداد کاملاً طبیعیه…. نمیپذیرند که یک رابطه عاشقانه ممکنه به پایان هم برسه! این همه هم دور و ورشون روزی 40 بار نمونه اش رو میبینند، باز هم ازش مثل بمب اتمی نادر یاد میکنند!!!..میگن.آه..حیف..ازم سوء استفاده شد!!..من رو دوست نداشت،سرم کلاه گذاشت!دروغگو بود!..آبروم رفت..نه…تق..توق!!!..اصلاً به لحظات شیرینی که با هم بودند،خاطراتشون،ارزشهایی که کسب کردند ، تجربه هایی که بدست آوردند و امثالهم حتی فکر نمیکنند!..نمیگن کامل تر شدند میگن بازیچه شدن!..فکر نمیکنند چه ارزشی برای هم داشتند فکر میکنند مصرف شدند!!!


اشکال سوم:
این مستقیماً به فرهنگ برخی آقایون بر میگرده…که حاضر نیستند بفهمند این وسط 2 نفر آدم هست نه یک نفر!.نمیفهمند ،لذت جنسی باید باشه نه توهین جنسی.نمیفهمند که واژه هایی نظیر یارو رو کردم! نشانه کمال بی فرهنگیه.شعور ندارند که واژه زن رو مساوی کس (منو ببخشین) قرار ندهند.نمیدونند لذت جنسی اینقدر بی ارزش نیست که آدم رو دیوار خط بکشه بگه با اینم خوابیدم!نمیفهمند که زنها هم باید در این لذت شریک باشند.نمیفهمند که عدم باکره گی نشانه عدم شایستگی نیست.قدرت ندارند به یه دختری که باکره نیست ، برای زندگی اعتماد کنند در حالیکه خودشون هزار نیرنگ برای یه همخوابی بکار میبرند.نمیفهمند که دختری که با شما بوده براتون ارزش قائل شده و خواسته با شما به اوج لذت برسه در حالیکه بعضی از آقایون فکر میکنند که این دختر مصرف شده و ارزشی دیگه نداره!!!….اینه اون فرهنگی که بعضی ها بهش میبالن ؟


اشکال چهارم:
عرفهای اجتماعی داره فشار میاره ولی متاسفانه هیچکس حاضر نیست مال خودش بشه ولی همه بلدند غر بزنن!!متاسفانه ما درکمون بالا رفته ولی فرهنگمون پایین مونده!!مثلاً فرهنگ ازدواج یک بیوه زن تقریباً جا افتاده ولی کمتر کسی راجب نزدیکانش حاضر میشه قبول کنه!!..با لحن توهین آمیز به من گفته میشه که تو حاضری خواهرت با یه مرتیکه سبیل کلفت
بخوابه؟؟…باید بگم که هرکس یکی مثل خودش رو پیدا میکنه و در صورت مثال شما خواهر من هم قطعاً نباید خیلی با ارزش تر از اون مرتیکه باشه پس جفتشون بدرد هم میخورن!
….هنوز خیلی ها نمیفهمند ما راجب به فرد نمیگیم راجب به کل داریم حرف میزنیم و لذتی که هر فرد حق داره ببره و شما حق ندارین برای کسی بصرف خویشاوندی تعیین حقوق کنید!..یعنی چی که زن بیوه نباید ازدواج کنه ، تنها نباشه و از زندگیش لذت هم! نباید ببره چون فرزند بزرگ داره!!..فامیل داره!!…دختر نباید به نیاز خدادادیش جواب بده چون داداش داره!!!…چون دختره !!!!!….در فرهنگ ما برای کم ارزش کردن چیزی از فحشهای جنسی استفاده میشه چون درش قدرت تحلیل و نقد وجود نداره…

در انتها بگم که تازمانیکه به رابطه جنسی به دید اوج زیبایی و ارزش و احساس نگاه نشه و اون رو گناه و حیوانی و مصرفی و ضد ارزش ببینند این متون چیزی جز چند خط جمله نیست….
چشمها را باید شست…..
کلمات کلیدی :رابطه آزاد جنسی و کلمات کلیدی :فیلمهای سکسی و کلمات کلیدی :دوست پسر و کلمات کلیدی :عدم باکره گی
نویسنده : مژگان ملکی نیا ; ساعت ۳:٠٦ ‎ق.ظ روز شنبه ٢٥ مهر ۱۳۸۸

یکی از کارهایی که همیشه زنها و مردها در حال انجام اون هستند شناساییه.مسلماً دو نفر برای ازدواج باید یکدیگر رو کاملاً بشناسند تا بتونند فردی رو که مکمل روحی وجسمی اونهاست ، انتخاب کنند.ولی متاسفانه داستان تا همینجاش قشنگه ! چون افراد این شناسایی رو نصفه انجام میدن! 2 نفر همواره شروع به کاووش در اخلاقیات و روحیات هم میکنند تا در انتخاب اشتباه نکنن اما هیچوقت آخرین مرحله و یکی از مهمترین مراحل شناسایی رو انجام نمیدن! یعنی شناسایی جسمی. عاملی که افراد با افتخار! یه خط روش میکشند و اون رو مهم نمیدونند در حالیکه شاید این مسئله از نظر زناشویی مهمترین عامل نباشه اما از نظر حساسیت هیچ عاملی مهمتر از اون نیست.این عامل در ابتدا مثل یک نقطه می مونه اما بعد از ازدواج در اثر عدم همخوانی آنچنان بزرگ میشه که کم کم تمام جونتون رو ازتون میگیره! شما چرا فکر نمیکنین که بعد از اینکه تمام آیتم های یک نفر رو برای ازدواج چک کردید نباید یه چک پوینت هم برای مسائل جنسی قرار بدین؟ واقعاً مثل اینکه بعضیهاتون اصلاً خوشتون میاد خودتون رو بدبخت کنین.مسائل جسمی برخلاف اسمش کاملاً به روحیات و اعصاب ارتباط داره و اگر کوچکترین اختلالی در اون بوجود بیاد به سادگی و مثل خیلی از اطرافیانتون، شما رو بجنگهای عصبی هدایت میکنه. ولی خیلیهاتون اصلاً بهش فکر نمیکنین .اصلاً انگار نه انگار که این عامل جزء شناسایه.کاملاً رفتارتون مثل آدمیه که رفته هندونه بخره! اصلاً از توش خبر نداره.کلی تو سر هندونه میزنه اما آخرش شانسش پنجاه ، پنجاست.خواهش میکنم این حماقت رو مرتکب نشین.خیلی از دخترها به محض اینکه عاشق میشن همه چیز براشون تمومه! مغزشون قفل میشه! خیلی از پسرها هم به محض دیدن یه دختر خوشگل دیگه عقلشون کار نمیکنه. بالا خونه، تعطیل! چون دخترها عشق رو پاسخگوی همه چیز میدونند و پسرها هم فکر میکنند یه دختر خوشگل لذت جنسیه بیشتری بهشون میده!! نمیخواین از این مسخره بازیهاتون دست بردارین؟ نمیخواین یکم تصمیم بگیرین منطقی تر باشین؟ شما باید بدونین که بعد از ازدواج 70% دخترها میفهمند که آقا پسر اصلاً بلد نیست عشق رو با حرارت پیوند بزنه.کم کم میبینند فقط یه هوس فیزیکی داره مرد رو بسمت همسرش میکشونه! از اون طرف پسره تا قبل از ازدواج فکر میکرده میتونه سنگ رو بترکونه! اما بعد از چند مدت که بادش خوابید کم کم موتورش میاد پایین و کم میاره! گروهی هم بعد از ازدواج با همون دختری که بقول خودشون مثل هلو! می مونه تازه میفهمن که با
چه مجسمه ای ازدواج کردن! دختر اجازه تخلیه کامل روحی رو به پسر نمیده چون طبعش سردتر از پسره است و در نتیجه پسر بسرعت به سمت ناسازگاری و مشکلات حاشیه ای هجوم میبره! حتی خیلیها اصلاً از اندام همسرشون خوششون نمیاد ولی مجبورند تمام لذتی رو که سالها سرکوب کردند و انتظارش رو کشیدند با چیزی که تمایلی بهش ندارند پاسخ بدهند.آینده روحی این افراد هم کاملاً مشخصه. شما باید این شناسایی ها رو انجام بدین.شما اصلاً قدرت جنسی خودتون رو نمیشناسین. شما به الان نگاه نکین.یاید بدونین که این مسائل اهمیتش بعد از ازدواج نمود میکنه.آقایون، بدونین که حتی سردترین زن دنیا هم اگر گرفتار شوهری بشه که نتونه پاسخگوی نیاز جنسی اون باشه، هیچوقت شوهرش رو نمی بخشه.
خانمها بدونین اگر اسباب نا رضایتی جسمی فراهم بشه شما بسرعت همسرتون رو از دست خواهید داد.فقط کافیه برای اثبات این مسئله بیاد بیارین وقتی صحبت ساختن خانه های عفاف پیش اومد چه ولوله ای بین مردهای متاهل! راه افتاد.همه نیششون تا بنا گوششون باز شد. این مطلب پشتش حرفهای زیادی نهفته که من بهتره راجع به اونها سکوت کنم. ولی خانمها بدونین عقده های زیادی وجود داره و اتفاقات زیادی در حال اتفاقه که شما ازش خبر ندارین. حالا اگر براتون مهم نیست به همین رویه گذشته ادامه بدین.من نمیدونم شما تا کی قادر خواهید بود با کسی که هیچگونه جذابیت جسمی برای شما فراهم نمیاره ،میتونین آروم زندگی کنین؟ من انگشت شمار زن و مردهایی رو دیدم که از نظر جنسی تطابق داشتن و مشکلات حاد هم تو زندگی داشتن اما بی نهایت زوجهای هم فکر و هم فرهنگ دیدم که بخاطر این مسائل زندگی هم رو سیاه کردن.یه سر برین دادگاه خانواده ببینین، بپرسید کسی رو پیدا میکنین که تقارن جسمی خوب با همسرش داره و برای طلاق هم اومده؟ عامل خیلی از کدورتها اینه که یکی از طرفین حس میکنه که جایگاه قبل رو نداره و این باعث میشه که روی گفتار و حرکاتش تاثیر بذاره.اا 90% این کدورتها با معاشقه نابود میشه.چون حرارتی که از معاشقه ایجاد میشه همه چیز رو ذوب میکنه و به فراموشی میسپاره.اما دو نفر که همخوانی ندارن چطور این شانس رو امتحان میکنند؟ اونها این شانس رو از دست میدن که مشکلات کوچک رو در نطفه خفه کنند و نتیجه هم کاملاً معلومه.شناسایی فیزیکی رو انجام بدین.این خزعبلاتی هم که اخلاقیون راه انداختن سالهاست که رد شده.اونها هی بحث بچه گانه بی بند و باری رو وسط میکشند و زر مفت میزنند در حالیکه این موارد اصلاً ربطی به هم نداره.حالا من نمیدونم چه جوابی برای افرادی که بخاطر این قضیه بعد از ازدواج گرفتار فساد شدند دارند؟ آیا فساد اونها شامل اجتماع نمیشه ؟ اونها حاضرند شما نابود بشین ولی خارج از مسیر اونها حرکت نکنین. این یک جنایت بی کیفر در حق شماست. خودتون رو نابود نکنین. این شناسایی حق شماست. باید حتماً قبل از ازدواج از شریک آیندتون هم شناسایی روحی و هم شناسایی جسمی داشته باشید تا بتونید یگدیگر رو کامل بشناسید و گریبانگیر مسائل بعد از ازدواج نشین…..
کلمات کلیدی :شناسایی جسمی و کلمات کلیدی :پیوند عشق با حرارت و کلمات کلیدی :اندام همسر و کلمات کلیدی :دختر مثل هلو
نویسنده : مژگان ملکی نیا ; ساعت ٩:٤٢ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٤ مهر ۱۳۸۸

در ادامه مطالب گذشته امروز قصد دارم پروسجر طبیعی درمان انزال زودرس رو توضیح بدم. اما قیل از آن این توضیح رو بدهم که این راه کاری بسیار سنگین و طاقت فرسا می باشد. فاکتور های زیادی نیز لازم دارد که عدم وجود هرکدام از آنها می تواند حصول نتیجه را عقب بیاندازد و متاسغانه ترمیم آن دست من نیست و من تنها می توانم در مقاله آنها را عنوان کنم

در بحثهای گذشته عنوان شد که بدن با آموزشهای غلطی که دیده است تحریک را مساوی انزال قرار می دهد و تمام راههای موجود در تلاشند تا به کمک موارد جانبی این تحریکات را طوری کم اثر نمایند که بدن آن را دریافت نکند یا دیرتر به آن جواب دهد. اما راه دیگری نیز وجود دارد. و آنهم اینکه بدن را چنان تحت فشار قرار دهیم تا بالانس بدن به نفع ما تغییر نماید. درواقع نمی توان چیزی که بدن سالهاست آموخته را براحتی پاک کرد! در نتیجه باید چیزی قویتر را بروی آن کپی کرد. در این صورت براحتی می توان دستور العمل جدیدی را به بدن دیکته کرد و آن را جایگزین قبلی کرد. بهترین کار این است که بدن ببیند در شرایط بحرانی قرار گرفته است! مسلماٌ بارها تجربه کرده اید که زمانی که در موقعیتهای بد و تحت فشار قرار می گیرید بدن شما مقاومت و قابلیت بیشتری از خود نشان میدهد. در مواردی عملاٌ احساس کرده اید که قدرتی بالاتر از شرایط معمولی دارید. در مواقعی حتی حس می کنید که بدن بیمار شما در لحظه ای که لازم بوده با کیفیت بی جوابی از پس شرایط بحرانی که ناگهان برای شما بوقوع پیوسته بر آمده است. از همین اصل می توان برای درمان انزال زودرس استفاده کرد. یعنی قرار دادن بدن تحت فشار شدید توسط انزالهای پیاپی! به زبان ساده تر انزالهای مداوم تا انزال سوم چهارم..

* فاکتور اول: این راه شدیداٌ باعث فشار آمدن به بدن می گردد . اگر شما ورزش نمی کنید یا بیماری دارید یا در شرایط لازمه بدنی و توانی بسر نمی برید قبل از هرچیز و قبل از شروع خود را به شرایط ایده آل برسانید شما باید بیاموزید که ورزش کردن شما دقیقاٌ در زندگی جنسی شما نقش دارد. باید خود را عادت دهید که همچون غذا خوردن و تفریح کردن زمانی را برای ورزش کزدن باید اختصاص بدهید. در غیر این صورت اگر نمی توانید یا حالش رو ندارید لطفاٌ همه چیز را فراموش کنید!
* فاکتور دوم: این راه احتیاج دارد که دقیقاٌ بدانید چه میزان کالری برای بدن شما لازم است و سریعاٌ (اندکی بیشتر) آن را به بدن برگردانید در غیر این صورت بشدت شما را از نظر بدنی اذیت خواهد کرد و با توجه به فاکتور اول شما در ابتدای راه خواهید ماند! اینکه کالری از دست رفته ( که میزان آنهم بالاست ) را به بدن برگردانید نقش حیاتی دارد

شما به‌راحتی در زمان معاشقه تحت تاثیر قرار می گیرید و تمام ذهن شما معطوف به نگهداری از خودتان و محاسبه توانتان می گردد. اینبار خود را کاملاٌ آزاد بگذارید و رابطه و معاشقه را با هم داشته باشید! یعنی استفاده از تکنیک طلایا اورال سکس. انزال اول شما خارج از دسترس و کنترل است پس بگذارید صورت بگیرد. حرکت جنسی 69 بهترین توصیه برای این مهم است.

* فاکتور سوم: زوج شما قطعاٌ باید در جریان این مسئله قرار داشته باشد. اگر وی به هر دلیلی حاضر به انجام نیست یا شما را تنها می گذارد که خود تصمیم گیرنده و ارضا کننده باشید شما دچار دردسر خواهید بود

* فاکتور چهارم (قابل توجه خانمها ) : از تحریک آلت به شیوه خود ارضایی در آقایان پرهیز کنید و صرفاٌ به تحریک دهانی بپردازید . توجه داشته باشید که وی تحت درمان است و شما نقش حیاتی را در این زمینه بازی می کنید. هرگاه که احساس کردید وی در حال انزال شدن است ( که البته مرد می تواند با اشاره به شما این را تفهیم نماید ) از تحریک نقاط حساس آلت برای مدتی دست بردارید و به نقاط دیگری مثل بیضه ها بپردازید . اینگونه تحریک ضمن اینکه مرد را همچنان در وضعیت نگه می دارد یاعث می شود که انزال وی نیز به تعویق بیافتد

* فاکتور پنجم – زمان : آقایان عزیز بهتر است که یاد بگیرند که قرار نیست هر زمان که آلتشان احساس آمادگی کرد رابطه جنسی برای آنان فراهم و مهیا باشد! قرار نیست که از سر کار خسته و کوفته به خانه بیاید و شب هنگام هوس کنید که رابطه هم داشته باشید! صبح هم که باید بروید سر کار !! این شیوه ارتباطات برای مردان خود راه دیگری برای تعلیم زود انزالی است . خانمها باید بدانند که این رابطه زمانی که قرار است شکل بگیرد باید تمام افکارشان را از هر بدبختی یا نگرانی یا هر چیز دیگری برای مدتی خالی کنند. باید بدانند که این زمان برای آنهاست و به اصطلاح تایم اوت از زندگی نیست! از همه مهمتر این شیوه به حدی هم زن و هم مرد را خسته خواهد کرد که توان برای فعالیت مازاد را برای آنان نخواهد گذاشت . در نتیجه باید از این به بعد شبی را برای شب مورد نظر از قبل مشخص کنند. این مسئله این خوبی را دارد که اولاٌ از قبل طرفین آمادگی این شب را دارند و می توانند خود را مهیا کنند. ( لباس مهمانی بپوشند و خود را تمیز کنند و شام عاشقانه ای را در کنار همسر و حتی بچه ها داشته باشند و تغییراتی که می توان به آن فکر کرد و هر سری با انجام آن تجربه شیرین تری داشت ) از طرف دیگر این روش نمی گذارد که تنور روابط عاشقانه و جنسی به سمت مکانیکی شدن پیش برود . در روزهای دیگر معاشقه زمان طبیعی خود را طی خواهد کرد و صرفاٌ معاشقه های عاشقانه خواهد بود و نه رابطه ( گرچه این پروسجر چنان نفسی را از طرفین خواهد گرفت که مطمئناٌ فقط منتظر شب جشن خواهند بود و در طول روزهای دیگر به بالاتر از معاشقه کشیده نخواهند شد ) . فایده دیگر این است که در طول روزهای دیگر مرد و زن هرکدام زمان دارند انرژی از دست رفته را از طریق غذا و ورزش به بدن برگردانند.

مردان در طول تحریک هستند اما آنها نیز در حال تحریک زوحین از طریق اورال سکس هستند و در این حین مسلماٌ زنها نیز ارگاسم خواهند شد . ارگاسم در بعضی از مردان می تواند باعث خستگی و یا نیاز به خواب گردد ( عدم ورزش و آمادگی بدن دلیل عمده این مورد می تواند باشد ) می توان با خوابهای کوتاه مدت ( نیم یا یک ساعت ) به بدن استراحت لازمه را داد. می توان با دوش و حمام های گرم جنسی (توصیه که ده ها برایر این روش بهتر از روش خواب است! ) کاملاٌ شرایط را به حالت قبل از انزال بکشانند .

* فاکتور ششم : در پوزیشنهای خاصی مردان نمی توانند انزال کاملی داشته باشند (اسمش رو می زاریم پوزیشن مطلوب ) . هر فردی باید بداند که در چه حالتی که قرار می گیرد تمام مایع منی بطور کامل از وی خارج می گردد ( عموماٌ این آموزش در طول خود ارضایی شکل می گیرد و بسته به فتیش فرد بدن با حالتی راحتتر است ) . با توجه به شیوه فاکتور چهارم می توان انزال را تا هر زمانی که بخواهید عقب بیاندازید. خوبی این مسئله این است که نمام ذخیره و مازاد منی در بدن مرد آماده برای استفاده می گردد. (سعی کنید برای انرال اول به این حالت برسید ) با استفاده از پوزیشن مطلوب می توان بدن را کاملاٌ خالی کرد. نتیجه کلی اینکه انزالهای بعدی زمان طولانی تری را می گیرد. اما اگر این اتفاق صورت نگیرد و از پوزیشن مطلوب استفاده نگردد ممکن است باز هم منی در بدن جاری بماند و در انزال بعدی مجدداٌ زمان کمی را نیاز دارد.

انزال در مردان به تعداد دفعات زمان بیشتری را نیاز دارد و از حجم آن نیز کمتر خواهد شد. برای افرادی که تازه شروع به انجام این شیوه می کنند انزالهای اول و دوم زود بوده انزال سوم مطلوب و انزال چهارم کاملاٌ زمان لازمه را در اختیارتان می گذارد. بعد از مدتی که بدن به این شیوه تحت فشار بود شما دیگر به انزالهای بالا احتیاج ندارید و انزال اول رود رس بوده و انزال دوم در کنترل شما خواهد بود (پس دیگر احتیاجی به انرالهای بالا در این زمان نیست ). در شرایط انتهایی می توانید به مراحلی دست پیدا کنید که انزال اول هم در اختیار شما باشد..

*فاکتور هفتم : زنان در این روش پا به پای مردان تحت فشار سنگینی هستند. جهاز جنسی آنان قابلیت این همه فشار را ندارد و طبیعتاٌ درناک خواهد شد. برای حل این مسئله باید انزالهای اول و دوم و همچنین ارگاسمهای زنان صرفاٌ از طریق اورال سکس صورت بپذیرد و تنها انزال سوم به جهازهای جنسی بپردازد. بعد از این مرحله تغذیه ای کوچک نوصیه می شود که خود از تجربه های شیرین زندگی خواهد بود. پش از آن استراحتی چند ساعته و در صورت آماده شدن مجدداٌ قبل از برخواستن از رختخواب رابطه فیزیکی ملایمی را صورت دهید. در مورد انزال اول و دوم که بحثی نیست چون دلیل آن تماسهای فیزیکی جهازها نیست اما برای انزال سوم ( و بعد از آن در صورت توان ) حتماٌ از کاندوم استفاده کنید.به این دلیل که کاندوم تحریک پذیری آلت را کاهش می دهد و در آن زمان این کاهش قابل حس است . در نتیجه به فرد این امکان را میدهد که حس کند در حال ایجاد رابطه جنسی است و تحت فشار برای انزال هم نیست. در این لحظات هم سعی کنید دیگر به آلت تمرکز نکنید ( نه اینکه حواس خودتان را پرت کنید ! ) و ذهن خود را معطوف به همسر و تحریکات وی کنید . ضمن اینکه سکس کلامی و صحبتهای عاشقانه این لحظات رابطه شما را شیرینتر خواهد کرد.

استفاده از پروسجر یاد شده بالا ظرف مدت کمی شما را به حالت مطلوب باز خواهد گردانید. تاکید می کنم که این مهم احتیاج به بدنی آماده و همچنین سکس آرام (در مقاله گذشته توضیح دادم ) دارد . در صورتی که شرایط لازمه را ندارید ابتدا خود را مهیا کنید. اگر بیماری دارید دست به تجربه این فشار سنگین نزنید چون در غیر این صورت بغیر از خستگی و فشار به بدن چیزی عاید شما نخواهد شد و حتی ممکن است که آسیب هم ببینید. پس دوباره ناکید می کنم این راه مثل چاقو می ماند که هم می تواند ببرد و هم می تواند به شما آسیب برساند. اگر شرایطش رو ندارید آن را انجام ندهید.
کلمات کلیدی :تحریکات همسر و کلمات کلیدی :سکس کلامی و کلمات کلیدی :جهازهای جنسی و کلمات کلیدی :تحریک زوحین از طریق اورال سکس
نویسنده : مژگان ملکی نیا ; ساعت ٩:۳٠ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٤ مهر ۱۳۸۸

در مقاله های گذشته توضیح کامل ارگاسم و انزال رو دادم .اینکه اونها چی هستند و چرا افراد انزال دیرتری می خواهند. چرا نمی توانند انزال را کنترل کنند . اینکه متاسفانه شهریت و تکنولوژی و رشد فکری افراد قادر بوده که تمرکز انسان رو بهم بزنه و انزال رو تشدید کنه. حال زمان اون رسیده که شروع کنیم و یکی یکی راههای جاری رو که افراد برای دیر انزالی انجام میدهند رو بررسی کنیم تا در نهایت ببینیم چه باید کرد؟

نکته اساسی این است که برای جلوگیری از انزال زودرس باید توانست که استرس و تحریکاتی رو که به ذهن و آلت وارد می آید رو خنثی کرد. تمام راههای فعلی هم که تا کنون پیشنهاد شده در راستای این اهداف است. حال ببینیم اینها چقدر عملی هستند! اما توضیح اینکه تمامی این راهها توسط بعضی ها اجرا میشود و برای بعضی ها هم به دلایلی تاثیر دارد. من کاری به تاثیر این راهها بروی بعضی ها و اینکه چرا این راه رو انتخاب می کنند ندارم و تنها دلیل رد کارهای اونها نظر شخصی منه. هر کس مختاره که کاری رو که صلاح می دونه و روش تاثیر داره انجام بده

1- یکی از کارهایی که برای به تعویق انداختن انزال توصیه می شود ( و البته من با توجه به اینکه آن را قبلاٌ توضیح دادم خودم این راه را اصلاٌ قبول ندارم! ) این است که عنوان می شود در طول رابطه به آلت خود فکر و یا تمرکز نکنید! در مرحله اول توصیه می کنند که برای این منظور سعی کنید درلحظاتی که حساس می باشد دیگر به رابطه فکر نکنید و حواس خود را معطوف به واکنشهای زن کنید! اگر نتیجه نداد در مرحله دوم بطور کلی حواس خود را از رابطه پرت کنید و به ناراحتی ها و مشکلاتی که با آن در گیر هستید فکر کنید !! حتی بعضی ها عنوان می کنند که در ذهن شعر می خوانند تا بتوانند به هر نحوی شده کنترل خود را از رابطه منحرف کنند! این تئوری اعتقاد دارد که مرد قادر است هر زمان که خواست به رابطه برگردد و برای خود جشنی از شادمانی و لذت فراهم سازد! در واقع این تئوری می خواهد رابطه از جانب مرد را یک فداکاری نیز از جانب وی القا بنماید! به هر حال هر چیزی که هست این راه به اعتقاد من کاملاٌ احمقانه و مسخره است . از طرفی این راه با تعریف که از ارگاسم ارائه کرده بودم اصلاٌ همخوانی ندارد و فرد مجبور است که مدام در طول رابطه گریز بزند و از رابطه خارج گردد. اینکار به اعتقاد من پایانی بغیر از یک ارگاسم ناقص ندارد.

2- راه دیگری که پیشنهاد می دهند تا بواسطه آن تمرکز بروی آلت کمتر گردد این است که پیشنهاد می گردد از مواد مخدر و یا مشروبات الکلی استفاده گردد. چرا که این موارد فرد را تا حدی به اصطلاح خمار میکند و آرامش خاصی را بر وی حاکم می سازد. در نتیجه دیگر از هیجان و اضطراب خبری نخواهد بود ضمن اینکه این حالت با کند کردن قدرت تمرکزی مغز بروی اطراف باعث می شود که مغز نتواند خود را مدام بروی یک منطقه متمرکز کند. در نتیجه تمام این تاثیرات باعث می شود که انزال بیشتر طول بکشد. این راه نیز به اعتقاد من به همان مسخرگی راه قبلی می باشد و کاملاٌ بی مصرف تلقی می گردد. اینکه رابطه بر قرار کنید اما کاملاٌ خمار به آن ادامه بدهید خارج از در نظر گرفتن مسائل جانبی استفاده از این موارد (چه خوب و چه بد! ) چیزیست که بطور کلی خنده دار و فاقد فایده توصیف خواهد شد...

3- راه دیگری که عنوان می کنند استفاده از داروهای آرام بخش می باشد. تاثیرات آن و دلایل استفاده از آن دقیقاٌ طبق مورد بالا می باشد. مسلماٌ نتیجه و نظری که بروی آن خواهد بود چیز جالب توجه ای نخواهد بود. از طرف دیگر این داروها بعد از مدتی تاثیر خود را بروی بدن از دست خواهند داد و دیگر بدن نسبت به آنان واکنشی را نشان نخواهد داد..

4-مورد بعدی راهی است که شنیده ام بعضی ها تجویز می کنند مبنی بر مالیدن کره و چربی به آلت جنسی!! قصد از این مورد این است که فکر می کنند با این شیوه می توان آلت را بطور مصنوعی چاق کرد و توسط چربی جذب شده قدرت حساسیت آلت را پایین آورد!! . در این زمینه باید بگویم که اولآٌ پوست به این شیوه تحت هیچ شرطی چربی جذب نخواهد کرد. دوماٌ اینکه پوست آلت چربی داشته باشد ربطی به دیر انزالی ندارد . سوماٌ این کار بشدت کثیف و غیر بهداشتی است . خواهشاٌ اگر هر زمانی چنین اراجیف بی پایه ای را شنیدید بسرعت گوینده را مورد شماتت قرار دهید تا جای دیگر این چرندیات را تحویل سایرین ندهد...


5-راه بعدی از طریق اقدام به خود ارضایی پیش از رابطه می باشد.. این روش به اعتقاد من چیز چندان جالبی نیست. البته از این طریق تا حدی اضطراب و هیجان فرد می خوابد اما باز هم اگر رابطه گرم بشود مجدداٌ فرد به همان شرایط پیشین بر خواهد گشت. از طرف دیگر اینگونه خود ارضایی در راستای خود ارضاییهای مسموم و آموزشهای غلطی است که بدن دریافت می کند. در ادامه ایرادات اینکار می توان ذکر کرد که اولاٌ هیچ زنی از این حرکت زوجش احساس خوبی نخواهد داشت و دوماٌ با انجام این عمل انرژی بی خودی از فرد تلف خواهد شد که در طول رابطه کاملاٌ نیاز است....

6-مورد بعدی استفاده از حنا می باشد !! من این راه را فقط بصورت اتفاقی از چند نفر بومی شنیدم و هیچ ایده ای در موردش ندارم. از نظر تئوری مالیدن حنا به آلت می تواند باعث دیر انزالی گردد اما اینکه واقعاٌ در عمل هم این نتیجه را بدهد و دارای موارد جانبی هم نباشد چیزیست که من اطلاعی از آن ندارم. حنا در سطح پوست باعث سفت شدن آن می گردد ( گرچه بعداٌ پوست سیاه رنگ می شود و شکل وحشتناکی بخود می گیرد! ) این بومیان ماهی گیرانی بودند که مدام مجبور بودند طنابهای ضخیم آویخته به تور ماهیگیری را با دست بکشند. آنها به کف دستهای خود حنا می زدند و با ضخیم کردن پوست کف دست مانع از ایجاد جراحت برروی سطح دست می شدند. این افراد ادعا می کردند که با استفاده از حنا پوست آلت خود را ضخیم می کنند و دیگر از تحریکات شدید خبری نیست و در نتیجه مدت زمان طولانی مشغول رابطه هستند و تنها به ارگاسم رسیدن روحی در آنان باعث انزال می گردد...چقدر این ماجرا می تواند صحت داشته باشد من نمی دانم و این تنها توسط تحقیقاتی که دانشجویان گیاه شناسی و دارو سازی می توانند انجام دهند معلوم خواهد شد. شاید بتوانند داروی جدیدی را به ثبت برسانند..

7-راه بعدی استفاده از داروهای بی حسی می باشد. این داروها عموماٌ برای این منظورها ساخته نمی شود ولی افراد در واقع یک بی حس کننده می خواهند! داروهایی مثل لیدوکایین و یا اسپری های بی حسی دندان و غیره ... این داروها می تواند نتیجه بخش باشد و عوارض خاصی هم در کوتاه مدت ندارد. در واقع می تواند برای درمانهای مقطعی بکار رود تا اضطراب فرد از بین برود. اما در دراز مدت می تواند به بیضه ها آسیب برساند. از طرفی ممکن است که حتی در همان کوتاه مدت هم برای بعضی ها که مورد حساسیت دارند نا راحتی های پوستی فراهم سازد. اسپری ها و کرم هایی البته به طور کل برای این منظور ساخته شده است اما آنها هم همین موارد را دارند ضمن اینکه نایاب و گران هم هستند. استفاده از اسپری برای بعضی افراد که بیش از اندازه تحت تحریک باشند بدلیل مورد آموزش بدنی غلط که در مبحث انزال گفتم بطور کل می تواند حتی بی تاثیر هم باشد! و بدتر اینکه فرد مشاهده می کند که بسرعت انزال گشته و اکنون آلتش دیگر امکان نعوذ را هم ندارد!!
این اسپرها عموماٌ توسط هنرپیشه های پورن استفاده می گردد. این سوال رو اینجا پاسخ بدهم که چگونه آنها می توانند زمانهای طولانی رابطه داشته باشند؟
گروه کمی از آنان که بطور کامل کنترل بدنی خود را تصحیح کرده اند و قادرند خود را نگه دارند (بحثی در مورد اینان نیست ). گروهی از آنان از اسپری های یاد شده استفاده می کنند و در سکانسهای متفاوت مدام آن را تجدید می کنند و طبیعتاٌ شما نمی بینید! بسیاری از آنها بارها و بارها انزال می گردند ولی این سکانسها از فیلمها حذف می شود تا شما نبینید! اما از همه شنیدنی تر برای شما این است که این افراد سکانس مربوط به ارگاسم رو در اول کار می گیرند!! و بعد در زمان تدوین آن را آخر فیلم می گنجانند! در نتیجه شما می بینید که فرد بعد از مدتی طولانی انزال شدید و قوی نیز دارد!

8- راه دیگری که عنوان می کنند این است که در لحظه انزال سریعاٌ آلت خارج گردد و محکم زیر آلت را با دو انگشت فشار دهند! حالا این وسط معلوم نیست که رابطه جنسی بر قرار شده یا شکنجه جنسی! اینکه شما یکمرتبه درد شدیدی را به خود وارد کنید تا انزال فراموشتان گردد کار بنظر من احمقانه ای می زند!
ضمن اینکه اصلاٌ با تعریفی که از ارگاسم و انزال ارائه دادیم جور در نمی آید. از همه بدتر اینکه این خود آزاری می تواند در لحظاتی که فرد تحت تحریکات جنسی می باشد و به اصطلاح حواسش سر جاش نیست! باعث آسیب وارد شدن به اندام جنسی گردد..

اینها راههایی بود که عموماٌ توسط افراد تجویز می گردد و من معایب هر کدام را جداگانه توضیح دادم. راههای دیگری هم هست که توضیح اونها از خود راه بی مصرفتر می باشد که از توضیح آن معذورم...پس چه باید کرد؟ .. راهکار تنها استفاده طبیعی از قابلیت بدن تحت یک برنامه درمانی می باشد که در صورت انجام صحیح آن انزال و ارگاسم براحتی کنترل و قابل دسترس خواهد بود... مقاله بعدی توضیح این پروسجر طبیعی درمانی است...
کلمات کلیدی :ارگاسم ناقص و کلمات کلیدی :خود ارضاییهای مسموم و کلمات کلیدی :اندام جنسی و کلمات کلیدی :شکنجه جنسی
نویسنده : مژگان ملکی نیا ; ساعت ٩:٢٤ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٤ مهر ۱۳۸۸

انزال از مواردیستکه کنترل آن بدون تمرین امکان ندارد. در واقع می توان اینگونه تشبیه کرد که بخواهیم به بشکه باروتی کبریت بزنیم و انتظار داشته باشیم که منفجر نشود! داستان انزال داستان پیچیده ای است ولی باید گفت که سنگین ترین عامل در زود رس شدن آن اضطراب می باشد. استرس ناشی از رابطه در خیلی از افراد تاپیرات جالبی می گذارد. چیزی که من آن را انزال پنهان نامگذاری می کنم . اضطراب و عدم داشتن کنترل کافی بروی مراحل باعث می شود که افراد از مرحله پیش انزال بسرعت به مرحله انزال پنهان برسند! این مرحله چیزیست که گروهی از آقایان باید تا بحال دقیقاٌ منظور من را فهمیده باشند! بعضی از افراد که شدیداٌ تحت فشار هستند ( و البته من فکر می کنم که تجسم قوی از رابطه را هم فرض می کنند ) در صورت قرار گرفتن در شرایط حقیقی به آنچنان استرسی دچار خواهند شد که نفس کشیدن برایشان دشوار خواهد بود و برخی از آنها در صورت اولین تماس کنترل خود را از دست خواهند داد! اما داستان اصلی اینجا نیست بلکه گروه کثیری از آقایان ماجرای شنیدنی تری از انزال پنهان دارند! آنها در زمانیکه شروع به معاشقه با یک زن می کنند تحت فشار و استرس قرار می گیرند! آنها می دانند که باید مدتی را صرف معاشقه با یک زن نمایند تا وی نیزبرای رابطه آماده گردد . این زمان زن را برای معاشقه آماده خواهد ساخت اما مرد را نیز دچار انزال پنهان خواهد کرد! یعنی معاشقه مرد را به مرحله ای می رساند که با وجود اینکه در وی هنوز انزال فیزیکی و آشکار صورت نگرفته اما مرد آلت خود را در شرایطی میبیند که با شروع رابطه و با کوچکترین تحریکات و یا تماس کنترل خود را از دست خواهد داده و انزال می گردد و بازی تمام!
یکی از دلایل تحریکات استرسی و عدم کنترلی در این موارد خود ارضایی می باشد. خود ارضایی به تنهایی ربطی به زود انزالی ندارد و حتی کاملاٌ می تواند تمرین باشد برای کنترل انزال در طول لحظات تحریک.ا ما نکته ظریفی وجود دارد که باعث می شود نتیحه کاملاٌ بر عکس شود. خود ارضایی اولین مرحله ای است که بدن در آن شرایط خود را می شناسد و تعلیم می بیند. بسیاری از افراد با دست زدن بی رویه و خارج از کنترل و غیر اصولی به این مسئله بطور کلی باعث می گردند که بدن آنها تعلیم غلطی را دریابد. بطور مشخص منظور افرادی می باشند که خود ارضایی را در شرابطی انجام می دهند که بدن آنها اصلاٌ در سیاق جنسی بسر نمیبرد ولی ناگهان فرد ( از سر بیکاری یا هر چیز دیگری! ) ناگهان تصمیم می گیرد که لذت جنسی را برای خود رقم بزند! در این شرایط فرد با تمرکز و فشار و گوش سپردن به تحریکاتی که به خود وارد می آورد تلاش می کند تا هرچه سریعتر به انزال و لذت ناشی از آن دست پیدا کند!
حتی محیطی که در آن اقدام به انجام این عمل می شود می تواند بدلیل موقتی بودن یا مناسب نبودن از نظر آمد و شد باعث شود که فرد بخواهد هرچه سریعتر کارش را انجام دهد و در اسرع وقت به لذت مربوطه برسد.اما به هر حال در تمام این شرایط خود ارضایی با شیوه و روشهای اینچنینی باعث می شود که یدن به غلط آموزش ببیند که تحریک و تمرکز بروی آلت درخواستی برای انزال است! پس از این آموزش غلط تماس با آلت می تواند به حدی تحریک پذیر باشد که به محض شروع افراد بتوانند به انزال برسند. حتی این آموزش غلط به بدن تا جایی می تواند شدت یابد که آلت قبل از مرحله نعوذ کامل هم بتواند به انزال برسد. شدیداٌ توصیه می کنم که کارهای عجیب و غریبی را که می شنوید بعضی ها برای خود ارضایی انجام می دهند( مثل مالیدن آلت به لباس یا بالشت و کارهای دیگری که توضیحش رو ضروری نمی بینم ) بشدت می تواند باعث گردد که بدن شما آموزش غلطی را در یابد و باد بگیرد که کنترل خود را از دست بدهد! قویاٌ توصیه می کنم که خود را مجبور به خود ارضایی نکنید! اگر در شرایط لازمه بسر نمی برید و تحریک نشده اید سعی نکنید خود را به شرایط لازمه برسانید تا اینکار را انجام دهید!
بدن مرد بطور مداوم در حال ساخت اسپرم می باشد ودر صورت تخلیه نشدن آن بطور اتوماتیک مازاد آن از بدن بیرون ریخته خواهد شد. ( عموماٍ در هنگام خواب چراکه 1- انرژی بی موردی را نسوزانید 2- در موقع بیداری اگر صورت می گرفت شما تحریک می شدید و شرایط محیطی شما کاملآٌ با مسائل روانیتون قاطی می شد! ) . توصیه می کنم که سیکل یاد شده بالا کاملآٌ قابل حس و شناسایی است و سعی کنید در صورتی که به این عمل دست می زنید اینکار را در این زمان انجام دهید.
تاکید می کنم در صورت فروکش نکردن حس جنسی عامل آن عدم پاسخ مناسب برای شرایط آن لحظه شماست پس از انجام چند باره آن در طول روز خود داری کنید. و توصیه های زیاد دیگری که از مبحث مقاله خارج است ...
به هر حال در بسیاری از افراد پس از اینکه رابطه مداومی را از نظر جنسی تجربه کردند از هیجانات و استرسها تخلیه خواهند شد و انزال تا حدی به فرم و زمان طبیعی آن بر خواهد گشت و باید بگویم نگرانی بسیاری از افراد که هنوز شرایط یاد شده را تجربه نکرده اند (به اصطلاح سکس آرام ) کاملاٌ بی مورد است. در این افراد در حالت طبیعی اضطراب ناشی از رابطه قدرت تمرکز بروی آلت را افزایش خواهد داد و نا خود آگاه بدلیل عدم تمرین فرد کنترلی بروی انزال نمی تواند داشته باشد. همانطور که گفتم این مورد با تمرین حل خواهد شد اما در موارد جدی تر این موارد می تواند باقی بماند و من در میل باکسم ببینم که آقایی با 35 سال سن هنوز دچار زود انزالیست. زود انزالی برای افرادیکه هنوز مرحله سکس آرام را طی نکرده اند چیز نگران کننده ای نیست چرا که آنها حتی در مرجله درمان هم نیستند . اما نگرانی برای مردانسیت که به این مرحله رسیده اند ولی بدلیل شکل گیری عادتهای بدن دیگر توان نگهداری خود را ندارند.
حال برای دیر انزالی چه می کنند و چه باید کرد ؟ مقاله های بعدی را به این موضوع اختصاص خواهم داد.....
کلمات کلیدی :انزال پنهان و کلمات کلیدی :شروع به معاشقه و کلمات کلیدی :تحریکات استرسی و کلمات کلیدی :سکس آرام
نویسنده : مژگان ملکی نیا ; ساعت ٩:۱۱ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٤ مهر ۱۳۸۸

یکی از موارد بسیار متورم و سوال برانگیز برای مردان مسئله انزال زودرس در آنان می باشد.این مورد درصد بالای از ایمیلهای شخصی را تشکیل میدهد که تصمیم دارم امروز این مسئله را توضیح بدم و آن را خاتمه یافته بدانم. قبل از هرچیز باید شما 3 مرحله را در مردان تشخیص دهید. این توضیح را هم بدهم که ترتیب مراحل بصورتی که آنها را عنوان می کنم نیست و هر کدام می تواند جایگزین دیگری گردد.

1-پیش انزال - این مرحله زمانیست که فرد به اصطلاح حس می کند که آلتش برای خارج کردن اسپرم از بدن آمادگی دارد. در این مرحله نقاط حساس در طول آلت و همچنین فشار روانی در فرد کاملاٌ بالا می رود.

2- انزال - این مرحله زمانیست که اسپرم از بدن خارج می گردد. انزال بدلیل تمرکز فیزیکی و فکری بروی نقاط حساس در مرحله پیش انزال صورت می گیرد. انزال می تواند کامل و با ناقص باشد. این همون مرحله ایست که آقایان ازش فرار می کنند! (مقاله های بعدی )

3-ارگاسم - در این مقاله بهش می پردازیم.

ارگاسم چیست؟ این مرحله ای است که افراد بخاطرش رابطه جنسی برقرار می کنند. ارگاسم وانزال دو مورد کاملاٌ مجزا از یکدیگر می باشند و به اعتقاد من مشکل عمده آقایان از اینجا آغاز می گردد که این دو مرحله می توانند بدون یکدیگر اجرا شوند. ارگاسم هم می تواند همانند مرحله انزال کامل و یا ناقص باشد. ارگاسم یکی از مواردیست که خانمها در آن خیلی موفقتر از آقایان هستند! البته از نظر کمی و نه کیفی! به زبان ساده تر ارگاسم در خانمها خیلی کاملتر از آقایان صورت می پذیرد.
چون زنها قدرت آزادسازی حود را براحتی دارا هستند و برای همین گاهی می شنوید که فلان زن مثلاٌ در صورت ارگاسم شدید لحظاتی اصلاٌ از حال می رود! اما در مردان بخاطر اینکه از نظر شخصیتی قصد کنترل بر همه چیز را دارند هیچگاه ارگاسم کاملی صورت نمی گیرد. متاسفانه چون آقایان حتی در طول رابطه نیز مجبور هستند که انزال و ارگاسم را کنترل کنند هیچگاه نمی توانند به لذت بالای 60 درصد در طول رابطه جنسی دست یابند. از سوی بعضی از مردان عنوان می شود که آنها در مدت کمتر از یک دقیقه به انزال می رسند و این برای آنها ناراحت کننده است. دلیل اصلی این است که فرد هنوز به ارگاسم نرسیده و انزال برای وی نشانه پایان رابطه خواهد بود. اگر انزال و ارگاسم در مردان همزمان اتفاق می افتاد مسلماٌ همین زمان کوتاه نیز برای تحصیل لذت کافی بود ولی بدلیل وجود این فاصله دیگر چنین امکانی شدنی نخواهد بود. ارگاسم همانطور که در مقالات گذشته ذکر کردم کاملاٌ موردی روانی می باشد و زندگی و تکنولوژی بشری نیز توانسته در آن کاملاٌ دخالت کند.ارگاسم در یک فرد بومی ( یا به زبان خودی جنگلی! ) خیلی راحتتر و شیرینتر و کاملتر از فردی است که در شهر زندگی می کند. بعضی از این محیط زیستی ها! دلیل آن را هوای سالم و غذای سالم میدانند که به اعتقاد من اینها اصلاٌ درست نیست!

چراکه این موارد در کیفیت انزال نقش دارد و نه در مورد ارگاسم! ارگاسم یک مورد کاملاٌ روحی بوده و هیچ ارتباطی به موارد یاد شده بالا ندارد. در صورت رعایت اصول موارد بالا اگر بخواهیم ارگاسم را در مردان مثل تعاریف قدیمی مرحله انزال ندانیم , تعریف ارگاسم در مردان چیز بسیار سختی می گردد. در واقع به اعتقاد من تعریف ارگاسم در مردان زمان دستیابی به رفتارهای جنسی فرد می باشد و برخلاف زنان این زمان نیز مقطعی نیست. هر چقدر که مرد در طول رابطه به این رفتارها بیشتر دست پیدا کند رضایت و ارگاسم بهتری خواهد داشت. در مردان حتی تحرک و خود عمل فیزیکی رابطه نیز بخشی از ارگاسم آنان تلقی می گردد. برای همین است که مردان عموماٌ انتظار دارند که بتوانند زمان طولانی در حال رابطه باشند و به اصطلاح زن را زیر و رو نمایند! نکته قابل ادراک از این مسئله این است که با توجه به توضیح بالا افراد مسلماٌ درجه ارگاسم متفاوتی از یکدیگر خواهند داشت.
توضیح کاملتر اینکه فتیش , زندگی شخصی اجتماعی کاری , رشد جنسی , خود ارضایی ( مرحله اول رشد جنسی معادل با شناسایی خواستهای جنسی فردی و نحوه پاسخگویی به آنان ) , سن , آب و هوا وبسیاری از چیزهای دیگر در تشکیل درجه ارگاسم فرد نقش اساسی دارد و این درجه در هر فرد نسبت به دیگری فرق دارد ودارای مزیت بر دبگری نیست! یکی از نارضایتی های خانمها این است که عنوان می کنند زوج آنها هر شب به کنار آنها می آید و رابطه 3 سوت شروع شده و پایان می گیرد! مرد انزال می گردد و همه چیز پایان می پذیرد! حالا بطور کل فشار وارد آمده به زن را نادیده می گبریم (چون مبحث مربوط به این مورد نیست) و به این مورد بسنده می کنیم که خود آقایان هم بشدت با این کابوس دست به گریبان هستند. آنها هر شب انزال می گردند اما بدلیل عدم دستیابی به رفتارهای دلخواه جنسی ارگاسم نمی گردند. در نتیجه برای تشنگی جنسی رفع نشده ( و تشدید شده حتی! ) باید دوباره در اولین فرصت برای دفع فشار حاصل تلاش کنند که نتیجه قطعاٌ چیزی جز نتایج قبلی نخواهد بود! عامل مهم افراط در خود ارضایی نیز از همین جا نشات می گیرد. چراکه در واقع خودارضایی یک مرحله ابتدایی تشکیل خواستها و احساسات جنسی می باشد و شناخت فرد از چگونگی پاسخی که می طلبد اما بدلیل عدم دسترسی به روابط جنسی این عامل جایگزین خود رابطه می گردد ( خودارضایی در بعد از ازدواج و یا روابط جنسی دلیل دیگری دارد ) و سعی در پاسخگوی پیدا می کند . مسلماٌ هم نمی تواند پاسخگوی کاملی باشد و در آن انزال و ارگاسم ناقص به چشم می خورد. ارگاسم ناقص فرد را بسمت انزال دوباره خواهد کشانید و نتیجه اینکه حتی می شنوید فردی چندین بار در روز خود ارضایی میکند....


نقش زن در رساندن مرد به ارگاسم چه می تواند باشد؟

نکته دیگر اینکه خانمها دربعضی موارد عنوان می کنند که علیرقم تمام تلاشی که کرده اند نتوانسته اند زوج را مجاب و راضی کنند . آنها گاهی مجبورند (الکی!) عنوان کنند که زوج آنان دارای قدرت بالای جنسی است! و آنها توان پاسخگویی به آن را ندارند! در صحبتهای آنان این جمله مدام به چشم می خورد که " تمام توانم را برای ارضای وی انجام داده ام و هرچه خواست کردم اما رابطه به سمت تکراری شدن و مکانیکی شدن رفت و در انتها نیز خبر دار شدم که همسرم با زن دیگه ای رابطه دارد! " در واقع با توضیحی که از ارگاسم در مردان عنوان شد اکنون باید یکی از دلایل این اتفاق برای این دسته از زنان کاملاٌ روشن شده باشد که با وجود تمام کارهایی که انجام داده اند نتوانسته اند ارگاسم کاملی برای وی بسازند. آنها نتوانسته اند فتیش و رفتارهای جنسی خواسته شده در مرد را شناسایی کنند و خود در صدد انجام آن بر بیایند. مرد همواره گفته و زن همکاری کرده! این یعنی تحمیلی از سوی مرد به زن که در این مورد این تحمیل به هیچ عنوان برای مرد دوست داشتنی نیست. زنهای بسیاری هستند که در طول رابطه آرام و حرف گوش کن رابطه را انجام می دهند و فکر می کنند که رفتار صحیحی دارند! در حالیکه رابطه را بسمت مرگ سوق می دهند. یکی از دلایل اینکه در بعد از ازدواج مردان با وجود داشتن همسربه خود ارضایی روی می آورند همین مورد می باشد. یعنی زن نتوانسته مرد را کامل کند و در نتیجه خواستهای یک مرد همواره در پستوی ذهنش خاک خورده است! رابطه برای وی پاسخ خوبی نبوده است. مرد در نهان همسر را مقصر می داند اما از بیان آن خودداری می کند. وی برای پاسخگویی به خود , تلاش برای ساخت وضعیت و لحظات دلخواه از طریق خود ارضای می کند. اگر جسورتر باشد ممکن است که نگاهی به بیرون از خانه هم بیاندازد! شاید آنجا آسمان آبیتر باشد! من متاسفم برای زنانی که سکس را وظیفه می دانند . متاسفم برای آنهایی که سکس را یک پاداش می دانند . و برای آنهایی که همه چیز را فداکاری برای دیگری می پندارند و چیزی را برای خود نمی خواهند و نمی پندارند! متاسفم برای افرادی که با شجاعت ( و به اعتقاد من حماقت! ) عنوان می کنند که از سکس متنفرند یا علاقه و کششی به آن احساس نمی کنند. تمام این افراد در زندگی بسرعت می توانند باعث شوند که موارد یاد شده بالا بسمت آنها هجوم بیاورد. جدا از این مسائل نکته دیگر این است که یکی از دلایلی که مردان بدیدن فیلمهای پورن علاقه نشان می دهند همین مسئله است. چراکه هنرپیشه های جنسی دقیقاٌ می توانند دست بروی رفتارهایی بگذارند که می تواند نقاط حساس رفتارهای ارگاسمی در مردان تلقی گردد. به هر حال جمع بندی از پاراگراف بالا این نکته را بیان می کند که در ارگاسم مردان یکی از دلایل حساس حرارت و نحوه رفتاریست که زن از خود نشان می دهد. شناسایی این رفتارها نیز یکی از چیزهای است که زن باید در انجام آن تلاش کند. اینکه زن در رابطه شرکت جوید و همه چیز را پایان یافته تلقی کند حماقتیست که در زندگی بهای آن پرداخته خواهد شد. ارگاسم ناقص موردی است که مردان را عصبی خواهد کرد. مردان بشما نخواهند گفت چراکه خود نیز شاید ریشه اش را دقیق نشناسند. پس در رفتارها دقیق شوید. اگر زوج شما دارای خلقی بد و متفاوت با گذشته گردیده , اگر وی با کوچکترین حرفی از کوره در می رود و اگر نسبت به گذشته در زمینه انجام روابط جنسی بی تمایل یا کم تمایل شده , اگر ترجیح می دهد که بیشتر زمان خود را سر کار بگذراند و اگر شما دلیل خاصی برای این رفتارها تا بحال پیدا نکرده اید اندکی بیشتر سطور بالا را بخوانید و بیاندیشید. شاید اشکال از شماست!

توضیح در مورد انزال و راههایی را که برای به تاخیر انداختن آن افراد انجام می دهند را در مقاله های بعدی توضیح خواهم داد
کلمات کلیدی :پیش انزال و کلمات کلیدی :طول آلت و کلمات کلیدی :اسپرم و کلمات کلیدی :تشنگی جنسی
نویسنده : مژگان ملکی نیا ; ساعت ۸:٥۳ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٤ مهر ۱۳۸۸

بعضی از زنان بدلیل ذهنیات ،شرایط زیستی و بخاطر ناکامی جنسی، نا خود آگاه بعد از ازدواج به درون یک سری مشکلات و کشمکشهای روحی می افتند که افسردگی و یاس از زندگی نتیجه ساده اونه.این درگیریها شامل 3 مرحله پیوسته و در عین حال جدا از هم میباشد که آقایون حتماً باید آنها را دقیق بشناسند. چراکه اونها اگر یه زندگی آروم میخواهند باید بتوانند مثل یک وزنه در طرف دیگه ترازو عمل کنند تا وضعیت ثابتی شکل بگیره .من بارها گفتم که روابط جسمی تاثیر مستقیم بر روحیات و درجه شادابی افراد داره ولی متاسفانه عرفهای قدیمی زورشون از من بیشتره!! این موارد بعد از ازدواج نمود میکنه و این آقایون هستند که نقش مهمی رو در از بین بردنش بازی میکنند. متاسفانه آقایون اصلاً شناختی از این مسائل ندارند ولی فکر میکنند چون مثلاً 3 سال با یکی دوست شدن طرف رو میشناسن!…به هر حال من این حالات رو براتون میگم تا در صورت مواجه با اونها جا نخورید.. .
1-گروه اول زنانی هستند که زندگی سنتی دارند و شامل خیلی از مادران و اطرافیان ما میشوند.آنها گرفتاریهای خانگی زیادی دارند و تمام نیروی عصبی و روحی و جسمی آنان صرف فعالیتهای خانه داری میشود.گرفتاریهای مادی و تهیه معاش هم مزید بر علت میشود تا زندگی روزمره تمام ذهن اونها رو پر کنه و اونها رو آنچنان غرق خودشون بکنه که یکباره اونها تبدیل به یک مجسمه سنگی بشن! اونها دیگه یا توان ندارند و یا به روابط و مسائل زناشویی نیز بچشم یکی از کارهای خونه نگاه میکنند!! متاسفانه آنها
بسرعت تحلیل میروند . از طرفی چون این مسائل تمام ذهنیت اونها رو مشغول کرده دیگه دارای ذهنیت آرومی نیستند که بخواهند پذیرای روحی یک مرد هم باشند.مسلماً آقاهه هم یه زندگی متروک رو در خونه پیدا میکنه.از طرفی زنش جداً زحمت میکشه و از طرف دیگه نه اون و نه همسرش چیزی دریافت نمیکنند! نتیجه اینکه الکی خودشون رو راضی نشون میدن و ماسک رضایت به صورت میزنن.ولی روحیاتشون رو مدفون میکنند.
2-گروه دوم زنانی هستند که از مرحله بالا سالم بیرون میان.اونها به خودشون و روابط عاشقانه فی مابین در زندگی اهمیت میدن و نمیگذارند مسائل اجتماعی خلوت اونها رو بهم بزنه.ولی خوشگل اینجاست که این زنان هم ناراضی هستند! اینها رو براحتی میتونید در اطرافتون ببینید.زنانی که نوازش رو بسیار دوست دارند ولی بدلیل تربیت غلط  ناآگاهانه دچار انزجار از رابطه شده اند.تنها دلیلی که اونها حاضر میشوند ایجاد رابطه کنند این است که طرف شوهرشونه و برای همین تسلیم میشوند!! یعنی یک تجاوز آبرومندانه! این تکنیک برای زمانیست که رابطه جنسی جوابگوی زن نیست اما این زنان با آن مورد فرق دارند.اینها در اثر نوازش به حالت روحی لازم میرسند ولی از رابطه لذت نمیبرند!در واقع نوازش اونها رو اقناع میکنه ولی متاسفانه این ارضا مصنوعی بوده و در دراز مدت شرایط وخیمی رو براتون رقم میزنه.بعبارت دیگه آنها همیشه تشنه هستند ولی آب آنها را سیراب نمیکند! این افراد اگر برای خود ارزش قائل نشوند و ذهنیت قدیمی را دور نریزند و به نیازهای طبیعی خود بعنوان یک حق مسلم نگاه نکنند مسلماً به تیکهای شدید عصبی دچار خواهند شد.آنها براحتی دچار زدگی از زندگی میشوند و پس از کله پا شدن تشریف میبرند و به گروه اول می پیوندند.
3-گروه سوم زنانی هستند که از مرحله دوم هم سالم بیرون می آیند.ولی ایندفعه اینها خیلی خونگرم میباشند و در نتیجه خودشون رو از اونور بام می اندازن پایین!! دقیقاً مثل یک شمع که داره از 2 طرف میسوزه شعله زیادی میدهند ولی فرتی هم به پایان میرسن! مشکل اینجاست که اونها در اثر سرکوبهای پیاپی انتظار بیش از حدی از روابط جنسی دارند. اونها فکر میکنند اینقدر باید همخوابی با یک همسر عاشق شیرین باشد که آنها را یه 10 دقیقه ای بیهوش کند! در واقع به عقیده اونها رابطه با همسر عاشق زمانی حال میده که مثل زنبور عسل بعد از رابطه یکی از طرفین از بین بره!! متاسفانه سر خوردگی و انحراف در این زنان بسیار زیاد است چرا که مفهوم آنها از سیرابی ، بدلیل سرکوب جنسی و زندگی مستمر در تخیلات و همچنین همواره در انتظار عاشق بودن ، چیزی خارج از توان یک رابطه جنسی میباشد.اینها باید در خودشان باز نگری کرده و نگذارند که از حد اعتدال خارج شوند.این افراد با یک دید رومانتیک بسرعت علاقه خود را به همسر از دست میدهند چرا که شوهر نمیتواند جوابگوی تصورات وی باشد.
کلمات کلیدی :روابط جسمی و کلمات کلیدی :سرکوب جنسی و کلمات کلیدی :دید رومانتیک و کلمات کلیدی :حالات زنان
نویسنده : مژگان ملکی نیا ; ساعت ۱٠:۳٦ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢۳ مهر ۱۳۸۸

یکی از واقعیتهای جامعه وجود قشری بنام فواحش میباشد.فواحش در گدشته مردمان قابل تاییدی بودند.آنها زنانی بودند که در معابد بین راه زندگی میکردند و خود را وقف خدا یا الهه ای کرده بودند.آنها تمام عمر را به خدمت کردن به مسافران بین راهی می گذراندند.اما پس از قدرت گرفتن اخلاقیون آنها بساطشان برچیده شد و در نتیجه به قشرهای پنهان جامعه پناه بردند اگرچه باز هم زیر چکش اخلاقیون بودند چون هرجا که اسمی از فواحش می آمد چهارچوب بدنشان میلرزید زیراکه آنها پوچی و توخالی بودن افکار اخلاقیون حرفه ای را نشان می دادند و تازه یک زبون هم روش در می اوردند! این پس زدگی اجتماعی باعث شد که فحشا کم کم بصورت تجارت در بیاید.در واقع اشکال کار فواحش نیز همین است که آنها احساسات زیبای ناشی از روابط جنسی رو با پول تعویض کردند و در نتیجه ارزش اون رو تا سر حد یک کار کثیف پایین آوردند.این نمایش ناگزیر، باعث شد تا اخلاقیون بدتر جیغ و داد راه بندازند! چون اونها فکر میکنند اگر از چیزی حمایت نکنند مسؤلیتی هم در قبالش ندارند! اما امروز با این مقدمه به دو مورد دیگر خواهیم پرداخت که تا بحال کمتر در موردش صحبت شده….
1-نگاه مغرضانه به زنان ….واقعیت اینه که همانطور که عفت و پاکدامنی یک جنبه مسائل جنسی به حساب می آید فحشا نیز جنبه دیگر اون میباشد.جنبه ای که جامعه شرمگین از ابراز اون و ناگزیر از پذیرشش میباشد. مسئله اینه که تا اسم فاحشه میاد همه زرتی عکس یک زن هرزه رو تو مغزشون حک میکنند در حالیکه این واقعاً یه ظلمه دیدگاهیه چون عملاً مردانی هم که با آنان هم بستر هستند جزو فواحش بحساب می آیند. این مردان افرادی هستند که بدلیل عدم تربیت درست جنسی مدام نیاز به ایجاد رابطه دارند.در واقع درستش این است که ما بدلیل وجود فواحش مرد احتیاج به فواحش زن داریم. این دو گروه هم لازم و ملزوم یکدیگر هستند و واقعاً برای کنترل جامعه دسترسی آنها به یکدیگر ضروری میباشد. اشتباه
دیگر تفکر غلط زنهاست. خانمهای عزیز، اینکه زنی عین انسانهای عقب مونده فکر کنه بصرف اجازه به شوهر برای ایجاد رابطه با وی دیگر هیچ وظیفه ای نداره یه فکر پوچ و غلطه. اینجوری بدبخت میشین بخدا… ببینین، یه مرد باید حس کنه که زنش هم از این روابط لذت میبره و خواهان اونه. به اصطلاح زنش گرم رفتار کنه. در غیر اینصورت زن براحتی شوهر را به سمت بیرون پاس خواهد داد! خانمهای عزیز، خل بازی در نیارین تو رو خدا ! اگه بصرف تفکرات قدیمی از رابطه فرار میکنین و اون رو حق خودتون نمی دونید که ازش صاحب لذت بشین بزودی مردتون با کسی می خوابد که از این وضع اظهار تمایل میکنه! بیچاره میشین..من حتماً یه مطلب باید در مورد علل خیانت بنویسم … خب ، بحث به حاشیه نره. اما نکته اصلی اینه که بدونین فواحش انسان هستند و فقط مثل رفتگرهای بدبخت زحمتکشی میمونند که شغلشون مغبول اجتماعی نمیشه! اونها واقعاً وجودشون برای کنترل سلامت اجتماع ضروریه . بحث مفت هم نکنین چون اگر یک گروه نباشه اون یکی به قسمتهای دیگر سیب گاز خواهد زد! اونوقت هی برین صفحه حوادث روزنامه خبرهای جیز جیز بخونین! فواحش انسنانهای تنهایی هستند.آنها واقعاً مرض نداشتند که علیه غریزه بجنگند و فقط شرایط باعث این امر شده.شرایطی که برای هر کدام از ما هم اگر پیش میومد خیلی مال تر از اونها نمیشدیم!اونها همیشه تهمت میخورند، در خطر بیماری هستند، همواره بعنوان پست ترین قشر جامعه یاد میشوند، ارزششون لحظه ایه و بعد از سیرابی دور انداخته میشوند، آنها یاد گرفتند که دیگه اشک نریزند چون کسی اونها رو انسان نمیدونه، خانواده نمیتونند تشکیل بدهند، بهشون اعتماد نمیشه، همردیف سگ یاد میشند، دوستی ندارند، دردهای
زیادی دارند ولی کسی به حرفاشون گوش نمیده و فقط بخاطر پولی که میگیرند باید به زیر پاهای مردی بیوفتند تا وی او را به انجام هزاران کار وا دارد تا بتواند قدرت مردانگی خود را برخش بکشد و از درد کشیدنش احساس شعف کنند! من فقط میگویم که اینها یک هزارم حرف آنها هم نیست.با آنها با احترام برخورد کنید و ترور شخصیت نکنید.مرد باشید و با شرف.وجود آنها برای کنترل فواحش مرد اجتماع ضروریست…بدانید که آنها هم انسانند
اما مورد بعدی…
2-شعور داشته باشید! اون دختری که از روی حس جنسی با شما می خوابد فاحشه نیست احمق! او در حال جوابگویی به نیاز شخصی خود میباشد و این افتخار را بشما داده تا به این مهم دست یابید. این چه حرف کثیفی است که بعضی ها میزنند مبنی بر اینکه دوست دخترشون رو بیارن خونه تا دیگران هم باهاش رابطه داشته باشند! این بی شرفیه.اون برای شما اومده نه دیگری.وی یک انسانه نه یک عروسک،این تربیت غلط جنسی شما باعث شده که اینطور خوی حیوانی بگیرید. شما باید بفهمید که رابطه جنسی یه ارتباط دو طرفه است و فقط صرفاً در فحشا این عامل یک سویه میباشد.شما اگر قدرت تشخیص این دو را از هم ندارید جداً یه فکری در مورد خودتون بکنین.شما مسلماً اگر با فرهنگ جنسی فواحش بزرگ شوید حاضر به از خود گذشتگی در مقابل همسرتون نخواهید بود و آنوقت تبدیل به فردی خودخواه در امور زناشویی خواهید شد تا زندگی خود را نابود کنید.خودتون بدرک! یکی دیگه رو چرا بدبخت میکنین؟ لطفاً نشون بدین شما از اون دسته افرادی نیستید که ارزش وجود ندارند.
کلمات کلیدی :فاحشه و کلمات کلیدی :فواحش مرد و کلمات کلیدی :علیه غریزه و کلمات کلیدی :خوی حیوانی
نویسنده : مژگان ملکی نیا ; ساعت ۱٠:٢۱ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢۳ مهر ۱۳۸۸

زنها همواره بطور غریضی فکر می کنند که برای حمایت شدن نباید درخواستی بکنند چون آنها بطور ذاتی نسبت به کسی که دوستش دارند بی وقفه محبت می کنند.هرچقدر کسی را بیشتر دوست داسته باشند بیشتر خود را برایش هلاک می کنند.آنها ابراز عشق را یک امر خواستنی نمی دانند چون ذاتاً خودشان روزانه کیلو کیلوی آن را در طبق اخلاص گذاشته و تقدیم به شوهران نمک نشناسشان میکنند!!!
با این دید هر زنی فکر می کند که شوهرش نیز اگر او را دوست دارد باید بدون درخواست وی عشق خود را ارزانی کند..بعضی از زنها حتی گاهی خود را لوس می کنند و تظاهر به عدم نیاز به عشق می کنند در حالیکه دلشان مثل سیر و سرکه میجوشد و میخواهند بدانند شوهر عاشقشان خود را به چند تکه تقسیم میکند!!
در این مواقع مردها خیلی مسخره عمل میکنند…یعنی در واقع هیچ عملی نمیکنند!!!چون ذاتاً تا از مردی تقاضایی نشود عمراً از جایش تکون نمی خورد…از طرفی خانمها بدلیل علاقه وافر و حس فداکاری شروع به سرویس دهی بی وقفه میکنند تا شاید مرتیکه لندهوور ،یکم به خودش بیاد…اما افسوس که در اون لحظات مردان به این فکر میکنند که: عجب شوهران توپی هستند چون همسرانشان این همه برایشان چقلتپ میکنند . اگر چیزی هم بخواهند خوب درخواست می کنند پس لابد احتیاجی ندارند که چیزی نمی گویند…..

در حالیکه آقایان عزیز …زنها با شما فرق دارند…آنها از شما نیازهای روحی را تقاضا نمی کنند…شما خودتان باید حدس بزنید.این کار برای آنها خیلی مهم است که شما بدون تقاضای آنها نیازهایشان را بشناسید و اجابت کنید…زنها بدون تقاضا به پای شما می سوزند و دقیقاً همین انتظار را ، از شما دارند.در ضمن لطفاً تو کلتون بکنید که اگر در مقابل تقاضای روحی وی کاری انجام دهید ، شاخ فیل را نشکونده اید و نیشتان را تا بناگوشتان باز نکنید، اصلاً هم احساس وای چقدر کارم درسته بهتون دست نده!!!
چون آنها زمانی پاسخ شما را محبت میدانند که بدون تقاضای آنها باشد…خودتون حدس زده باشید…
حالا هم نترسید…هول هم نکنید…کار سختی نیست…موشک که نمی خواین هوا کنین….کافیست تیک های روحی همسرتان را شناسایی کنید…ولی خدا وکیلی این یه کارو درست انجام بدین….
آخه الاغ…زنم از فلان ادکلن خوشش میاد براش بخرم یا این مدل لباشو دوست داره اسمش شناساییه؟؟؟…خاک تو سرت کنن…
شناسایی یعنی اینکه در لحظه بدونی به چی احتیاج داره…به سکوت و تنهایی یا اینکه کنارش بشینی…چه زمانی براش حرف بزنی کی بشنوی…کی میخواد از دهنت کلمه تشکر رو بشنوه…کی می خواد بغلش کنی ببوسیش…کی دوست داره خودشو برات لوس کنه…شناسایی تیک های روحی ….
مسخره..اینکه از فلان رنگ بدش میاد و این مدل کفشو دوست نداره شناسایی عاداته نه روحیات…این کارو عمه منم بلده….

آقایون: … در خواستهای روحی همسرتون رو حدس زده و بدون تقاضای وی پاسخ دهید

 
کلمات کلیدی :خواستهای روحی همسر و کلمات کلیدی :بطور غریضی و کلمات کلیدی :شوهر عاشق و کلمات کلیدی :تیک های روحی
نویسنده : مژگان ملکی نیا ; ساعت ٩:٥٧ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢۳ مهر ۱۳۸۸

اول از همه باید بدونید که مسلماً ممکنه شما در انتخاب خودتون اشتباه کنین.این طبیعیه ولی حماقتی که انجام میدین اینه که فکر میکنین باید اینقدر به این بازی ادامه بدید تا تجزیه روحی بشین! وقتی فرهنگ و عرف غلط اجتماعی اجازه تشخیص درست بهتون نمیده مسلماً باید احتمال بالای گند زدن تو ازدواج رو هم حساب کنین.متاسفانه واقعیت اینه که در ایران و سایر کشورهای سنتی گرا همواره از طلاق بعنوان یه برچسب کثیف برای زن یاد میکنند تا راه دیگری برای به زنجیر کشیدنش وجود داشته باشه.اینقدر این مورد رو سیاه و زشت نشون دادند که در اذهان نقش بسته طلاق یعنی نابودی! در حالیکه طلاق در دنیا یعنی ایجاد فرصتی دوباره با استفاده از تجربه بیشتر…ولی تو ایران تا اسمش میاد پسرها لبشون رو یه ور میکنن، یاد مهریه می افتن! و دخترها هم تصویر گودزیلا رو تو مغزشون ترسیم میکنن! درحالیکه احتمال اینکه به این مرحله برسید واقعاً برای همه افراد یکسانه.بدلیل عدم رفتار صحیح بین زن و مرد در جامعه مسلماً ضریب انتخابی اشتباه بالایی وجود خواهد داشت.ولی متاسفانه افراد حاضرند خودشان و دیگران را از بین ببرند ولی بعنوان یک فرد طلاق گرفته شناخته نشوند.اختلاف یک چیز عادی بین دو نفر میباشد اما بعضی مواقع که افراد هیچگونه سنخیتی با هم ندارند دیگه شورش در میاد و یک صحنه نبرد در جهت تخریب یکدیگر آغاز میشه.واقعیت اینه که خوردن یه کاکتوس درسته از زندگی با بعضی افراد راحتتره! مردانی که فلسفه اونها اینه که خانواده ما از شما یرتره و اینکه به اصطلاح گربه رو دم در حجله بکشند تا زن بفهمه رئیس کیه!زن رو همواره محتاج نگه دارند تا بتونند حکمرانی کنند!! واقعاً خاک برسر بعضیها کنن که دیگه نفهمی رو به انتهاش رسوندند . یا زنانی که اصلاً نمیفهمند زندگی

مشترک یعنی ساخت یک مکان جدید از نقطه صفر نه اینکه حسرتها یا افاده های خونه باباشون رو از مرد طلب کنند! واقعیت اینه که باید سعی کرد که در زندگی به یک تفاهم رسید ولی بعضی افراد واقعاً ارزش ندارند که اصلاً همسر داشته باشند و مسلماً زندگی با این افراد اگر نابودتون نکنه حداقل شما را به یه پله بالاتر ارتقا نمیده.من در قسمتهای قبلی خودم رو خفه کردم تا بشما بگم زندگی فقط در ازدواج خلاصه نشده.خواستم بدونین که ممکنه همین شما که فکر میکنی چشمات رو باز کردی بد جور سیلی بخوری! مردها معمولاً تمام زندگی رو در ازدواج خلاصه نمیکنن و برای همین میبینیم که در مواقع بحرانی ضربه کمتری میخورن ولی من مخصوصاً روی خانمها زوم کردم تا متوجه بشوند دارن در جهتی تمام زندگیشون رو سرمایه گذاری میکنن که احتمال باختنش هم خیلی زیاده..باختن هم حتماً نباید به فعل طلاق ختم بشه بلکه خیلی ساده کافیه زن مردی بشین که از نظر اخلاقی سالمه و موقعیت خوبی هم داره ولی فرهنگش خودخواهیه و زن رو یه دستمال کلینکس میبینه که به وقت احتیاج ازش استفاده کنه و بعد از مصرف بندازه دور! کسی که زن روچیزی بجز یک اسباب بازی شبانه نمیبینه و مسلماً احساساتتون رو منجمد میکنه! نمونه اش هم درصد بالایی از افراد دور و برمون هستند که فکر هم میکنند اصلاً اینگونه نیستند ولی بعد از چند سال …نمونه ساده ترش همین ضربات عاطفی که پسرها و دخترهای عاشق! مدام بهم وارد میکنند…..طلاق آخر دنیا نیست .ولی خیلی از زنها نمیتونند انجامش بدهند .چون ترس از فلاکت و اینکه توانایی سر پای خود بودن رو ندارند اونها رو توی شن زار یک انتخاب غلط نابود میکنه.این هم تقصیر خودشونه.من در قسمتهای گذشته حنجره ام رو پاره کردم و گفتم چیکار باید کرد تا سقف رو سرتون خراب نشه و اگر توجه نکردید یا زمان شما گذشته متاسفانه باید بگم شب بخیر…بازی تموم شد…….طلاق ننگ نیست بلکه یعنی شما در اتخاب یک فرد اشتباه کردید . من قبول دارم شرایط ایران در این مورد از دنیای حیوانات هم ظالمانه تره ولی به هر حال دلیل نمیشه شما روحتون زنگ بزنه.اگر در جهت بهبودتون تکون نمیخورین این مقدار زیادیش از ضعف و ترس شماست.پس لطفاً کمتر دیگران رو مقصر بخونین.دلایل اطرافیان هم چرت و پرته.این یه تصمیم فردیه و اطرافیان فقط میترسن که مجبور بشن خرج شما رو بدن و اینکه نمی خوان اسم
طلاق تو خانواده بیاد! منطق پوسیدشون میگه شما منجمد بشین تا خانواده آبروش حفظ بشه! حالا من نمیدونم صدور مجوز به یک نفر برای کشتار روحی شما ، آبروی این خانواده رو چطور حفظ می کنه!؟ در مورد آقایون هم باید بگم لطفاً یک ذره شرف داشته باشید! اگر قرار شده جدا بشین زنتون رو نقره داغ نکنید!اینقدر شکنجه ندین تا این ششتون حال بیاد! مرد باشین و دستش رو بگیرین تا بتونه رو پاش بایسته و بعد از شما جدا بشه.این فقط یک اشتباه بوده و خسارتش قتل روحی نیست! از طرف دیگه برخلاف نظر عامه اصلاً روی زمین نمی مونین! براحتی خواستگار براتون پیدا میشه با این تفاوت که اینبار شما با تجربه بالاتر اقدام میکنین.خودتون رو هم لوس نکنین لطفاً!!! مثلاً بگین دیگه شوهر نمی خوام چون از مرد بدم اومده!! یا عین آدمهای احمق دوباره خودتون رو به یه چیز ختم کنین و مثلاً این دفعه بگین میخوام بچه ام رو بزرگ کنم!! فرتی هم بچه دار نشین.صبر کنین چند سال رو طی کنین و زمانیکه حس کردید امکانش وجود داره و همه چیز روال منطقی گرفته اینکار رو انجام بدین.هیچ مردی هم با بچه آدم نشده! این تفکر که بچه دار شین تا مرد رو نگه دارین کاملاً پوچ و بی اساسه.در انتها باید بگم تا اونجایی که ممکنه تحمل کنین ولی اگه احساس کردین که شرایط براتون مسائد نیست و دارین خسارت میبینین حتی یک ثانیه رو هم درش تردید نکنین.خانمهایی که همینطور غر میزنند ولی دست رو دست میزارند کسانی هستند که قدرت گرفتن یه تصمیم رو ندارند و همینطور به حرفهای من در بخشهای قبلی توجه نکرده اند.ببخشید ولی باید بگم در اینصورت شما از بین رفتید.دلیلش هم فقط و فقط عدم واقع بینی خودتون بوده و نه دلیل دیگه.در ایران امکان طلاق متاسفانه برای زنها نیست و دلیلش هم وجود یک قانونه 100% برده داریه که حق طلاق رو فقط به مردها میده! و در صورت عدم توجه به گفته های من فکر نمیکنم دیگه بشه کاری کرد.اما در انتها شما اگر احساس میکنین که به آخر خط رسیدید از همسرتون جدا بشین و مجزا زندگی کنین و اگر این امکان هم وجود نداره شما در منزل هرگونه سرویسی رو قطع کنید.این وضعیت شاید بالاخره در جایی قطع بشه…
کلمات کلیدی :برچسب کثیف برای زن و کلمات کلیدی :طلاق ننگ و کلمات کلیدی :قتل روحی و کلمات کلیدی :فعل طلاق
نویسنده : مژگان ملکی نیا ; ساعت ۱:٢۸ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢۳ مهر ۱۳۸۸

من امروز میخواهم از دیوار بلند بی اعتمادی حرف بزنم.از یه دیوار بلند و قطور.از دیوار خطرناکی که بین خواهر ها و برادرها و خانواده ها وجود داره.چرا اینجور شده؟ تا کی باید اینجور باشه؟ ما ایرانی ها عادت کردیم همیشه یجوری خودمون رو خر کنیم! سرمون رو بکنیم زیر برف تا نه چیزی ببینیم نه چیزی بشنویم. ولی الان من می خوام یه حقیقت رو براتون داد بزنم. تا اگه تا حالا خودتون رو به نفهمی زدین اینبار دیگه شانسی نداشته باشین.می خوام بگم 90 درصد دختر و پسرهای ایرانی با هم دوست هستند.خواهر و برادرهای شما هم جزء همین 90درصد هستند.چرا فکر میکنین اینجور نیست؟اگه قبول ندارین فقط یکم زحمت بکشین و چشمهاتون رو باز کنین و از مغزتون خواهش کنید که یکم کار کنه و براتون تحلیل انجام بده.شما خودتون توی یه فرهنگ بزرگ شدید، زیر دست یه پدر مادر بودید، نتیجه این شده که آقا پسر ما کف کرده! عاشق شده! یا با فلان دختر حرف میزنه، تلفن میکنه، چت میکنه، زِر میزنه، بیرون میره و هزارتا بامبول دیگه در میاره.حالا تا نوبت به خواهر جنابعالی میرسه همه چی بایکوته؟ خواهر جنابعالی مریم مقدس تشریف دارن؟ احساسات ندارن؟ می فهمن؟!! که دِ اگه فهم اینه که ارتباط نباشه تو نفهمی که میری با یه دختر دوست میشی؟ جنابعالی غریزه داری اشکال نداره ولی اون بدبخت از بتون آرمه ساخته شده؟ چرا خودتون رو به خواب میزنین؟…….
ولی من امروز نیومدم تا شما رو به چهار میخ بکشم بلکه فقط اومدم تا یه چیزی رو حالیتون کنم.

ارتباط نه جرمه و نه زشته.مخصوصاً برای دختر.اگر واقع بین باشی باید بدونی که خواهر شما هم احتمالاً با یکی دوسته.حرف میزنه.رابطه داره.چرا شما بهش اجازه نمی دین که باهاتون این مسئله رو عنوان کنه؟ چرا شما که ادعای فهم دارین و میگین تو جامعه بیشتر از یه دختر ول گشتین و چیز میفهمین ، نباید بدونین که خواهرتون با کی دوسته؟ چه اشکال داره که شما یا پدرتون با دوست پسر خواهرتون بره بیرون؟ بفهمین که چطور آدمیه. نظرتون رو به خواهرتون بگید.اعلام کنید این فرد این ایرادات رو از نظر شما داره.مسلماً دو تا همجنس بهتر همدیگر رو میشناسن.چرا نباید خواهرتون جرئت کنه که با شما صلاح و مشورت کنه؟بپرسه فلانی به من این حرف رو زد، نظر تو چیه داداش؟ خبر مرگت مگه نمیگی بیشتر میفهمی؟پس چرا نباید ازت کمک بگیره؟چرا نباید بهت بگه داداش من دارم با فلانی میرم فلان جا و در عوض از ترس خانواده چیزی نگه ولی بره همون جا ، اینبار بدونه اینکه کسی خبر ازش داشته باشه.اون از ترس و عدم درک شما ساکت میشه.با پسر غریبه به ناکجا آباد میره واسه اینکه اگه بگه تو ممکنه خفش کنی!! میره و بعد اون پسره چون کسی پشت سر دختر نیست راحت بهش تجاوز میکنه و اون خفش میکنه.مسؤل مرگ این افرادی که هر روز تو صفحه حوادث میبینید فقط شما هستید. اون باید به یکی اعتماد کنه اما چون کسی رو نمیشناسه ممکنه راحت گول بخوره.بره تو یه خونه بعد 4 تا نره غول بیوفتند روش چون جرئت نکرده به تو 
بگه: برادر ، من به ارتباط احتیاج دارم. باید با جنس مخالف آشنا بشم. من میخوام موفقتر باشم.تو که بیشتر تو جامعه هستی کمکم کن. مسؤل نابودی خیلی از اونها شما هستید نه اون طفلهای معصوم.اونها قربانی های این تفکرات کثیف شما هستند.شماهایی که برادری رو تو عربده کشی و تو سر زدن میبینین.خیلیهاتون اینقدر مرد نشدین که واقعیت رو بپذیرین. اینقدر خواب تشریف دارید که کور شدین.بذارین خواهرهاتون، دخترهاتون، بهتون نزدیک بشن.بذارین باهاتون حرف بزنن.ببینین خواهرتون، دخترتون با کی دوسته.با دوستش آشنا بشین. دوست بشین. تو برنامه هاشون شرکت کنین.اینجوری هیچکس نگاه چپ بهشون نمی اندازه. اینجوری اگه کسی قصد بازی دادن داشته باشه وقتی میبینه پشت طرف کسی هست سریع ماستش رو کیسه میکنه.الان باید به شما گفت بی غیرت که خواهرتون، دخترتون رو نمیشناسین و نه اون موقع که بالا سرش هستید.هم کمکش میکنین و هم مواظبش هستید.مرد باشین. فکر کنین.اون بغیر از شما کی رو داره؟ شما باید الان بهش کمک کنین و کنارش باشین. وقتی که از بین رفت برادریتون به درد عمه تون میخوره. چشماتون رو باز کنین.تجربه در اختیار خواهرها و دخترانتون بذارید.باهاش باشین.آزادیش اینجوری با شما حفظ میشه و نه مخدوش. اون اینجوری بهتون افتخار میکنه. اون به هر حال غریزه اینقدر بهش فشار میاره که ارتباط برقرار کنه.واقع بین باشین . شما توی این ارتباط کمک کنین بهتره یا اصلاً نباشین؟ چه اشکال داره شما محرم باشین. اگر نمیتونین باشین دلیلش فقط تفکرات پوچ و بی اساس و بچه گانه شماست که باعث بدبختی خیلی ها شده. شما هیچوقت اجازه ندارین اونها رو محاکمه کنین چون متهم ردیف اول خود شما هستید…
کلمات کلیدی :آقا پسر ما کف کرده! و کلمات کلیدی :کثیف شما و کلمات کلیدی :تعصب و کلمات کلیدی :تفکرات پوچ
نویسنده : مژگان ملکی نیا ; ساعت ۱:٠٦ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢۳ مهر ۱۳۸۸

تجربه اولین آمیزش دخول شما میتواند احساسهای متفاوتی داشته بشد: رومانتیک،هیجان انگیز،شهوانی،پر شور،ناامید کننده،ناراحت کننده،خجالت انگیز،یا هر احساس دیگر یا ترکیبی از این احساس ها.
شاید بهتر باشد اگر شما تا فردای شب عروسی صبر کنید.در این صورت شما استراحت کرده و آماده هستید تا با آرامش بدن همدیگر را بررّسی کنید.
برای اینکه درد و ناراحتی اولین آمیزش را کاهش دهید و آن را لذت بخش تر کنید هر دوی شما زمانی را برای کشف کردن بدن هم و تحریک کردن هم قبل از دخول نیاز دارید.به این ترتیب در باره اندام های جنسی هم بیشتر آگاه میشوید و میفهمید که چه کار هایی برای زوجه شما لذت بخش خواهد بود.
بسّیاری از زنان (و والدین آنها) نگران درد و ناراحتی زن در اولین آمیزش مهبلی هستند. در حالی که همه دچار این تجربه نشده اند.افراد مرحله های متفاوتی رو از نظر تحمل درد دارند.اگر زنی دچار این ناراحتی شد،او و شوهرش باید بدانند که او یه اندازه کافی تحریک نشده است و یه اندازه کافی جهاز جنسی او تحریک و مرطوب نشده است.اگر بعد از این تدبیر شما هنوز هم احساس درد یا ناراحتی دارید،همسرتان را مطلع کنید تا او کارش را متوقف کند و آن را به زمان مناسبتر و با آرامش بیشتر مکول کنید.
یکی از دلایلی که باعث این درد فیزیکی میشود این است که شما و همسرتان هر دو شروع کردید به یاد گیری اینکه چگونه بدنه هرکدام از شما ها با بدن دیگری تناسب دارد!!!!!!.

نمونه های زیر میتواند به شما درباره اولین آمیزش کمک کند:
1-.یک جعبه از وسایل لذت آفرین جنسی تهیه کنید که شامل وسایل زیر باشد:
روغنی که ماده اصلی آن آب است،کاندوم(اگر از وسایل ضد بارداری استفاده نمیکنید و نمیخواهید که فعلا باردار شوید)،کتابهایی مثل لذت سکس ( که به شما ایده هایی در باره تنوع حرکت جنسی میدهد) و دیگر ساخته ها برای سکس مانند کرم ماساژ یا روغن، لباس خواب زنانه، یک فیلم یا کتاب شهوت انگیز،یک ویبراتور.
2-کار ها رو به آرامی انجام دهید
3-در لمس کردن ها، بوسه ها، نوازش کردن ها و در آغوش گرفتن همدیگر دقت کنید ، به شیوه ای این کارها را انجام دهید که باعث تحریک همدیگر قبل از دخول بشوید.
4-با همدیگر درباره اینکه چه چیزی حس خوب و لذت بخشی را در شما بر می انگیزد و درباره اینکه چطور می خواهید توسط همسرتان لمس شوید صحبت کنید.
5-مقداری از روغن را قبل از دخول روی آلت تناسلی زن، بروی دهانه واژن، روی آلت تناسلی مرد یا روی کاندوم بمالید.به قدر کافی از این روغن استفاده کنید تا ناراحتی ها را راحت تر کند و لذت را بیشتر.
6-حالات و حرکات مختلف جنسی را آزمایش کنید.
7-به یاد داشته بشید که اگر یک آن حس شهوانی از بین رفت حتما باز میگردد. اگر در انتهای کار کمتر شگفت زده شوید غیر عادی نیست. بعضی وقتها هر دو نفر یا یکی از آنها به ارگاسم نمیرسد.یا بعضی اوقات انزال مرد به درازا نمیکشد و کوتاه است،یا شاید ارگاسم شما بیاید و برود. یا حتی جهاز جنسی زن بیشتر از معمول مرطوب شود و ترشحات داشته یاشد.

8-از این اوقات لذت ببرید،حرفتان را واضح بگویید،دقت کیند که چگونه لذت میبرید.یادگیری و تمرین بهترین راه برای این هستند که شما دو نفر از این رابطه عاشقانه و این تجربیات جدید لذت ببرید.حتی زمانی که اتفاقی دور از انتظار رخ میدهد،اولین آمیزش زن و شوهر میتواند برای بسیاری از زوج ها مثبت،معنی دار،هیجان انگیز،لذت بخش و وفادارانه باشد
سرشت و خصلت آدمی مدت طولانی دارد.شما به اندازه مدت زندگی مشترکتان وقت دارید تا یاد بگیرید. !
کلمات کلیدی :شهوانی و کلمات کلیدی :اولین آمیزش و کلمات کلیدی :آمیزش مهبلی و کلمات کلیدی :حالات و حرکات مختلف جنسی
نویسنده : مژگان ملکی نیا ; ساعت ۱٢:۳۳ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢۳ مهر ۱۳۸۸

اورال سکس یکی از مواردیست که همواره با شک و تردید به آن نگریسته می شود. خیلی از خانمها و آقایان نسبت به این مسئله احساس خوشایندی ندارند و حاضر به اجرای آن نیستند. یکی از دلایل عمده این دسته از افراد تصور به کثیف بودن و با بهداشتی نبودن جهازهای تناسلی می باشد. اما این مهم دلیل صحیحی نیست. چراکه باید پرسید شما چرا هیچوقت از روی زمین سیبی را بر نمی دارید و بخورید! بلکه سیب را کاملاٌ شسته و در یخچال گذاشته و سپس می خورید! مسلماٌ تمیز نبودن آلت چیزیست که می تواند به رضایت جنسی خدشه وارد سازد. این مورد چیزیست که انجام آن برای طرفین نیاز به اطمینان و اعتماد دارد. این نارضایتی هیچگاه در مورد سینه ها بروز نمی کند دلیل آن تنها و تنها می تواند مورد یاد شده بالا باشد. واقعیت این است که این کار فعلآٌ از سوی برخی زنان و مردان کار مشکلی می باشد! هم از نظر اجرا و هم از نظر دیدی که به این مسئله دارند! بعضی زنها حتی اینکار را توهین می پندارند! من وقتی را برای اثبات حماقت اندیشه اینها تلف نمی کنم و صرفاٌ به این بسنده می کنم که چرا نباید کاری که می تواند باعث ایجاد لذت در زوج گردد را انجام نداد! البته نمی توان کاری را در سکس به آنها تحمیل کرد اما آنها هم نباید انتظار داشته باشند که زوج برای آنها چنین کاری را انجام دهد.. در این صورت هم آنها به راحتی سهم بالایی از رضایت جنسی را از دست خواهند داد.
به نظر من اورال سکس را نادیده گرفتن در امور جنسی مثل خوردن همبرگر بدون نوشابه خواهد بود! برای چند دفعه شدنی اما در دراز مدت فکر نمی کنم دیگر بتوان به دیده اول بهش تگاه کرد! در اندام زنان بیشترین تمرکز نورونهای جنسی در بخش کلیتوریس می باشد و تحریک مستفیم آن خواهد توانست رضایت شدیدی را فراهم سازد. یکی از ضعفهای بدن انسان در واقع برای روابط کلیشه ای فیزیکی خارج بودن این توده جنسی احساسی از جهاز جنسی زن می باشد. در زمان کورس جنسی و تماس مستفیم بین آلتها هیچ سهمی شامل حال کلیتوریس نمی گردد! . البته در بعضی از مردان که دارای آلتی با انحنا به سمت بالا می باشند در بعضی ار حالتهای جنسی می تواند تماسی را از طریق سطح روی آلت فراهم سازند که البته باز هم ناقص است!. پس مسلماٌ تحریک کلیتوریس باید بخش عمده ای از رابطه را تشکیل دهد. در شروع روابط جنسی خطر زدگی از سکس زنان را تهدید می کند چراکه مجراهای ورودی با وجود داشتن قابلیت اصلاٌ آمادگی ارتباطات جنسی را ندارند و یک مرد بی تجربه می تواند براحتی درد و فشار سنگینی را به زن وارد کند. از همه مهمتر اینکه در بسیاری از زنان ارگاسم از طریق مجرای واژن صورت نمی گیرد. این مورد خیلی ار مردان است که عنوان می کنند با وجود همه جور تلاشی قادر به رساندن همسر به مرحله ارگاسم نیستند..گروهی از زنان که مرحله خودشناسی و خود ارضایی را طی نکرده اند و فانتزی و خواستهای جنسی و تحریک پذیری خود را نشناخته اند بیشتر در این گروه از زنان جای خواهند گرفت. اورال سکس در این دسته بسرعت می تواند سکس را شیبه سازی کند و فرد را به سمت مسیر آماده تر سوق دهد. اورال سکس آنها را بسرعت به ارگاسم خواهد رسانید و باعث خواهد شد که ارگاسم را بشناسند و پس از شناخت این تحریکات فرد را به سمت خواست برای رابطه کامل و ارگاسم در طی رابطه سوق خواهد داد. در آماده سازی و تحریک برای کورس جنسی نیز اورال سکس نقش کلیدی باری می کند. در این تحریک خون بسرعت بسمت واژن هجوم آورده و زن را داغ خواهد کرد. خون باعث متورم شدن واژن می گردد و در نتیجه جهاز جنسی زن آماده برای باز شدن و پذیرفتن آلت تناسلی مرد خواهد گزدید.
در زنان باردار نیز اورال سکس نقش اساسی بازی می کند . رابطه جنسی برای زنان باردار خطرناک نیست ( البته اگر وزن بدن بروی شکم نباشد) اما زوجین از اجرای آن می ترسند. اورال سکس راهی برای پاسحگویی راحت و بی دردسر برای این زمان طولانی می باشد. ار نظر معاشقه نیز اورال سکس باز خود را مطرح می کند.. بهترین مسیر برای لذت بردن جنسی و همچنین بدون فعالیت شدید تنها و تنها توسط اورال سکس امکان پذیر است.
در زنان مسن نیز باز اورال سکس انتخاب شیرینتری می باشد. در این دسته از زنان گاهاٌ انجام کورس جنسی بخاطر خشکی موضعی عموماٌ دارای درد و سوزش می باشد. ارگاسم شدن آنان به این شیوه معمولاٌ بسختی صورت می پذیرد...اما آنها را می توان با استفاده از نکنیکهای اورال سکس براحتی و با همان شدت قبل به ارگاسم رساند.
نحریک جنسی مردان و انزال مردان بدون ترس از بارداری و دور نشدن مردان از رایطه بدلیل خستگی با آسیبهای فیزیکی و خیلی از موارد دیگر از جمله فوایدیست که فکر نمی کنم توضیح آن ضروری باشد.
سوالی عنوان شد مبنی بر اینکه آیا اورال سکس از کشفیات جدید است یا در گذشته هم وجود داشته؟ آیا این پدیده زایده و محصول کمپانیها و فیلمهای جنسی است؟ اولاٌ باید توضیح بدهم که نو آوریها در سکس اصلاٌ توسط شرکتهای یاد شده صورت نمی گیرد و تمام ابداعات توسط روانشناسان و محققان سکسولوگ صورت می پذیرد و کمپانیهای جنسی حتی قادر به تصویر کشیدن دست آوردها جدید هم نیستند . اما متاسفانه دسترسی به فیلمهای پورن خیلی ساده تر از دستیابی به مقالات و کتابهای آموزشی است! و از همه بدتر اینکه افراد آموزش دیدن را در این مورد ضروری ندانسته و آن را بی مصرف یا آموخته شده تلقی می کنند! اینکه اورال سکس در گذشته هم وجود داشته یا نه تنها بدلیل این مسئله سوال شده چون در گذشته اولاٌ ارتباطات اینچنین نبود که بتوانید چیزی پیدا کنید و بخوانید و تاکید بروی این مورد را در یابید . ثانیاٌ مردها عموماٌ خیلی ادعاشون میشد و اینکار را کاهش مردانگی تصور می کردند و در نتیجه یا آن را انجام نمی دادند و یا آن را ابراز نمی کردند!

در مورد قدمت اورال سکس می توان به معبد کاماسوترا در هند استناد کرد. این معبد در بخش جنوبی شبه قاره هند واقع شده و اگر اشتباه نکرده باشم مربوط به قرن دهم می باشد. یعنی دقیقاٌ زمانیکه قاعدتاٌ باید هیچ علم جنسی وجود نداشته باشد و همه چیز بر پایه غریزه شکل بگیرد. در این معبد می توان مجسمه های سنگی از تمامی حرکتهای جنسی و همینطور همجنسگراها و حتی سکسهای گروهی و بسیاری از آلات جنسی و تمام مسائل جنسی که دلایل آن را به بی بند و باری و مسائل بشری در قرن جدید می دانند را دید.
در واقع هر کدام از این مجسمه های سنگی خود بتنهایی خط بطلانی بروی تئوریها و ایراداتیست که به نحوه رفتار انسانها در قرن جدید می گیرند. دیدن این معبد و معابدی در مصر از مواردیست که برای جهانگردان همواره تکامل را زیر سوال می برده! کاماسوترا دارای کتابیست که تمامی حرکتهای جنسی را آموزش داده و کاملآٌ نکات و زمان استفاده از آنان را شرح داده ( البته من نسخه اصلی کتاب رو ندیدم و تنها ورژن به انگلیسی ترجمه شده و سی دی مربوطه رو مرور کردم - از فیلم آموزشیش یه جاهایی رو جدا کردم ولی حجمش شد 20 مگابایت که متاسفانه فضا نداشتم اون رو برای دانلود قرار بدم ) از اهمیت اورال سکس در کاماسوترا فقط این رو بگم که تنها در مورد حرکت شصت و نه به تنهایی شصت و نه حالت متفاوت تعریف شده است. تمامی اینها نشان از نقش اورال سکس در روابط فی ما بین دارد.. امیدوارم روزی قادر باشیم تحقیق کاملی برای تاریخ سکس و جنسیت در ایران کشور کهن باستانی داشته باشیم...

پی نویس:

برای افراد علاقه مند به دیدن کاماسوترا توصیه می کنم یه جستجو در سایت گوگل انجام بدن ..

مقاله های بعدی رو عنوانش رو می نویسم که حتماٌ مجبور باشم اونها رو بنویسم!
1-عادتهای ماهانه در مردان
2-زود انزالی و درمان آن
3-اصلاح نژاد در بشریت

 
کلمات کلیدی :تاریخ سکس و کلمات کلیدی :جهاز جنسی زن و کلمات کلیدی :اورال سکس و کلمات کلیدی :کورس جنسی
نویسنده : مژگان ملکی نیا ; ساعت ۱٢:۱٧ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢۳ مهر ۱۳۸۸

در زندگی زناشویی مواردی وجود دارند که باید بکار بسته شوند تا شما از زندگی احساس لذت بکنید.واقعیت اینست که به محض امضای قباله عقد باید تشریف ببرین و یک آدم دیگه بشین!..ولی خوب این کار رو نمی کنین..پس تا خودتون رو بدبخت نکردید به چند دستور العمل گوش بدید….

1-در درجه اول بدانید که این همسر شماست.دندتون نرم انتخابش کردید.حالا هم باید هر اشکالی دارد درستش کنید نه اینکه خودتان را بکشید و فرتی احساس بدبخت شدم ، بیچاره شدم بکنید…یا غم باد بگیرین که چرا اون یکی خواستگار رو انتخاب نکردین!!!
2-به امکانات خود توجه کنید..همینه دیگه..میگین چی؟؟؟..زندگی ایدآل زمانی بدست میاد که شما اندازه گلیمتان را بشناسید و علاقه ای به گذاشتن لنگتان آنور گلیم نداشته باشید….شعار رمانتیک:قرار نیست با پول خوشبخت بشین…شعار واقعی: پول در بیارین ،حال کنین ، خرج کنین ، تا زمانیکه شام واسه خوردن و اجاره واسه دادن دارین!!..اگر درست لذت بردن بلد باشین پول زیادی نمی خواد…تفریحم لازم نیست حتماً یه چیز خاص باشه….
3-انتظار مشکل نداشته باشین…بابا سر جدتون مثبت فکر کنین…بعضی ها اینقدر منحوس فکر میکننئ که همینطور انتظار دارن مشکلی پیش بیاد..اگه به چیزی منفی نگاه کنید حتماً اون چیز منفیه!!..زندگی همانجوریست که بهش نگاه میکنین…گاهی تغییر در شیوه زندگی لازم نیست باید مدل عینکتان را عوض کنید…
4-قرار نیست شوهر شما سوپرمن باشد!!!تمام کارهایی که خونه باباتون می کردین قرار نیست خونه شوهرتون هم انجام بدین و بالعکس قرار نیست شوهرتون محرومیتهای شما رو حل کنه..شما دارین گذشته رو میریزین دور و یکی جدید میسازین…مکافات شما از اینجا ناشی میشه که می خواین روی گذشته زندگی جدید بسازین…گند میزنین دیگه…نکنین آقا..این کار رو نکنین..با هم بسازین و استفاده کنین…
5-به کار خود علاقه داشته باشید…خیلی شعار کوفتی است!!..میدونم ولی دانستنش بد نیست…تجربه نشون داده هیچکس از کارش راضی نیست و بازم نشون داده از کار دوم و سومش هم راضی نخواهد بود..به هر حال به کار بعنوان وظیفه نگاه نکنین..خیلیم سخته….
6-قانع باشید…به چیزی که دارید رضایت بدید..اگر مشکلتان را حل میکند دیگه گیر الکی ندید مدل عوض کنین…به روز بودن این نیست عزیز من..چیزی که حتی نصف قیمتش هم استفاده نداره بدردتون نمیخوره…به چیزهایی که دیگران دارند توجه نکنین..پز دادن اینطوری نیست به خدا…فلان مارک فلان چیز رو یارو خارجیه ساخته تو پزشو میدی نکبت؟؟؟…مصرف کردن افتخار نیست…چیزی رو که لازم داری بخر و چیزی رو هم که نداری نخر…چیکار داری که فلانی چی خریده..درست مصرف کن.
7-حال را دریابید…اینکه هی به آینده فکر کنین و برای آینده برنامه ریزی کنین نتیجه ای جز قهوه ای کردن زندگیتون نداره..آینده همیشه اون چیزی نیست که شما فکر میکنین و می خواهید…اینجوری نه از زمان حال استفاده میکنین نه از آینده..پس با زمان حال زندگی کنین و برای آینده تجربه کسب کنین…
8-هرچی در میارین خرج خودتون کنین..می تونین به این توصیه عمل نکنین چون اگه بلد نباشین خودتون رو بدبخت میکنین می اندازین گردن من !!!!..کار میکنین که زندگی کنین…حسرت هیچ چیز رو به دلتون نذارین…حال کنین گلابی….
9-زمانی را برای هم بذارین...زمانی رو که اختصاص میدین نباید واسه ریلکس شدن باشه!!..مثلاً نرین با هم چشماتون رو ببندین و به چهچه چه میدونم مرغابی !!!! گوش کنین..زمانی کوتاه رو فارغ از هر دردی برین بیرون توی کافی شاپ برای هم چرت و پرت بگین…ولی با هم و برای هم…اینطوری مدتی مشکلات رو فراموش کنین..
10-زندگی رو هرچی بپیچونین اونم میپیچه لا مصب..!!..اصلاً لج میکنه باباتون رو در میاره…ساده بگیرینش تا آسوده باشید…مشکل یه جوری آخرش حل میشه…مهم اینه که با هم و کنار هم باشین…

اینها فقط چند تا بود ولی خوب بهشون توجه کنین…
کلمات کلیدی :زندگی زناشویی و کلمات کلیدی :شعار رمانتیک و کلمات کلیدی :ریلکس شدن و کلمات کلیدی :شوهر شما سوپرمن
نویسنده : مژگان ملکی نیا ; ساعت ۱۱:٥٦ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٢ مهر ۱۳۸۸

من امروز ایمیلی از یک خانم داشتم که باعث شد حسابی داغ کنم….امروز روی صحبت من با بعضی از آقایون می باشد….
آقایون گرامی….یکی از چیزهایی که بعضی از شما ها باید حتماً به آن توجه کنید احترام به همسر و تشکر از وی میباشد.آقایان عزیز…شما هدفتون از ازدواج پیدا کردن یک شریک و مونس بوده و نه یک نفر که کارهای شخصیه شما رو انجام بده…
مرد حسابی زن گرفتی ، کلفت که نیووردی که….من خفه شدم بستکه گفتم:آقایان وظیفه ، کلمه درستی نیست…همسرتون یه تعداد از کارها رو به عهده گرفته تا خبر مرگت بتونی بری بیرون کار کنی و نگران امور خونه نباشی…همین….
میمیری میای خونه یه تشکر از همسرت بکنی؟؟؟….تلفن میزنی خونه میگی چیزی نمی خوای؟؟ تو دلت هم به خودت میگی عجب مرد خانواده دوستی هستی…آخیش..نگرانی کم و کسری نداشته باشی….من بمیرم برات الهی……کارد تو اون شیکمت بخوره حداقل بعد که میگی ناهار چی داری یه تشکرم بکن…..نمیمیری …
یکم با همسرتون صمیمی باشید….بدونین که رئیس بازی در آوردن مسخره ترین شیوه همسرداریه…..آخه پسر تو کدوم کتاب نوشته کم حرفی،عین برج زهرمار شدن و امثالهم نشانه مردیه؟؟؟…یعنی واقعاً یه تشکر باعث میشه هیبت یه مرد بریزه؟؟؟..
یعنی چی میگی نمی خوام دم دربیاره؟؟!!!نباید پاشو از گلیمش درازتر کنه؟؟!!!…نکبت..این طرز تفکر احمقانه رو کی تو کلت کرده؟؟؟…
آقایان جوانی که قصد ازدواج دارید و همسرداری هم براتون مهم نیست…حداقل بدونید که طرز تفکر 100 سال پیش دیگه منسوخ شده…شیوه ارتباطیه پدران ما دارای نقاط ضعفی بوده که باید بر طرفش کنید..مطمئن باشید در صورت صمیمی بودن با همسرتان چیزی جز ایثار دریافت نمی کنید..او بارها از شما بخاطر صداقت و رفتار منحصر به فرد شما ازتون تشکر
خواهد کرد…

آقایان…در بین جمع خانوادگی از همسر ایراد گرفتن شیوه انتقاد کردن نیست..تو رو خدا این کار رو نکنید….اصولاً در مباحث تاکتیک عنوان می شود که در مجالس و اجتماعات در یک لحظه بروی همسرتان خیره شوید و رمز کلامی و یا اشاره ای را که با هم دارید رد و بدل کنید.او متوجه میشود که در همه جا شما به او توجه خواهید کرد…همسر شما پرواز خواهد کرد…آنوقت شما چرا توی ذوقش میزنید؟؟..خیلی از مسائل را شما حتی نباید به نزدیکانتان بگویید….
آقایان….احترام به همسر باعث احترام به خودتون میشود…وقتی که در ازای لطفی یا به ازای کاری شما با احترام و تشکر به همسرتان پاداش میدهید مطمئن باشید که وی بال بال میزند تا دوباره کاری برای شما بکند…وقتی با صداقت و صمیمیت با همسرتان حرف می زنید و به او فرصت ارائه می دهید همسرتان احساس آرامش خواهد کرد و شما را یک پشتوانه خواهد دید…اینکه شما را یک پتک ، یک مترسک یا یک سد ببیند برازنده شما نیست…چرا با انجام ندادن یک توصیه ساده زندگی را تلخ میکنید؟؟
……به همسرتان احترام بگذارید تا آنها به شما ایثار پاداش دهند……..

Site Meter


کلمات کلیدی :احترام به همسر و کلمات کلیدی :بمیرم برات الهی و کلمات کلیدی :همسرداری و کلمات کلیدی :صداقت و صمیمیت با همسرتان
نویسنده : مژگان ملکی نیا ; ساعت ۱۱:۳٥ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٢ مهر ۱۳۸۸

یکی از مواردیکه پدر صاحاب دخترها و پسرها را در آورده است عاشق شدن آنها می باشد. امکان ندارد کسی را پیدا کنید که عاشق نشده باشد و روزی 2000 مرتبه به خود بد و بیراه نگفته باشددلیل اصلی آن عدم شناسایی عشق از جاذبه طرفین به دلیل کم تجربگی آنان میباشد.اینکه میبینیدهمواره پسرها دخترها را متهم به بیوفایی میکنند و می خواهند از آنان انتقام بگیرند! و دخترها هم پسرها را نامرد میخوانند ،همه مرگش همین موردیه که گفتم…عوامل دیگری نیز وجود دارد ولی موارد زیر مراحل و عوامل غلطی هستند که شما را از حقیقت دور میکنند و نمی گذارند فکر کنید.مسلماً یک رابطه که بر پایه بنیانی کج قرار گرفته نمی تواند چیز سالمی باشد…ولی اکنون شما آنها را خواهید شناخت و با کمی تمرین می توانید چشمانتان را باز کرده و خود را کنترل کنید..با بیاد داشتن این موارد دیگر براحتی اشتباه نمی کنید….
1-مکان اشتباه…در این گونه عشقها مکان آشنایی یک محل عمومی مثل کافی شاپ ، پارک ، خیابان و غیره و یا مکانهایی مثل مهمانی ، عروسی و نظایر اینها میباشد.نکته اصلی اینجاست که شما در هیچیک از این مکانها نمی توانید آزادانه با هم حرف بزنید و اگر هم بتوانید بدلیل اتفاقی بودن برخورد مختان کلید کرده و دستخوش هیجان میباشد.
2-غیبت معشوق…جمله ای از آلن وجود دارد که میگوید : قدرت عشق در غیبت آن میباشد.شما بعد از برخورد یا به معشوق دسترسی ندارید یا یک دسترسی کوتاه مثل تماس تلفنی یا 2 دقیقه دیدار سر کوچه!!!..شما وقتی امکان برخورد و یا تبادل نظر ندارید امکان ندارد بتوانید بگویید که طرف برای شما مناسب است یا خیر..فقط یک واقعیت وجود دارد وآن هم اینکه شما نقاط ضعف وی را نمیبینید و تمام آنچه را که دوست دارید فرد مورد علاقه تان داشته باشد برای او فرض میکنید!!!!شما از او یک شخصیت می سازید و آن را میبینید نه آنچه که واقعاً او هست…
3-دروغگویی…این عامل بیشتر از جانب پسرهاست.آنها بمحض آشنایی با فردی می دانند که وی را نمی خواهند ولی برای یک استفاده جنسی شروع به پرت و پلا گویی میکنند.دخترها هم مسلماً نمی خواهند که اسباب لذت باشند پس مقاومت می کنند.در نتیجه یک حباب از رابطه شکل میگیرد که بسرعت میترکد و چیزی جز پاره ای ضربات روحی باقی
نمی گذارد…
4-تلقین…شما در برخورد اولیه عموماً جذب صورت و اندام طرف میشوید.شما مدام به هم عادت میکنید و خواهان یکدیگر میشوید در حالیکه در باطنتان گرایش چیز دیگریست.مثل انسان تشنه برای آب به هر دری میزنید و بعد از سیرابی چشمانتان را باز میکنید.مقوله ها را لطفاً با هم قاطی نکنید…سر حد یک رابطه عاشقانه می تواند یک رابطه جسمی باشد ولی یک خواهش جسمی در پناه عشق بزودی شما را با لگد از خواب بیدار میکند…
5-چشمان بسته…در ملاقاتها و دیدار ها آنچنان تو کف لعبتی که تور زده اید میروید که دیگر نه هیچ چیز میشنوید نه میبینید!!!بعد از یک چنین ملاقاتهایی اگر به شما بگویند چی شد؟؟شما فقط دری وری خواهید گفت!!پس این ملاقاتها هیچ نکته مثبتی ندارد.
6-تقلای بیمورد..شما برای تور کردن طرف مورد علاقه از همه چیز و همه کار میزنید و تمام تمرکزتان را برای بدست آوردن معشوق جمع میکنید.بعد که تلاشهای شما به اشتباه از سمت وی علاقه شدید معنی شد و شما خیالتان راحت شد ، بادتان می خوابد و دوباره خودتان میشوید..حالا بامبول در میارین…چون دچار یک نارضایتی پنهان از تلاشی که کرده اید میباشید..رابطه شما بزودی از هم میپاشد…
7-…پسرها و دخترها از سنین پایین شروع به یافتن همسر میکنند.در زمانی که هیچ آمادگی اجتماعی ندارند.آنها یک نیاز ساده دوستی با جنس مخالفرا که بدلیل بلوغ شکل میگیرد را به غلط عشق تعبییر میکنند..با مغزی خام به هم تعهداتی میدهند.غافل از اینکه زمان ، شرایط واقعی را برایشان آشکار میکند و آنها براحتی ضربه روحی می خورند…این ضربات آنقدر تاثیر دارد که در سنین بالا بدور خود دیواری از بی اعتمادی بکشند و همان دیوار باعث تنهائی شان بشود…

 
کلمات کلیدی :عاشق شدن و کلمات کلیدی :غیبت معشوق و کلمات کلیدی :2 دقیقه دیدار سر کوچه و کلمات کلیدی :جذب صورت و اندام
نویسنده : مژگان ملکی نیا ; ساعت ۱٠:۳۳ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٢ مهر ۱۳۸۸

مقالات بسیاری در مورد خودارضایی نوشته‌شده‌است. درگیری‌های زیادی در این زمینه وجود دارد. افراد زیادی نظر می‌دهند و‌شدت محکومیت بسیار بالاست. به‌صراحت اعلام می‌شود که این کار بسیار کثیفی است و‌هیچ حیوانی آن‌را انجام نمی‌دهد! بعضی‌ها در جواب مثال می‌آورند فلان گونه میمون‌ها این‌کار‌را انجام‌می‌دهند! کار انسان به‌جایی رسیده که اکنون برای تفسیر حرکات خود به حیوآن‌ها رجوع می‌کند! خواستم بر خلاف چشم‌های بسته و‌مشت‌های گره‌کرده‌ی دیگران این‌بار در مورد معایب و‌مزیت‌های آن بنویسم! چون به‌جرات می‌توان گفت اگر از شما بپرسند چه در مورد معایب آن می‌دانید یک مشت معایب بی‌مورد و‌غیر‌واقعی ترسیم می‌کنید (‌مثل ضعف چشم‌، عدم بارداری‌، عدم کنترل‌، لرزش دست و‌غیره‌) اگر هم از شما بپرسند از فواید این‌کار چه می‌دانید‌، هیچ حرفی ندارید که بزنید‌. اگر از شما بپرسند که چرا این‌طور که می‌گویید‌، این مساله با بدن نامتقارن است، پس چرا درصد تقریباً مساوی با همه آدم‌ها این‌کار‌را انجام داده‌اند؟! از طرف دیگر همواره والدین عنوان می‌کنند که حاضرند خود‌را مرده بیابند اما نبینند که فرزندشان به این کار دست می‌زند! این درحالی‌ست که فراموش می‌کنند خود این‌کار‌را انجام داده‌اند! متاسفانه هنوز والدین این‌قدر درک ندارند که متوجه گردند حریم شخصی فرزند آنان مربوط به آن‌ها نیست و‌حق ندارند ( بدون هیچ حرف اضافه) وارد آن گردند. اگر نگران سلامتی فرزندشان هم هستند در حقیقت این نگرانی از عدم شناخت کامل مساله ایجاد می‌گردد که باز هم این تقصیر بی اطلاعی خودشان است. به‌هر‌جهت این مقاله شامل دو قسمت است. مزایا و‌معایب خودارضایی. در ابتدا خواستم هر دو‌را بنویسم اما این‌قدر طولانی شد که معایب آن‌را در قسمت بعدی خواهم نوشت.

توضیح:
مسئولیت این‌که این مساله با عقاید و‌اخلاق و‌ادیان چه منافاتی دارد، برگردن من نیست. من صرفاً موجودیات‌را از نظر خودم می‌گویم و‌توضیح موارد دیگر آن‌را از افرادی که به آن‌ها مربوط می‌شود بخواهید!

سیکل طبیعی حرکتی و‌تکامل جنسی انسان از خودارضایی در اولین مرحله آغاز شده و‌به دیگر ارضایی ختم می‌گردد.

هرگز جمله فوق از یادم نمی‌رود: "خودارضایی، بهترین خود‌پردازی و‌بدترین خود‌نابودی"
Fight club


مزایا :
1- می‌تواند به وضعیت پایداری در سکس کمک کند. چیز ناجوری در تجربه نیست و‌به‌راحتی افراد می‌توانند حس کنند به‌چه‌چیزی احتیاج‌دارند.

2- باعث می‌شود که آن‌ها بتوانند کشف کنند که چه چیزهایی می‌تواند تحریک‌شان کند. کدام‌یک از حالت‌ها آن‌ها رو به اوج می‌رساند و‌باعث ارگاسم بهتری برای‌شان می‌شود. هم‌چنین می‌توانند حس‌کنند که چه مقدار پایداری در وضعیت‌های مختلف دارند.

3- آن‌ها می‌توانند که در طول خودارضایی خودشان‌را بشناسند و‌از نوع سکسی که لذت می‌برند اطلاع پیدا‌کنند. بدون مرز بودن این‌مورد آن‌ها‌را آزاد می‌گذارد تا بتوانند شیوه و‌نوع جنسیت و‌ارضای جنسی خود‌را بشناسند و‌پس از شناخت آن نیز دیگر در سکس سردر‌گم نخواهند‌بود که برای رسیدن به لحظات ارگاسم روحی باید به‌دنبال چه بگردند.

4- آن‌ها می‌توانند به‌راحتی در مورد خودشان قضاوت‌کنند که‌چه‌چیزی از سکس می‌خواهند وازهمه‌مهم‌تر این‌که تا چه حد در سکس میانه رو یا تندرو و‌یا کندرو هستند. به‌راحتی با شناخت این مساله می‌توانند درک‌کنند که آیا شریک جنسی آن‌ها توان پاسخ‌گویی به آن‌ها‌را دارد یا خیر.

5- به‌راحتی می‌توانند میزان و‌شدت ارگاسم خود‌را چه از نظر روحی و‌چه از نظر جسمی‌کنترل کنند. در واقع این چیزی‌ست که یک شریک جنسی ایده‌آل می‌تواند به فرد تقدیم کند. ولی برای افراد بدون پارتنر خودارضایی امکان می‌دهد که بدون محدودیت به تمامی‌کارهای اخلاقی و‌حتی غیراخلاقی که فرد از داشتن آن‌ها می‌تواند بدون پاسخ‌گو بودن لذت‌ببرد، در نهایت آسودگی خاطر نصیب خود کند.

6- به‌راحتی می‌تواند شناخت حاصل کند که میزان و‌برنامه جنسی وی به‌چه‌صورت‌است و‌در لحظه به چه مقدار فشار و‌تخلیه فیزیک روانی احتیاج دارد. در نتیجه در آینده می‌تواند برنامه‌ریزی‌کند که از میزان متعادل آیا به شریک خود فشار می‌آورد یا خیر. خود‌را در وضعیت خارج از خط تعادل با شریک قرار می‌دهد یا خیر.

7- لازم نیست که به‌خاطر آن برای کسی جوابی پس بدهند واگر تربیت‌های بی‌مورد و‌تحت فشار گذشته آن‌ها‌را بی‌دلیل دچار عذاب‌وجدان نکند، به‌راحتی آن‌ها‌را آزاد می‌گذارد تا بتوانند از حریم شخصی خود لذت ببرند.

8- بهترین وسیله برای آموزش و‌در مسیر قراردادن تخیلات جنسی، می‌تواند تلقی گردد تا زمانی‌که آن‌ها هیچ‌گونه مزاحمت ویا ممانعتی از سوی پارتنر وشریک خود حس نمی‌کنند. به‌راحتی وبدون مرز می‌توانند روی چیزی که خواهان آن هستند وبه‌شدت تحریک‌شان می‌کند، خارج از همه‌ی مرزهای اخلاقی تمرکز کنند وارتباط برقرارکنند. از طرف دیگر چیزهایی که در طول تخیلات خودارضایی می‌آموزند‌را به‌راحتی می‌توانند به شرایط واقعی منتقل کنند وبه‌سادگی حرکات و‌رفتارهای جدیدی بسازند. چرا که همواره خارج کردن سکس از حالت روزمره به‌سادگی ممکن نیست.

9- اگر هرگونه فشار ویا مشکل، یا هرگونه مساله غیرارادی‌را در طول‌این زمان مشاهده کنند، می‌توانند برای پیشگیری از آن اقدام کنند. اگرچه فضای بسته‌ی اخلاقی به آن‌ها اجازه‌ی بیان را، فعلاً نخواهدداد امادرهرصورت به‌راحتی مانند هشداری برای آن‌ها عمل می‌کند. حتی به‌سادگی اگر در تخیلات وارضای شخصی روحی خود، متوجه حرکات نامربوطی گردند می‌توانند پیشگیرانه اقدام نمایند.

10- با تمرکز و‌حساسیتی که در طول زمان خودارضایی نشان‌می‌دهند، می‌توانند به‌راحتی مورد زودارضایی خود‌را مرتفع نمایند. اگرچه‌‌به‌راحتی می‌تواند برعکس این مورد هم صادق گردد که‌آن‌را در قسمت معایب توضیح داده‌ام.

11- به‌راحتی درمی‌یابند که ارگاسم چیست. از بالای 90درصد زنانی که می‌پرسم آیا مشکل عدم ارگاسم دارید درمی‌یابم که درطول زمان مجردی از خودارضایی متنفربوده ویا آن‌را انجام نمی‌دادند. زنانی که این کار‌را نکرده‌اند اصلاً ارگاسم‌را نمی‌شناسند وبه‌راحتی آن‌را برگردن همسر بی‌چاره‌ی خود انداخته‌اند. آن‌ها اصلاً فانتزی سکسی ندارند وبه‌راحتی به‌خاطر این مساله، زیر 50 درصد از لذتی‌را که می‌توانند کسب‌کنند به‌دست می‌آورند. میزان ابتلا به مشکلات عصبی و‌یا پوستی و‌تهاجمی در زنان نسبت مستقیم با خودارضایی آنان دارد. سکس در آن‌ها بعداز ازدواج به‌راحتی به امری ساده و‌بی‌مصرف در‌می‌آید و‌این به‌سرعت شروع به خوردن پایه‌های آرامش خانواده آن‌ها می‌کند.

12- در میان زنان، طراوت و‌تازگی عضو جنسی، تاثیر اساسی در سلامت آن‌ها خواهد داشت. خصوصاً درمیان زنان مطلقه و‌کسانی که همسر ندارند این مساله به‌شدت حیاتی است. این اتفاق توسط خودارضایی برای آنان به‌سادگی بازسازی می‌گردد و‌از دردناک شدن و‌از حالت خارج شدن جهاز جنسی آن‌ها جلوگیری می‌کند.

13- میزان شدت سلامت و‌روشنایی پوست، جوش‌های پوستی، سرعت در یائسگی، درگیری‌های عصبی، خشکی واژن، زایمان راحت‌تر، راضی بودن از زندگی روزمره، میزا ن خودخوری. و‌سایر موارد این‌چنین، به خودارضایی مربوط می‌گردد و‌می‌تواند در رفع آن بسیار سود مند باشد.


14- در شناخت بهتر فتیش (fetish) به‌افراد کمک می‌کند و‌تقریباً نقش حیاتی‌را بازی می‌نماید.

15- به‌راحتی می‌توانند زمان سکس‌را در اختیار بگیرند و‌میزان، شدت، وضعیت، حالت ارگاسم خود‌را طراحی نمایند تا به‌سادگی بهترین آن‌را دریافته و‌در روابط مشترک برای شکل دهی به آن اقدام نمایند.

16-به‌راحتی می‌توانند نگرانی و‌مشکلاتی‌را که در طول یک رابطه جسمی‌ برای آنان احتمال دارد، به‌وجود بیاید‌را بازسازی نمایند.

17- به‌راحتی تشخیص می‌دهند که چه فردی با چه خصوصیاتی از نظر فتیش (fetish) در زندگی آنان نقش بنیادین دارد. معنای زنانه‌گی و‌مردانه‌گی، برده و‌آقا، مازوخیست و‌سادیسم، هم‌جنس‌گرایی و‌بسیاری از واکنش‌ها و‌رفتارهای پنهان که در حالت عادی در پشت کلمات بی‌مزه عامیانه قایم شده اند را، بروز می‌دهد و‌معنای واقعی آنان‌را برای خود در می‌یابد.

18- در ادامه‌ی مورد قبل، باید ذکر کرد که در طول زمان انجام این مساله، فرد شریکی‌را برای خود تصور می‌کند که این فرد برای وی شخصیت خاصی‌را دارا می‌باشد و‌به‌راحتی می‌تواند بیاموزد که در برابر افراد مختلف چگونه شخصیتی‌را دارد و‌چه رفتاری‌را در برابر آنان از نظر آقایی و‌بردگی دارا می‌باشد. تا بتواند دریابد که چه میزان، و‌تحت تاثیر چه جور شخصیتی، و‌به چه صورت قرار می‌گیرد.

19- به‌راحتی در می‌یابند که بدون گرم شدن و‌تخلیه فوری چگونه می‌تواند آن‌ها‌را دچار ناراحتی نماید. نتیجه این می‌شود که خود‌را ملزم به برنامه ریزی برای زندگی جنسی خود می‌نمایند، که این یکی از مهم‌ترین حرکات فردی می‌باشد.

20- به‌خاطر این‌که افراد خودارضایی‌را راحت، در دسترس، بدون جواب‌گویی می‌یابند به‌راحتی می‌توانند میزان درخواست جنسی خود‌را بالا برند. بالابردن میزان درخواست جنسی، درصورت پاسخ‌گویی برای بدن ممانعتی ایجاد نمی‌کند.

21- تنها مکان و‌محلی که می‌توانند به‌طورکلی خجالت و‌عدم آسودگی خود‌را در مقابل جنس مخالف نابود سازند، آن‌هم بدون تمرین حضوری دیگران، همین خودارضایی می‌باشد.

22- بدون نگرانی از بیماری‌ها یا مرزهای موجود در روابط جنسی، می‌توانند به‌راحتی توسط خودارضایی. خود‌را به مرز تخلیه برسانند.

23- زمانی که به‌خاطر شرایط یا دوره‌های زندگی، تحت فشار قرار‌می‌گیرند که تنها بمانند، و‌این مساله با خواسته و‌نیاز آن‌ها مغایرت دارد، از طریق این راه برای خود می‌توانند سوپاپ اطمینانی فراهم‌سازند. در زمانی که شرایط لذت‌را از فرد می‌گیرد این امکان وجود دارد که فرد لذت‌را برای خود بسازد.

24- در زمانی که افراد تحت فشارهای جنسی قرار‌دارند وراهی برای پاسخ‌گویی ندارند، به‌سادگی به‌سوی دنیای پورن کشیده می‌شوند. عدم‌پاسخ‌گویی در این وضعیت آن‌ها‌را تشنه‌تر خواهد‌کرد. به‌راحتی می‌توانند دچار موارد احساسی خود نابودی، فرو ریزی شخصیتی، توهم، خودمریض یا دیوانه‌بینی، دوگانه‌گی شخصیتی و‌بحران‌های دیگر شوند. خودارضایی این موارد‌را نمی‌تواند حل کند. اما می‌تواند به‌راحتی مانند ترمزی باشد که برای لحظاتی به افراد فرصتی برای نفس‌کشیدن بدهد. البته متاسفانه به‌دلیل همواره محکوم قلمداد کردن این مهم، اکنون ارتکاب به این عمل توام با احساس ترس، ‌گناه و‌بیماری همراه می‌گردد.

25- خودارضایی می‌تواند یک تمرین برای مبارزه با مشکلات خود‌متهم‌بینی و‌خجالت تلقی گردد. در حقیقت به‌این صورت که افراد توسط ارتکاب به این عمل جلوی فشار می‌ایستند و‌می‌گویند که این‌کار‌را انجام می‌دهم، چراکه ناچار هستم. به همین سادگی کم کم در می‌یابند که مسئولیت همه‌ی چیزها با آنان نیست و‌اتفاقات زیادی خواهد افتاد. دیگر خود‌را نگران برخورد دیگران یا قضاوت آن‌ها نمی‌یابند؛ چرا که حس می‌کنند چیزی ندارند که از دست بدهند. به‌سادگی قیام می‌کنند و‌اعلام نظر.

26- افراد با استفاده از خودارضایی می‌توانند برای خود اعتماد‌به‌نفس در مقابل شخصیت‌های گوناگون، بسازند. درحقیقت، رفتاری‌را که می‌خواهند انجام بدهند اما توان اجرای آن‌را ندارند را، در حریم شخصی به‌سادگی اعمال می‌کنند و‌این باعث می‌شود تا در ساخت و‌شکل‌گیری شخصیت و‌اعتماد بنفس فردی تسریع صورت بگیرد.

27- خودارضایی راهی برای خود‌شناسی و شناخت بدن خود تلقی می‌گردد. این‌که کشف کنند و‌بشناسند چه چیزی‌را دوست دارند و‌چه‌چیزی آن‌ها‌را می‌رنجاند. در حقیقت برای دیگر ارضایی، ابتدا شناخت کامل خود لازم است و‌بدون آن ممکن نیست.

28- خودارضایی برای افراد آرامشی‌ برای استراحت فراهم می‌کند و‌به‌سادگی خواب آرام و‌عمیقی‌را برای‌شان فراهم می‌سازد. این آرامش صد البته بعد از سکس نیز احساس می‌گردد اما به هر جهت به‌دلیل عدم‌وجود رابطه این مورد می‌تواند نتیجه‌ای یکسان داشته باشد.

29- در خودارضایی دیگر ترسی از بیماری‌های مقاربتی و‌یا احتمالات حاملگی وجود ندارد.

30- رابطه جنسی و‌هم‌چنین خودارضایی بدن‌را برای تلاشی دیگر، در جهت جذب ویتامین‌ها و‌پروتئین استارت می‌زند و‌تمام بدن‌را برای فعالیت دوباره آماده می‌کند. عروق بدن‌را باز می‌کند و‌این مساله باعث دفع بعضی از مشکلات مانند ویروس‌ها می‌گردد. این هردو، مانند ورزشی سبک برای بدن و‌تنظیم هورمون‌های بدن عمل می‌کنند. هردو برای کنترل وزن و‌سوختن چربی‌های آزاد نشده بسیار مفید عمل می‌کنند.


31- افراد با استفاده از قابلیت‌های جسمی‌خود، برای به‌دست آوردن وضعیت ثابت جنسی و‌ادراک جنسی قدم بر‌می‌دارند و‌نیازی به تحت کنترل قرار‌گرفتن و‌یا سوق داده شدن از جانب کسی ندارند. تحقیقات نشان داده‌اند زنانی که بدون خودارضایی و‌هم‌چنین رابطه جنسی ازدواج نموده‌اند، بیشتر از بقیه‌ی زن‌ها دچار سردی جنسی و‌سکس‌زدگی هستند. بیشتر از افراد دیگر حساس و‌زودرنج هستند و‌زندگی با آنان مشکلات فراوانی‌را برای شریک به‌همراه آورده‌است. بسیاری از خواسته‌ها و‌فتیش (fetish) شریک به‌دلیل این‌که مال زن نیست، از جانب زن هم قابل پذیرش و‌اجرا نیست. به‌سادگی با این مساله افراد دچار عدم‌هم‌خوانی جنسی و‌هم‌چنین عدم ارضا می‌گردد. مشاهده شده که این زنان، بیشتر از سایرین دچار اختلافات و‌درگیری‌های خانوادگی هستند. این افراد بیشتر خود‌را شکست خورده ومظلوم می‌یابند.
32- زن‌ها از طریق خودارضایی به‌راحتی می‌توانند تا حد قابل درکی از شدت، عدم تطبیق، نا‌منظم بودن و‌فشار دوران عادت‌ماهانه‌ی خود بکاهند. تا حد قابل درکی می‌توانند وضعیت مناسبی‌را برای خود ایجاد کنند و‌از تنش مربوطه بکاهند.

33- در صورت دچار بودن به شرایط خاص و‌یا بیماری‌های مختلف که امکان ایجاد کورس‌های مشترک جنسی وجود ندارد خودارضایی به‌راحتی افراد‌را به وضعیت سلامتی جنسی باز می‌گرداند و‌فشار‌را از بین می‌برد. از طرف دیگر این عمل به‌راحتی هم‌چون ابزاری در اختیار زنانی است که به‌دلایلی در وضعیت ایجاد رابطه جنسی قرار ندارند و‌از سوی همسر برای ایجاد آن تحت فشارند. یا حتی یکی از افراد خواهان روابط جنسی بیشتری‌است که اجرای آن برای رکن دیگر ممکن نیست. آن‌ها به‌راحتی می‌توانند با اقدام به انجام این مساله برای وی هم شب اروتیکی‌را فراهم سازند، هم پاسخگوی کاملی بوده باشند و‌هم در رژیم جنسی خود تغییری ایجاد نکرده باشند. در شرایط بارداری نیز به همین صورت خودارضایی اروتیک‌سازی خوبی تلقی می‌گردد. بارداری و‌حاملگی ممانعتی برای سکس ایجاد نمی‌کند. چراکه جنین کاملاً در بدن مادر محافظت می‌گردد؛ اما بسیاری از والدین می‌ترسند و‌از ایجاد رابطه جلوگیری می‌کنند. از طرف دیگر زنان به‌دلیل فرم بدنی زیاد تمایل به لخت شدن ندارند و‌این‌ها مشکلاتی‌را در روابط جنسی ایجاد می‌کند. روابط اروتیک در خودارضایی به همان شیوه‌ای که ذکر گردید می‌تواند به‌سادگی پاسخگوی تمامی‌این‌ها گردد.

34- به‌دلیل این‌که بعضی ازافراد یا از رفتارهای فتیش (fetish) جنسی همسرشان با خبر نیستند و‌یا اصلاً آن‌ها‌را نمی‌شناسند، یا حتی حاضر به انجام آن نیستند به‌راحتی شرایطی‌را برای شریک ایجاد می‌کنند که می‌توان آن‌را « سکس‌زدگی» نامید. چون روابط جنسی پاسخ‌گوی روانی و‌تخلیه کننده‌ی رفتارهای منفی آنان نیست. باید ذکر کنم که همه‌ی آدم‌ها از سوی جهان اطراف، زندگی، مشکلات و‌خیلی چیزهای دیگر تحت‌فشار و‌ذخیره کردن بارهای منفی هستند. این بارهای منفی باید تخلیه گردد و‌تخلیه آن‌ها توسط سکس و‌فتیش در سکس امکان پذیر می‌گردد. برای همین افراد شدیداً خواهان حرکاتی هستند که حتی بعضی از آن‌ها هم می‌تواند عجیب تلقی گردد. دلایل رفتاری سکس‌های خشن، توام با شکنجه، مازوخیست، سادیسم و‌غیره نیز همین مساله است.
به‌راحتی می‌توانید مدیر شرکتی‌را مشاهده کنید که آن‌قدر درگیری‌های فکری دارد که در حال انفجار است. او اکنون در وضعیت ناهنجار روحی به‌سر می‌برد. انسان زمانی‌را لازم دارد که بنشیند و‌از نظر روحی استفراغ کند. متاسفانه اخلاقیات این امکان‌را نمی‌دهند و‌در نتیجه این آقا باید بنشیند و‌باز خود‌را لجام بزند و‌کنترل کند! دلیل این‌که می‌بینید افراد بزرگ و‌صاحب اندیشه، چقدر کارها انجام داده اند که بسیاری از آنان شرم‌آور، غیر‌انسانی و‌یا عجیب است نیز همین است. فرد به‌راحتی احتیاج به رفتاری دارد تا به حالت تعادل برگردد و‌این، با محبت قطعاً حل نمی‌گردد. همیشه جمله ای‌را به دوستانم ذکر کرده‌ام: "برای داشتن رفتاری متعادل و‌سنجیده و‌پسندیده در زندگی حتماً باید در لحظاتی شدیداً خارج از کنترل و‌ناسنجیده و‌تهوع آور رفتار کنید". (fight club - secretary ).
به هرجهت این مورد افراد‌را به خودارضایی بعد از ازدواج می‌کشاند که تنها دلیلش عملکرد بسیار غلط شریک‌جنسی است. خودارضایی راه پاسخگویی برای افراد است. که البته در دراز مدت راه بدی باید آن‌را تلقی کرد.

35- خودارضایی بسیار کمتر از یک رابطه کامل جنسی انرژی و‌زمان و‌هزینه صرف می‌کند. فضا و‌احتیاجات اجرای آن بسیار در دسترس و‌قابل فراهم‌سازی است و‌امتیاز بیشتری‌را در این مورد می‌گیرد، وقتی که آن‌را با رابطه جنسی از این لحاظ مقایسه می‌کنیم.

36- در حالت معمولی خیلی سریع‌تر از رابطه جنسی فرد‌را از حالت فشار جنسی بر می‌گرداند. البته اگر ریتم آن به هم خورده باشد مانند آب شور بدتر فرد‌را تشنه می‌سازد و‌برعکس عمل می‌کند. در نتیجه به‌سادگی فرد چندین بار مبادرت به انجام آن می‌نماید.

 

 

 
کلمات کلیدی :خودارضایی و کلمات کلیدی :رابطه کامل جنسی و کلمات کلیدی :شریک جنسی و کلمات کلیدی :سکس‌زدگی
نویسنده : مژگان ملکی نیا ; ساعت ٢:۳٦ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢٢ مهر ۱۳۸۸

دوره عادتِ ماهانه زنان از تغییرات هورمونی ناشی میشود.احتمالا ریتمهای بیولوژکی مردان به شکل ضعیفتری تری به وسیله هورمونها کنترل میشود. به هر حال در موقعیتهایی که هورمون تستترون مرد- بیش از اندازه ترشح میشود یا به کلی ناپدید میگردد تغییرات معینی در شخصیت مرد روی میدهد.

به طورِ مثال ثابت شده است مردانی که دارای بیش از یک کوروموزومی که غالباٌ در مردان کوروموزوم نشانه نامیده میشوند باشند، بینهایت پرخاشگر و بیشتر رفتار وحشیانه از آنها سر میزند و میتوانند مجرمین خطرناکی به شمار روند..از سوی دیگر مردی که تولید ترشحش با اخته شدن یا بیماری متوقف گردیده باشد، موجودی آرام و سر به راه است .قرنها پیش خواجه ها مراقب حرم سرا های امپراتورانِ روم بودند .خواجه ها که رفتاری نرم و ملایمی با زنانِ حرمسرا داشتند ،هیچ گونه میل جنسی نداشتند و خادمانی وفادار به شمار میرفتند.گاهی خواجه ها فرزندان دوم یا سوم خانواده هایِ حاکمان رم بودند.این خواجه ها در نوجوانی اخته می شدند تا فکر رقابت با فرزندان ارشد به مغزشان خطور نکند.

زنان و مردان باید به خاطره سلامتی خود هم که شده،برای فعالیتهای های خود اهمیتی ویژه ای قائل باشند،و به تغییراتی که در آنان پدید می آید توجه داشته باشند.زیرا تغییرات عجیبی در وجود آنان صورت میگیرد، با این که مردان دچار تغییرات هورمونی ماهانه نیستند با این حال میگویند یک تغییرات دوره ای را میتوانند به نوع دیگری احساس کنند.و به طورِ یقین نگاهی به تصویر دوره زندگی آنان ثابت میکند که احساسشان درست است.

دکتر Levinson در مطالعات ۱۰ ساله خود نتیجه گرفت که زندگی مردان را میتوان به ۴ مرحله یا فصل تقسیم کرد . وی در کتاب خود به نام “فصلهای زندگی مرد " ، گذر نیمه زندگی را که مردان اغلب از ۴۰ تا ۴۵ سالگی تجربه میکنند،توضیح میدهد.این گذار برای بیشتر مردان مرحله بحرانی است. دکتر Levinson رفتار مردان را در این دوره به خوبی درک کرده و آنرا با حسن نیت توصیف میکند و اِی کاش سایرین نیز در صحبت سندرم زنان چنین حسن نیتی می داشتند.

دکتر Levinson می تویسد: مردی که دچار این بحران است،غالباٌ غیر منطقی است، ممکن است سایرین او را در بسیاری از موارد “ آشفته ” یا “بیمار" بنامند. وی همچین اضافه میکند:” خود مرد یا کسانی که به رفتار او اهمیت میدهند ، باید درک کنند که او یک دوره تکاملی را میگذرند،و درگیرِ وظایف نیمه زندگی خود است.

مردان نیز اختلالات روزانه و ماهانه ِ خود را دارند.ولی با رفتار نامطلوب و غیر انسانی دیگران رو به رو نیستند. در حالی که ممکن است مردان بدونِ اینکه سندرم را کاملا بشناسند،از نظرِ روانی و فیزیکالی در برابرِ دوره های ماهانه زنانِ واکنش نشان دهند/

در مطالعه ای در استرالیا حرارت بدن زنان با حرارت بدن همسرانشان در یک زمان جدول بندی شد.حرارت بدن بسیاری از مردان در نیمه ماه همزمان با حرارت بدن همسرانشان بالا میرفت .حرارت بدن زن به این دلیل بالا میرفت که تخمدانها تخمک گذاری میکردند.اما از نظرِ فیزیکی دلیلی برای بالا رفتن حرارت بدن مرد موجود نبود.با این حال این نمودار نشانی از یک سازگاری بود.این مطالعه نشان میدهد که دوره های حرارتی بدن زن و مرد همانند بود یعنی زمانی که این دو با هم با سازگاری زندگی میکردند، حرارت بدنشان به هم نزدیک بود.در میان زنان و مردانی که روابط آشفته ای داشتند،تنها شمار کمی دارای درجه حرارت یکسانی بودند.


همانندی حرارت بدن یک مرد با زن و دوره های او میتوانند تا حدی شدت یابد که وقتی زن باردار است،مرد نیز نشانه هایی از بارداری داشته باشد.این حالت “بارداری مرد - سندرم کرچ نشستن" نامیده میشود که از زبان فرانسه گرفته شده است . این یک واژهِ بود که مردم شناسان برای تعریف مراسم مذهبی که پدران باردار در قبایل ابتدایی اجرا میکردند به کار بردند.به طورِ مثال، زمانی که همسرانِ انان در بسترِ زایمان بودند ، مردانی که متعلق به قبیله چوراتی در آمریکای جنوبی بودند، ادای زنانِ در حال زایمان را در می آورند و چند روزی در خانه استراحت میکردند.امروز نیز سندرم کرچ نشستن یک تقلید مرد از بارداری زن است.

پژوهشها ها نشان داده است ، که بین ۲۰ تا ۳۰ درصد پدران باردار نشانه های بارداری را که شامل اشتهای بیش از حد، چاقی، تورم، تهوع و استفراغ و غیره است، را تجربه میکنند.

گزارشاتی موجود است از پدران که در نُه ماه بارداری همسرشان از سوء هاضمه رنج می بردند یک شیشه قرص بهمراه داشتند.و وقتی همسرشان فرزند سلامی به دنیا می آورد اضطراب آنان نیز از بین می رفت و دیگر نیازی به قرص نداشتند.حال آنها خوب می شد، اما مردانی نیز هستند که از افسردگی پس از زایمان هم بهمراه همسرشان رنج میرند حتی اگر همسرشان افسرده نباشد.

مردها نیز مانندِ زنان در مورد عوامل خارجی مانندِ ماه یا هوا صحبت میکنند.افسانه های سنتی که میگوید ماه مردان را دیوانه میکند و از نظرِ جنسی دچار جنون میشوند، هنوز به قوت خود باقی است. در گرمایِ تابستان که خیابان ها چون حمامِ بخار است،میزان جرم بالا میرود. اگر ماه و گرما و شرجی را مسبب جرم بدانیم ،هنگامی که مردان از نظرِ عاطفی بی ثبات میشوند، و کنترلِ خود را از دست میدهند ، بیشتر مرتکب اعمالِ وحشیانه می گردند تا زنان ، چنانکه ۹۰ درصد جرم ها را مردان مرتکب میشوند و بر خلاف باورِ عمومی ، میزان خود کشی نزد مردان بیشتر از زنان است
و وقتی به دردهای تحمِلی و خود خوری و خودکشی نزد مردان نگاه می کنِیم میبینم که آنها همواره پیشگامند ( البته به اعتقاد من این میزان ارتکاب به خودکشی است که در بین زنان خیلی بیشتر است ولی در مورد نتیجه یک خودکشی موفق , مردان پیشگامند! نتیجه آمار به این دلیل معکوس است چون به اعتقاد من اغلب (تاکید می کنم اغلب!) زنان بیشتر تظاهر به خودکشی می کنند و خودکشی به قصد مرگ نیست! اما مردان عموماٌ در این شرایط برای یکسره کردن و پایان دادن به خود اقدام می کنند
کلمات کلیدی :حرارت بدن زنان و کلمات کلیدی :تخمک گذاری و کلمات کلیدی :نُه ماه بارداری و کلمات کلیدی :خودکشی موفق
نویسنده : مژگان ملکی نیا ; ساعت ٢:٢٥ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢٢ مهر ۱۳۸۸

سوال اینه: چرا پسرها، دختر ها رو بی وفا میدونن و دخترها هم پسرها رو غیر قابل اعتماد ؟ کدومتون شده که تا حالا تو عشق شکست نخورده باشین؟چرا اینجوریه؟من بهتون میگم….برای اینکه باید سعی کنین جور دیگه باشین..

اصل روانشناسی:
جوان در سنین ابتدایی تنها به دوستی با جنس مخالف نیاز دارد.وی باید بتواند براحتی با جنس مخالف ارتباط برقرار کند تا بتواند موجودیت وی را بسنجد و اضطرابش از بین برود.بابا من زبونم مو در اورد بستکه گفتم عزیزان من شما مرگتون چیز دیگه ایه !!فرد وقتی کمبود رابطه داشته باشه دایره انتخابیه بسته تری داره.براحتی خطش عوض میشه و نیاز به دوستی رو تبدیل به عشق میکنه!!حالا ببینیم چه پوستی دارین از خودتون میکنین…

عرفهای رایج و غلط اجتماعی….

1-ضربه اصلی رو در سنین پایین میخورین ولی اثرش رو تا آخر عمر دارین.چون تجربه ندارین تا با یکی دوست میشین جذابیت کورتون میکنه،عاشقتون میکنه،آخرش هم کوفتتون میکنه!..گند میزنین چون محیطتون بسته بوده فکر کردین این خودشه…معمولاً عشقتون مخفیه و همین کلی انرژی روحی ازتون میگیره
2-دخترها و پسرها با هم رابطه دوستی برقرار نمیکنن مگر اینکه عاشق بشند!!طرز فکرتون میگه من با این یارو آینده ندارم واسه چی باهاش حرف بزنم!!!..این آینده نگریتون منو کشته!..همین میشه که مجبورین دروغ بگین چون راست قضیه مساویه با پایان همه چیز…آخه فکر نمیکنین یه پسر یه لا قبا 18-20 ساله که هنوز رو پای خودش نیست و دستش به دسته چک باباشه چه جوری تعهد ازدواج میده؟!.یا چطور عقلتون میگه همه موارد مهم زندگی رو ول کنین بچسبین به ازدواج!!!!

3-پسر یا دختری که چند تا دوست داره فردی منحرفه!!!..بابا..دوست..دوست..دوست..کشتین منوچرا مطلب رو نمیگیرین؟؟ ..چه منطقی بجز ضعف پنهان باطنی وجود داره وقتی میگین چون با من دوسته نباید با کس دیگه دوست! باشه.چیزی بجز ترس عدم جذابیت و قابلیت پشتشه؟؟؟..ببینید که گسترش ارتباط رو کردید جرم!!.پسرها خائن و دخترها فاسد نامیده میشن!!!!ظرفیت ندارین میگین کلاس داریم.همه شما 2 –3 تا دوست صمیمی دارین و مشکلی هم ندارین چرا تا جنسیتش عوض میشه همتون فیلسوف میشین و صاحب سهم !!؟؟
4-اگه راستشم اولش بگین ارزش دوستی رو مساویه صفر قرار میدن!…اولش باید 2000 تا دلیل بیارین که چرا می خواین دوست شین.!!..واسه چی این حسو دارین؟؟..دخترها هم که رضایت نمیدن..هی راه میرن اظهار تفکر میکنن…من؟؟به جز عاشقم هیچکی طرفم نیاد..پیف پیف همه بو میدن!..مگه من بازیچم؟..فکر کردی اسباب بازیم؟؟..می خوای سوء استفاده کنی؟؟..باباکوتاه بیا..چی داری واسه خودت میبافی فکر میکنی آخر منطقی..پسرها هم بدتر اونها میگن ما غرور داریم.جذابیت داریم!ارزش داریم (همش تو سرتون بخوره)کسی نباید بجز من باهاش دوست بشه..مگه من چمه؟؟..من خدا وکیلی بهتون بگم چی آخه؟؟…
5-پاسخ به یه نیاز ساده جسمی رو سوء استفاده میبین!!..ببینین…ای طرز تفکر بین افراد وجود داره خصوصاً بین دختر ها شایعه که من با کسی که بدونم منو میگیره یا باهاش آینده دارم رابطه برقرار میکنم!یا رابطه آزاد جسمی نشونه انحرافه و نظایر اینها..تا هم میگی زیاد این حرفها منطقی نیست فرتی خواهر مادر آدم رو میکشن وسط میگن خودت چی؟؟..این بحث رو بایکوت بذارین تا من تو مطلب بعدی راجبش توضیح بدم…

6-بقصد اینکه ببینین یه نفر واسه ازدواج خوبه یا بد با یه فرد دوست میشین..این یه نیرنگه..یه ریا …شما دوست نمیخواین بلکه دارین دایره انتخابیتون رو بزرگ میکنین…بعد هم میبینین خوب نیست میزنین تو پرش!!این کجاش شبیه دوستیه؟…قائده اینکه در دوستی کشش ایجاد بشه نه اینکه برین دوست بشین ببینین کشش داره یا نه!!!
7-اگر باهاتون دوست شد و صمیمی بود فرتی عاشق میشین!.این تقصیر شماست چون روابطتون رو بسته نگه میدارین و قدرت تحلیل و منطقتون رو پایین میارین..جذابیت رو گرایش معنی میکنین و باور کنین بی جهت عاشق میشین…واقعاً دلیلی نداره که 2 تا دوست که هم رو دوست دارن با هم ازدواج کنن..دوست داشتن ، عشق ویا تکه گمشده ویا دلیل ازدواج فرد نیست.

 

بحث طولانی شد و شما خسته ولی خیلی مسائل و عرفهای غلط دیگه مونده که باعث شده پدر صاحاب خودتون و من رو در بیارین..اگه دوست داشتین بگین تا من بازم بگم…من باید برم..کلی هم پول کافی نت باید بدم..ولی در آخر بگم که با هم دوست بشین و دوستان زیاد پیدا کنین.ببینین ، بسنجید و تجربه کنین تا درست عاشق بشین..سن هم ربطی به رشد عقلی فرد نداره…اینم بگم که هرکسی فکر میکنه که درست فکر میکنه و حق با اونه ولی خدا میدونه چه چرت و پرتی تو سرشه….
نیاز همه شما ها فعلاً راحتی و شناسایی آزاد جنس مخالفه نه عشق و ازدواج…

 
کلمات کلیدی :دوستی با جنس مخالف و کلمات کلیدی :نیاز ساده جسمی و کلمات کلیدی :فرتی عاشق میشین و کلمات کلیدی :تکه گمشده
نویسنده : مژگان ملکی نیا ; ساعت ٢:۱۳ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢٢ مهر ۱۳۸۸

بودا در یکی از جلسات برای شاگردان خویش چنین گفت: من هیچ شکل،رایحه ، صدا ویا تماسی را مانند وجود یک زن سراغ ندارم که بتواند اینچنین در یک مرد ایجاد هیجان کند.درواقع زمانی که ما چیزی را میبوئیم فقط بینی ما آن را حس میکند.این وضعیت برای در کلام و سایر حواس نیز صادق است بجز حس لامسه…در تمام سطح پوست ما مراکز لامسه وجود دارند.وقتی می گوییم که کسی را با تمام وجود دوست داریم اغراق نکرده ایم چون در عشق هر نقطه از سطح بدن ما مرکزی برای احساس لذت میباشد.دلیلی که پیرمرد و پیرزنها اینهمه با علاقه یکدیگر را نوازش میکنند این است که آنها ضعف قدرت جنسی را براحتی با لامسه جبران میکنند…حال با این مقدمه می خواهم مطلبی را برایتان روشن کنم…
آقایان متاسفانه بدلیل عدم تربیت جنسی فکر میکنند که کشش جنسی یک مرحله دارد و آن هم دوای دردش رابطه جسمی میباشد!!..آقایان بمحض اینکه گرایشی از همسرشان به سمت خود احساس کنند میگویند: ..خب دیگه، الان وقتشه که من نقش یک شوهر ایدآل رو بازی کنم!!!و شروع به رابطه جنسی میکنند و بعد هم فکر میکنند که عجب شوهران کار درستی هستند که این همه به همسرانشان رسیدگی میکنند!!نتیجه اینکه بدلیل عدم استفاده درست از رابطه جنسی زن دچار یک نارضایتی پنهان می شود.زیرا که مانند کسی میماند که آب میخورد ولی هنوز تشنه میباشد..باید بدانید که کشش جنسی مراحل دارد..مثلاً اگر آن را به 10 قسمت تقسیم کنیم از درجه 1 تا 6 یا 7 لازم نیست شما را رابطه جنسی داشته باشید چون خواست زن نیست…ولی شما هر مرحله ای رو 10 تعبییر میکنید و میگویید :…خانم ، برو تا بریم!!!!!

چیزی که باید بدانید این است که حس لامسه یکی از عواملیست که براحتی نیاز جنسی زن را بدون ایجاد رابطه در مراحل ابتدایی پاسخگو میباشد…متاسفانه آقایان فکر میکنند که رابطه مانند چراغ برق است که تا کلید آن را بزنی همه جا روشن و غرق شادی شود و به محض خاموشی همواره برای روشن شدن آماده باشد!!..آقایان باید بدانند که اهمیت لامسه برای همسرانتان خیلی بیشتر از میکانیسم اقتران میباشد.حتماً باید کشش را در مراحل ابتدایی شناسایی کنید و از تکنیک های مختلف برای ارضای روحی و جسمی وی استفاده کنید…از آن جمله من به تکنیک ماساژ دادن اشاره میکنم…
ماساژ دادن اندام های بدن ضمن اینکه باعث بهتر بحرکت در آمدن خون در بدن شده و خستگی را دفع میکند از نظر روحی یک نوع قدردانی مرد را برای زن تداعی میکند. و نیز امکان ارضا جسمی و روحی را در مراحل پایین که منظور زن ایجاد رابطه نمیباشد را داراست….زن به محض تماس دست یک مرد با خود احساس لذت و شعفی را در تمام بدن خود حس میکند.ماساژ دادن و لمس کمر و نقاط بدن عموماً یک حالت خلصه روحی برای زن بوجود می آورد که این حالت براحتی ارضا کننده روح وی میباشد و دیگر نیازی نیست که شما از رابطه فیزیکی استفاده کنید و پدر خود و همسرتان را در آورید…آخرش هم خسته و کوفته یواشکی فکر کنید چرا دیگه لذتی نداره؟؟..انگار یه چیزی کمه؟؟!!

پس در لحظاتی که در همسرتان احساس سبک کشش جنسی میکنید با ماساژ دادن وی را به آرامش برسانید وانرژی خود را حفظ کنید ضمن اینکه از بی اثر کردن رابطه جنسی با همسرتان جلوگیری کرده اید…...

 


کلمات کلیدی :کشش جنسی و کلمات کلیدی :ماساژ دادن اندام های بدن و کلمات کلیدی :لمس کمر و نقاط بدن و کلمات کلیدی :خلصه روحی
نویسنده : مژگان ملکی نیا ; ساعت ۱:٥۱ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢٢ مهر ۱۳۸۸

یکی از رسومی که در ایران همچنان رایج است مربوط به شب ازدواج و حجله عروس میباشد.این رسم بدلیل تمدن کهن ایران و همینطور مسائل ناموسی به فرهنگ ما وارد شده تا حدی که نمی توان تاریخ ورود آن را حدس زد.در قرون وسطی که دیگه شورش را در آورده بودند و مرد و زن باید در حضور خویشاوندان علنی رابطه برقرار می کردند!!!..در اون جو زنها دچار یک سرخوردگی اجتماعی شدید شده و مردها هم به عنوان کسی که هنوز بچه است معروف میشدند!در گذشته نزدیکتر باز اوضاع بهتر شد ولی فکر میکنین چقدر؟وقتی دوشیزه دوطریش اسپانیایی را برای لویی سیزدهم عقد کردند تا صبح چهل نفر از مستخدمین دور اتاق رژه میرفتند و منتظر بودند ببینند کار به کجا میکشد!..هر 10 دقیقه یکبار هم یکی در اتاق رو باز میکرد و میپرسید : دوشیزه خانم عروس شدند؟؟..زهر مار......لویی سیزده بعد از آن دیگر هرمرتبه که با زنش در اتاقی بود منتظر بود که کسی داخل شود!!!
در حال حاضر در ایران هم این رسوم حاکم است ولی دیگر نه با این شدت..هزاران حرف و حدیث گفته میشود که دلیل آن هم اینست که هر خانواده رسوم خاص خود را دارد..یک گروه زن و مرد را همان شب اول در اتاقی میچپانند و میگویند :د یالا..!!!
گروهی دیگر خاله ای ، عمه ای ،کسی را اجیر میکنند تا پشت در سرک بکشد و صدای جیغ بشنود!!...ولی در حال حاضر و در خانواده های متمدن تر که تعداد آنها هم خوشبختانه کم نیست عروس و داماد را به حال خود رها میکنند و به آنها فرصت میدهند تا بعد از اتمام ، دستمال معروف سفید آغشته به خون بکارت را به بزرگان فامیل نشان دهند..!!!..ولی تمام اینها بستگی به عرف اجتماعی و خانوادگی دارد وکاملاً متفاوت است. نکاتی را در این زمینه باید حتماً گوشزد کرد که آنها را بترتیب و کوتاه فهرست کرده ام ….توروخدا دیگه در این زمینه ایمیل نزنید.

1-آقایان عزیز…ز یکی از بهترین راههای فرار از این مخمصه است.اگر می توانید بلافاصله همان شب دست عروس را گرفته و سوار ماشین بشید و خود را به مکان امنی برسانید!!!
2-آقایان گرامی..در شب یا روزهای نخستین ازدواج شما هزاران مشغله فکری دارید و باید بدانید که اولین رابطه شما کاملاً مهم و حیاتی می باشد.پس لازم نیست که حتماً گیر بدید که شب اول باید کار تموم بشه..فراموش نکنید اسمش رابطه جنسی میباشد ولی 80% روحی است
3-زنان در این لحظات در وضعیت بدی قرار دارند…آنها را درک کنید.خیلی طبیعی است که شما رو پس بزنند و حاضر به همخوابی با شما نشوند!این یک امر طبیعیست.فرتی احساس بدبخت شدن بهتون دست نده..بذارید به آرامش برسه.اجبار نکنید.زور نگید.درک کنید.شاید حتی این وضعیت 10 روز طول بکشه هر مقدار که زمان لازم بود بپردازید.سعی کنید به هیچ عنوان همسرتان را وادار نکنید.او خودش از اینکه جلوی شما را میگیرد فوق العاده ناراحت است پس فشار روحی مضاعف وارد نکنید.
4-آدم باشید!!قرار نیست شیرجه بزنید!!با آرامی مشغول شوید.واقعیت این است که زنان از این لحظه وحشت دارند.گوریل بازی در نیارین خواهشاً…سعی کنید همسرتان به آرامش رسیده باشد..معمولاً با کمی درد و خونریزی همراه است ولی گاهی یک یا هیچکدام از این 2 فاکتور را هم ندارد!.اصلاً غیر طبیعی نیست.. دو دستی تو سرتون نزنید اگه خون ندیدید.زنان در چندین مرتبه ابتدایی و حتی تا مدتی ممکن است از جهاز جنسی خود ارضا نشوند.باید سعی کنید که این فقدان را حتماً با نوازش و صمیمیت جبران کنید.اصلاً نترسید چون اعصاب زن در آن لحظات کاملاً به هم ریخته میباشد.آنها به زمان نیاز دارند.
5-فشار وارد نکنید.مجراهای وی در ابتدا کارایی دارند ولی اصلاً آماده نیستند.سعی کنید فشار جسمی به وی وارد نیارین.وزن خود را به او تحمیل نکنید.سعی کنید حتماً پاها را باز نگه دارید.از مایعات چرب کننده برای چرب کردن جهاز جنسی خود و همسرتون استفاده کنید.یک مرتبه این کار را نکنید.ممکن است احساس ضعف به همسرتان دست بدهد ، اشکال از خونیست که از وی خارج میشود.دو دستی تو سرتون نزنید!!
6-بهتر است سری اول یک یا چند بار همسرتان را از طریق oral sex به اورگاسم برسانید و بعد شروع به defloration بکنید.بهتر است یک بالشت کوچک زیر باسن وی قرار داده تا جهاز جنسی وی در حالت بهتری قرار گیرد.نکته آخر اینکه زمانی را که او مایل به انجام است انتخاب کنید و نترسید.
کلمات کلیدی :شب عروسی و کلمات کلیدی :حجله عروس و کلمات کلیدی :شب ازدواج و کلمات کلیدی :روزهای نخستین ازدواج
نویسنده : مژگان ملکی نیا ; ساعت ۱:٢٩ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢٢ مهر ۱۳۸۸

نکته یک.
یکی از مواردی که خانمها باید رعایت کنند این است که بدانند چه چیزهایی همسرشان را تحریک میکند. آنها را شناسایی و در زمان لازم از آن استفاده کنند.مثلاً اگر مردی همسرش را در حالی جذاب میبیند که یک سنجاق سینه به لباسش آویزان باشد دیگر لازم نیست زن هی فرت و فورت از سنجاق سینه استفاده کند و اثر آن را از بین ببرد.این از زمان استفاده….
اما خانمها حتماً سعی کنید عوامل تحریک همسرتان را بشناسید.نسبت به رنگها حساس باشید.مثلاً بدانید که لباس خواب شما چه طرحی و چه رنگی باید باشد تا همسرتان را تحریک کند.حتماً ازش بخواهید که برایتان تشریح کند که جه طرح و رنگی دوست دارد.حتی اجازه بدهید که او برایتان خرید لباس را انجام دهد.یا مثلاً بدانید که جوراب شما در شوهرتان چه تاثیری دارد…پاهای شما در تحریک همسر واقعاً موثرند.شاید حتی وی پاهای برهنه دوست داشته باشد.تمام این موارد ریز را شناسایی کنید و از آن استفاده کنید.اینها چیزهای کوچکی هستند که تاثیرات بزرگی دارند.گردنبند، رنگ تل سر، گوشواره ، دستمال گردن و تمام زیور آلات شما میتوانند عامل کشش همسرتان بشوند.مرد شما هیچوقت اینها را برایتان شرح نخواهد داد بلکه شما باید تمامی آن را شناسایی کنید و از آن برای تحریک همسرتان استفاده کنید..
نکته دوم
یکی دیگر از موارد کوچک ولی مهم در هنگام آمیزش جنسی میباشد.زنها و مردانی که نمی خواهند صاحب فرزند شوند و سعی میکنند از شیوه جلوگیری طبیعی استفاده کنند یعنی قبل از زمان انزال مرد دست از رابطه بکشند تا جرثومه های اسپرم به جهاز تناسلی زن نرسد، همواره یک نوع ترس را در خود مبحوس میکنند.آنها رابطه جنسی را با یک وحشت پنهان آغاز میکنند و شدیداً باعث تشنج میگردند.عموماً زنها بدلیل دیرتر به اورگاسم رسیدن قبل از تحصیل لذت، مرد خود را از دست میدهند!!!چون مرد در طول رابطه مدام در فکر زمان و کنترل انزال خویش بوده و نمی تواند حواسش را کاملاً معطوف به زن کند و اکثراً قبل از ارضای کامل زن از وی کناره گرفته و سبب نارضایتی زن میشوند.زنها معمولاً چیزی نمی گویند ولی این امر به روان آنها صدمه میزند و تلافی آن را جای دیگر سر مرد در می آورند.زیرا زنی که از نظر جنسی از مرد خود راضی نباشد هرگز وی را نخواهد بخشید!!!من توصیه میکنم حتماً از وسایل ضد حاملگی استفاده کنید تا بتوانید این اضطراب را از بین ببرید…

نکته سوم
مورد دیگر اینکه زنها و مردها همیشه نگران آن هستند این است که فکر میکنند بدلیل افزایش سن و کهولت جذابیت خود را از دست داده اند ، و دلیل کم شدن توجه همسرشان و دلسردی وی این مورد میباشد!!..واقعیت این است که علت آن بی اعتنایی به عوامل در جاذبه جنسی میباشد…. زن و شوهری که از امور جنسی به عنوان یک عادت استفاده میکنند نباید انتظار آینده ای پر هیجان داشته باشند.. تعویض زمانهای آمیزش ، تغییر حالتهای آمیزش ، تغییر مکانهای آمیزش و عوامل دیگر چیزهایی هستند که من نمی دانم چرا توسط زوجین فراموش میشوند.در اختیار داشتن یک عامل همواره باعث فراموشی این مورد میگردد که ما باید آن مورد را حفظ هم بکنیم!!…توجه نمیشود که هر قدر سن بالاتر رود فهم نیز بیشتر میشود و در نتیجه انتظار بیشتری طلب میشود..باید به تنوع در امور جنسی توجه کرد زیرا که زن و مرد جا افتاده دیگر یک کودک ناشی نیست که به یک رابطه ساده ارضا روحی شود..توجه نمیشود که یک زن سی ساله یا یک مرد سی و پنج ساله انسانهایی هستند که از رابطه جنسی یک لذت کامل می خواهند نه مثل نوجوانان یک هیجان ساده!!!!…بدانید در صورت افزایش عمر شما وظیفه شما در قبال همسرتان بیشتر شده و او خواستار لذت بیشتریست چون او عاقل و کاملاً بالغ شده و نیازهای خود را بهتر میشناسد.پس همواره سعی کنید که در امور جنسی توان خود را حفظ کنید…زیرا که زن و شوهری که از نظر جنسی دیگر قادر به خاموش کردن عطش روحی هم نباشند قطعاً زندگی جذابی نخواهند داشت….

کلمات کلیدی :رابطه جنسی یک لذت کامل و کلمات کلیدی :عطش روحی و کلمات کلیدی :جرثومه های اسپرم و کلمات کلیدی :ارضای کامل زن
نویسنده : مژگان ملکی نیا ; ساعت ۱:۱٢ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢٢ مهر ۱۳۸۸

کدومتون میدونه که چیه؟؟ چه عاملیه که باعث میشه در تمام مراحل زندگی زنان، تاثیر نامطلوبی به واسطه اون گذاشته بشه؟؟ متاسفانه تنها در کشورهای سنتی گرا این عامل شدیداً قدرت داره ..این عامل چیزی نیست جز یک تفکر ساده ولی مسموم! تفکری که مثل یک پیچک دور زن رو میگیره و به آرامی وی رو خفه میکنه. اینکه یک زن نمی تواند بتنهایی موفق شود و احتیاج به یک تکیه گاه دارد!! یک تفکر باطل و کاملاً غلط… شما به هرچی دختر ایرانیه نگاه کنین. مغز همشون رو چند تا کلمه داره ویران میکنه..شوهر، عشق ، کسی که تا ابد کنارت بمونه!! تمام زنهای ایرانی زندگیشون رو دارن تو این خط خلاصه میکنن.متاسفانه پایداری هم ندارن! یعنی تا یکم تصمیم میگیرن عوض بشن زِبیخ گند میزنن تو اوضاع! ایندفعه از اونور بام می افتن پایین و اصلاً این مطالب رو پوچ میبینن و تمامش رو از ذهنشون پاک میکنن! ایندفعه میشن یه موجود نچسب که مغزش یخ بسته ! متاسفانه این تفکر باعث شده که زنان ایرانی هرچقدر هم که پیشرفت میکنند باز هم می خواهند که کسی آنها را خوشبخت کند! آنها همش تو فکر این هستند که یک نفر بیابد و بار این زندگی را برایشان بدوش بکشد! خانمها خودتون مقصرید..شما فکر میکنین سنگینی جهان برایتان زیاد است! شما تکیه گاه میخواهید ولی حاضر نیستید که ستون باشید. متاسفانه باید بگم راندمان عملیتون
افتضاحه! اکثراً زنان ایرانی خودشون رو یه نهال میبینن که داره یه طوفان رو تحمل میکنه ، منتظر یه داربسته که بیاد تا بتونه بهش تکیه بده!! خدا بگم چیکارتون کنه..بعضی هاتون هم یکم احساس میکنین که مثل اینکه قضیه مشکل داره ولی نمی دونین جریان چیه! درنتیجه شوت میکنین زیر داربست و میگین داربست میخوام چیکار؟ ..خودم مثل شیر وایمیستم جلوش…آقا باده هم ایکی ثانیه میاد زرتی نهال و ریشه و هرچی هست و نیست رو عینهو ماست میکنه می اندازه دور!!..خانمهای عزیز..لطف کنید این طرزفکر دراماتیک مامان بزرگاتون رو بریزین دور و محض رضای خدا یه ذره محکم باشین.در کتاب پیامبر و دیوانه ، اثر جبران خلیل جبران چند عبارت وجود داره که خوندش رو بهمتون توصیه میکنم.شما باید این تفکر رو جایگزین کنین.فقط دو بند از این عبارتهاش رو براتون میگم..
1-زن و شوهر همچون ستون های یک معبد هستند که سقف را نگه میدارند ولی وزنی به دوش هم نمی اندازند
2-از نان خود به هم بدهید اما هرکدام برای خود نانی داشته باشید..
بقیه اش رو برید بخونین و توروخدا یکم روش فکر کنید.شما فقط منتظرین که یه نفر بیاد و سنگینی شما رو تحمل کنه ولی اصلاً فکر نمیکنین اون در قبال اینکار از شما امتیاز می خواد. این افکار خاله هاتون رو هم بریزین دور که اگه عاشقه باید اینکارو انجام بده ! تو رو خدا بس کنین دیگه .یکم محکم باشین . مطمئن باشین اگه اینجوری بود به شما وانت می دادند نه شوهر!! شما باید بپذیرین که دوران اشتراک تموم شده! وقتی که مردی خرج زنش رو میده در واقع داره ازش آزادی خرید میکنه! اون مثلاُ قراره از شما محافظت کنه ولی در واقع شما رو صاحب

میشه! تو کلتون بکنین که اولین شرط آزادی اینه که دستتون تو جیب خودتون باشه.چرا روی مرد حساب میشه؟چون اون داره صورت حساب رو می پردازه!قدرت پول داره بحساب قدرت اون نوشته میشه! اصلاً روتون میشه واسه پول تو جیبی و خرج خونه هی پیشش دست دراز کنین؟بعد هم دو هزارتا جواب پس بدین که با پول قبلی چیکار کردین!! در سراسر دنیا زنها دارن کار میکنن.از تو رستوران گرفته تا توی راکتورهای اتمی، فقط توی این کشورهای سنتی گرای بی در و پیکرو بی صاحب میبینی که زنها چتربازی هم زندگی میکنن! در نتیجه آزادی نمیتونن داشته باشن.اونهایی هم که شاغل هستند باز در جهت اتینا شاغل هستند !! خانومها چرا همش معانی رو غلط تفسیر میکنین؟ جمله مالِ من و مالِ تو نداره دیگه مرد! بابا مرد بخدا! الان زندگی تو هزاره جدید حساب کتاب داره…بگیرین چی میگم.از نان خود بیکدیگر بدهید ولی هرکدام نان جداگانه داشته باشید. این اولین شرطه آزادیه : روی پای خود بودن. شما دنیای نوین می خواین ولی نمی خواین خودتون رو باهاش وفق بدین؟ مگه میشه همچین چیزی؟ اولین شرط زندگی در دنیای امروز اینه:خودت مسؤل ساخت زندگیت هستی. حالا بیام دوباره نظر خواهی رو باز کنم ببینم یه مشت شاعر نوشتن :آه ..ای دل..دوران عشق سپری شد! عاشقی مرد!…کوفت !! بخدا دارم خودمو کنترل میکنم که داد نزنم!………پوف…عزیز من عاشقی نمرده! ولی دوران اینکه تو مسؤل زندگیت نباشی تموم شده.هر فرد 2 راه جلوی پاش داره.یا اینکه کسی مسؤل زندگیت باشه و در مقابلش باید آزادیت رو بهش بدی و یا مسؤل زندگیت باشی و هزینه آزادیت رو هم بپردازی..لوس بازی هم در نیارین!فلسفه مفت هم ننویسین چون حد وسط نداره…این مسائل هیچ ربطی هم به عاشقی یک فرد خود مسؤل نداره..میگیرین چی میگم ؟نداره..نداره…نداره…

 
کلمات کلیدی :عاشقی مرد!…کوفت !! و کلمات کلیدی :لوس بازی و کلمات کلیدی :زن و شوهر و کلمات کلیدی :تفکر ساده ولی مسموم!
نویسنده : مژگان ملکی نیا ; ساعت ۱:٠٧ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢٢ مهر ۱۳۸۸

یکی از سوالاتی که در زمینه امور جنسی زیاد مطرح میشود و خود من در روز مجبورم حداقل به 2 تا ایمیل در این زمینه پاسخ بدم این است که مرد و زن بهتر است در ماه چند مرتبه رابطه جنسی داشته باشند…منجمین در قدیم می گفتند که بهترین موقع ارتباط در زمان حلال و بدر ماه است!!یعنی سر حساب شوید ماهی 2 بار!!اوج حماقت رو نگاه کنید توروخدا…زیست شناسان بهترین موقع رو پس از طی دوره ده روزه سلولی می دانند!!در ایران موضوع به تاریخ و اجتماع برمیگردد.یعنی افراد بدلیل یک احساس خستگی جسمی ، بعد از رایطه دلشان می خواهد همچین یک دل سیر بخوابند و از طرفی بدلیل نبودن امکانات در گذشته و در اختیار نبودن حمام خصوصی برای نظافت و ایفای یک عامل دینی بنام غسل!! امکان ایجاد رابطه را در زمانی قرار دادند که به تمامی اینها دسترسی پیدا کنند.شب جمعه معروف اینگونه در فرهنگ ما شکل گرفت…یعنی زمانیکه در حال حاضر بچه می خواهند فیلم آخر هفته را ببینند و بهتر است بروند بخوابند!!!
اما تمامی موارد بالا به اعتقاد من کاملاً غلط و مردود میباشد.یکی از مواردیکه ذکز آن ضروریست این مورد میباشد که توجه کنید آمادگی جهاز جنسی هیچ ارتباطی به آمادگی روحی شما ندارد.جهاز جنسی شما بعد از مدتی استراحت و همچنین تغذیه مناسب آمادگی خود را برای فعالیت مجدد بدست می آورد ولی آمادگی روحی زمانی بدست می آید که حس شما درخواست کند.متاسفانه این مورد اصلاً رعایت نمی شود و زوجین به محض آمادگی در اعضای تناسلی و بدلیل فراهم بودن بستر مناسب دلیلی برای خودداری نمی بینند و رابطه را ایجاد میکنند.سپس براحتی بعد از مدتی دچار دلزدگی جنسی خواهند شد.زیرا درست است که شما فیزیکی ارضا شده اید اما حس جنسی شما ارضاء روحی نمی شود و شما همچنان تشنه روحی هستید.حالا هی می خواهید روحتان را سیراب کنید و به محض آمادگی مجدد دوباره رابطه برقرار میکنید ولی میبینید که اوضاع خرابتر میشود.روابط جنسی سریعاً جذابیت خود را از دست داده و شما را به دالانی از افسردگی پرتاب میکند.
شما اشکال را از همسر خود میبینید و کمکم وی را فردی سربار،سرد، تکراری و خسته کننده می یابید.چون امکان بروز هم ندارید سر هیچ و پوچ فرتی کارتان به مشاجره میکشد.سرخوردگی از ازدواج بشما دست خواهد داد و در انتها زنها و مردها به خود حق می دهند که زیر آبی بروند!!چرا که همسرشان را عامل این مورد میدانند!آن دسته از زنها و مردها هم که پایبند ترند مجدداً شروع به خود ارضائی میکنند.این مورد قبل از ازدواج بدلیل کمبود رابطه جنسی اتفاق می افتد ولی بعد از ازدواج بدلیل عدم سیرابی روحی بوجود می آید.و فرد هم دلیلش را نمی داند.فرد خود را مریض قلمداد کرده و فکر میکند که توان جنسی اش تحلیل رفته و با خود ارضائی سعی در بردن لذت جنسی میکند زیراکه فکر میکند دیگر همسرش قادر به ارضاء روحی و جنسی وی نیست.
بهترین عامل برای تازه نگهداشتن طراوت جنسی این است که زمان را به عشق واگذار کنیم.همانطور که بارها گفتم در صورتیکه بگذارید علاقه و عشق باعث کشش گردد روح شما سریعاً آماده میگردد.بدانیدکه برای 2 نفر ، رابطه جنسی باید نهایت میزان ابراز علاقه به یکدیگر باشد و نه وظیفه زناشویی و یا عامل ارضاء جسمی.شما باید برای پالایش روح و عشقتان از رابطه جنسی استفاده کنید و نه برای خلاص شدن از یک حالت فیزیکی.رابطه جنسی یک ابزار قدرتمند در خدمت روح برای ابراز علاقه میباشد نه یک وسیله برای ایجاد زنگ تفریح…پس بگذارید که کشش عشقی شما را وادار به ایجاد رابطه کند و نه فشار جسمی…در اینصورت در هیچ مقطعی همسرتان برای شما تکراری نخواهد شد و شما همیشه در یک آرامش روحی قرار خواهید داشت…

 
کلمات کلیدی :رابطه جنسی و کلمات کلیدی :ارضاء جسمی و کلمات کلیدی :کشش عشقی و کلمات کلیدی :فشار جسمی
نویسنده : مژگان ملکی نیا ; ساعت ۱:٠۳ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢٢ مهر ۱۳۸۸

یکی از مواردیکه همیشه گریبانگیر دخترها و پسرها بوده است عدم درک تفاوتهای احساسی بین آنها می باشد.دخترها می خواهند بدانند که چرا مردها اینقدر سردند!واحساس توی مخشان نمیرود!…پسرها هم میخواهند بدانند که چرا دختر ها منطقی تر نمیشوند و همش با احساسات زندگی میکنند!…این مورد یک مبحث فوق العاده پیچیده روانشناسی میباشد.من برای قابل درک شدن آن مجبور شدم مسائل را ساده کنم امیدوارم که توانسته باشم با اینکار مفهوم علمی آن را برسانم….

اصل روانشناسی:
زن و مرد از نظر بار احساسی دارای گرایشات و تفاوتهای مختلفی هستند.منحنی سینوسی احساسات در زنها و مردها تغییرات زیادی دارد و امکان مقایسه این دو با هم نیست!

مورد تفاوت در ظرفهای احساسی آقایان و خانمهاست.این دو جنس از نظر بار های احساسی دارای تفاوتهای زیادی هستند.خیلی از مواردیکه زنها آن را بعنوان یک افت تلقی میکنند در واقع تبدیل ظرفیتی میباشد.اگر بخواهم بصورت ساده این مورد را برایتان توضیح بدهم باید بگویم که زنها دارای یک ظرف بسیار بزرگ احساسی میباشند که البته سوراخ است!خودتون رو هلاک هم که بکنین هرچی توش بریزین پر نمیشه!برای زنها شوهر و عشق براحتی 70% مسائل زندگی رو تشکیل میده بنابراین عمراً نباید از زنها انتظار داشت که آرامش داشته باشند.آنها یک بند نگران زندگیشان هستند چون شما خبر مرگتون مهمترین چیز یک زن هستید.این ظرف بزرگ سوراخ،در زندگی هر مردی هم اگر وجود داشت آن مرد را روی مسائل عاطفی حساس و زود رنج می کرد.شما اگر از دختری قدرت زنانگی وی را بگیرید دیگر از وی چیزی باقی نمی ماند!بخاطر وجود این ظرف بزرگ در زنها ،حل کردن 70% نیازشان تنها توسط یک عامل است:..توجه….در غیر اینصورت ظرف آنها اصلاً پر نمیشود.
اما در مورد آقایان مسئله فرق میکند.اگر از پسری قدرت مردانگی وی را بگیرید آنها اینقدر پوست کلفت هستند که در کمال پررویی ادامه حیات بدهند!!دلیلش اینست که آنها دارای
ظرفهای کوچک ولی متعددی هستند!این ظرفها برعکس خانمها بسرعت پر میشوند و بسرعت خالی میگردند!آقایان بطور 24 ساعته درگیر پر کردن این ظرفها هستند.ظرف عشق وقتی در آقایان پر میشود مرد شروع به پر کردن ظرف مثلاً کار میکند.وی دیگر بالا سر ظرف قبلی نمینشیند چون ظرفهای دیگری هم دارد.نکته اینجاست که زنها چون دارای ظرفهای بزرگی هستند، همینطوری عنر عنر بالای ظرفشون مینشینند.چون این ظرف مهمترین ظرف آنان است و باید اول و همواره این ظرف پر بشود...مکافات از اینجا ناشی میشود چون آنها همین انتظار را از مرد ها دارند!..اشتباه این است که آنها مردها را نیز مثل خود تصور میکنند.در مردها یک ظرف مهم وجود ندارد بلکه همه ظرفها باید پر شوند.مردها نمی توانند ظرفی را به ظرف دیگر ترجیح دهند..خانمها،توروخدا بگیرین چی میگم..امکانش نیست!!چون پر نشدن هر ظرف مساوی است با ناراحتی شدید عصبی!!!
در بیولوژیک هر مرد همه ظرفها دارای ارزش مساوی هستند.نکته فوق العاده مهم برای زنها این است که بدانند زمانیکه بار احساسی مرد به اصطلاح خودتان!کم میشود یعنی در واقع شما به بهترین نحو توانسته اید به وظیفه زنانگی خود عمل کنید!!چون توانسته اید ظرف یک مرد را پر کنید.در این زمان به اصطلاح مرد باکش پر شده و در نتیجه میرود سراغ سایر ظرفهای خالی…ولی متاسفانه شما فکر میکنین که اون دیگه دوستتون نداره!!!!!…چون مثلاً مثل قبل دورتون نمی چرخه!!یا ازتون خبر نمیگیره!! این یک طرز فکر غلط و مسموم است که تو کلتون رفته چون مرد کاملاً از شما بخاطر اینکارتون ممنون است…چون شما براش کاری کردین که بسادگی انجام نمیگرفته.اینجاست که شما این فاصله بین پر و خالی شدن ظرف رو بجای اینکه بخودتون برسین و مال خودتون باشین ، بی علاقگی تلفی میکنین و 2500 تا فکر چرت و پرت میاد تو مغزتون آخرش هم بهش میگین: تو من رو کمتر دوست داری!!!..یا خیلی احمقانه میگین رابطه جنسی باعث شد ازم دور بشه!!!در حالیکه اصلاً فکر نمیکنین شما قادر بودین ظرفهای وی رو کاملاً پر کنین…اینجا مرد هم کف میکنه که د بیا!!!جریان چیه؟؟.مگه من چیکار کردم؟من که خیلی دوستش دارم!!!

یک اخطار کاملاً جدی:
خانمها به هیچ وجه در نحوه پر و خالی شدن ظرفهای آقایون دستکاری یا فضولی نکنید…مثلاً خیلی احمقانه فکر نکنین که ظرف احساسات مرد رو کامل پر نکنین تا همیشه ریشش دست شما باشه!!..بدونین با انجام این کار بچه گانه مرد فکر میکنه که شما توانایی اینکار رو ندارید و در نتیجه :شما بسرعت مردتون رو از دست میدین!!..به اصطلاح ساده تر باید بگم که در اینصورت برای شما:… بازی تمامه.

 
کلمات کلیدی :وظیفه زنانگی و کلمات کلیدی :قدرت مردانگی و کلمات کلیدی :دو جنس و کلمات کلیدی :دخترها می خواهند
نویسنده : مژگان ملکی نیا ; ساعت ۱٢:٥٢ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢٢ مهر ۱۳۸۸

ما 2 گروه زن داریم که به دلیل ترس از انتخاب بد حاضر نیست ازدواج کنه.گروه اول زنانی هستند که منتظر یه فرصت خوب هستند.اینها خیلی خطرناک دارن حرکت میکنند.افرادی هستند که زیر نگاه شدید اطرافیان قرار دارند و مسلماً نمی خواهند که پس از ازدواجشان بشنوند : اِهه ، یارو رو! اینهمه صبر کرد آخرش با این تحفه ازدواج کرد! از طرفی بی اعتمادی به در و دیوار و عدم شناخت فاکتورهای صحیح یک نفر قدرت بله گفتن را ازشون سلب میکند.آنها یه فرد کاملاً تضمین شده رو از هر نظر می خواهند. اونها هزینه زمانی گزافی رو دارن پرداخت می کنند و مسلماً می خواهند از اینهمه هزینه سودی عایدشون بشه و همچنین مشت محکمی بر دهان یاوه گویان بزنند. دخترانی که باید یه چیزهایی رو به بعضی ها ثابت کنند و برای یک مرتبه هم که شده پوزشون رو بزنند! این گروه باید به چند نکته توجه کنند.
1-این هزینه سنگینی رو که شما در حال پرداختش هستید باعث میشه که سطح انتظاراتتون بالا بره.شما معمولاً بعد از ازدواج خیلی بیرحم میشین! چون زمانی دیگه برای از دست دادن ندارین و شوهرتون نباید در خوشبخت کردنتون فس فس کنه! شما شانس هیچ آزمایشی رو بهش نمیدین و اون فرد نگونبخت باید تمامی هزینه هایی که شما کردید رو سریعاً بهتون پس بده!! مسلماً اگر فرد توانایی کافی برای این مهم نداشته باشه و کسی باشه که درک حسی بلد نباشه شما وی را خواهید کشت!
2-بدونین هر ثانیه رو که اضافه میکنین 6 برابرش شرط انتخاب یک نفر رو سخت تر میکنین.شما همواره انتظار یک فرد خاص رو دارید…یه خبر بد هم که باید بهتون بدم اینه که اکثراً پیداش نمیکنین! واقعیت اینه انتخابهای شما بعد از مدتی شروع میکنه به کم شدن.بلایی هم که از آسمون ممکنه نازل بشه! اینه که بعد از مدتی دچار وحشت تنهایی بشین و در نتیجه به اولین کور و کچلی که یک هزارم خواسته های قبلتون رو نداره شوهر کنین و مجبورین کلی هم ازش در مقابل تعجب اطرافیان دفاع کنین!
3-شما از یک فرد معمولی انتظار بیشتری از همسرتون دارید . شما عموماً خودتون رو سرکوب حسی و جنسی میکنین.دچار یک افسردگی پنهان میشین و نهایتاً همواره منتظرین که فرد مورد نظرتون بیاد و رل فرمان زندگی رو ازتون بگیره تا شما یه نفسی بکشین و دیگه مسؤل رانندگی نباشین!شما می خواین کولر رو بزنین و یکم چشماتون رو ببندین و استراحت کنین! مشکل اینجاست که شوهرتون هم دقیقاً همین مرگش بوده که خواسته ازدواج کنه! حالا اون هم دیگه توان نداره و میخواد فرمان رو ول کنه و کنار شما استراحت کنه! خب ، حالا کدوم دره رو می پسندین که بیوفتین توش؟!
زنانی هستند که از مردها متنفر شدن و اگه بتونن نسلشون رو منقرض میکنن! اینها کمبود ها و ضربات عاطفی و همچنین نگرش غلطی که به روابط مرد و زن داشتن باعث شده من برای جن هم آرزوی چنین زنانی رو نکنم!البته اینها بیشتر دارن پوست خودشون رو میکنن تا دیگران! نکته جالب اینکه اینها در ازدواج موفق به حساب میان! چون تمام موارد احساسی رو بچه گانه و روابط زناشویی رو کوته فکرانه میبینند و در گیر مسائل مهمتری!! هستند غالباً با یک تیکه پاره آجر مثل خودشون ازدواج میکنن و اینقدر خشک و قفل منطق هستند که حرف هیچکس رو نمیپذیرند و در نتیجه کاملاً راحتند! من خیلی سوال از این گروه دارم ولی چون میدونم دارم آب تو هاون میکوبم حرفی نمیزنم!

اما گروه اول اگر به این شیوه ادامه دهند همه چیز را از دست خواهند داد و باید نکاتی را رعایت کنند تا زندگی برای آنان شیرین شود!!
1-باید بگم زنان ایرانی زندگی میکنن واسه شوهر کردن! این واقعیت زندگی اونهاست.از هر سمت هم ببینی بازم همینه….خانمهای گرامی، این تفکر پوچ رو بریزین دور که خوشبختی رو از ازدواج انتظار دارین.غلطه ، مردوده ، میگیرین چی میگم؟ در دنیای امروز رد شده. مردی که نتونسته خودش رو خوشبخت کنه چطور قراره شما رو خوشبخت کنه؟ خودش هزارتا عقده داره و حالا میخواد شما جوابگوی اونها باشین!ازدواج فقط یه روش زندگیه و اون احمقی هم که گفته تنها و بهترین روشه مال 2 قرن پیش بوده! ازدواج ممکنه به خوشبختی ختم بشه ولی راه اون نیست.
2-هر مقدار زمان لازمه مصرف کنین ولی به خاطر فشار اطرافیان ازدواج نکنین.شما حق دارید جوری که دوست دارید باشید.
3-این فکر غلط که زندگی از بعد ازدواج شروع میشه رو بریزین دور.لذت، تفریح، تجارت، آسایش و همه اون کارهایی رو که به اشتباه فکر میکنین باید حتماً با شوهر باشه رو از همین الان شروع کنین.بخاطر ازدواج زندگی رو فراموش نکنین.چه اشکالی داره که شما در مسیرهایی که فکر میکنین علاقه دارین فعالیت کنین و به خودتون برسین.انتظار خوشبختی از همسر داشتن غلطه! بلکه شما باید با ازدواج خوشبخت تر بشین.چه اشکال داره شما وارد بازار بشین ، وارد بورس بشین ، امتحان کنین ، شکست بخورین، پیروز بشین، سرمایه گذاری کنین ، جهانگردی کنین و کلاً خودتون رو وقف چیزی که ازش لذت میبرین بکنین….
4-از نظر جنسی خودتون رو آزاد کنین.رابطه راحت داشته باشین.شما احتمالاً سنتون زیاد شده و زمان کمی برای لذت بردن خواهید داشت.مردی که انتظار باکرگی از شما داره فقط یه احمقه که شما رو کالا میبینه و مصرفی. یه متحجر فکری که شما رو واسه بدنتون می خواد. ضمناً بدونین شوهر شما که احتمالاً از نظر سنی از شما چند سال بزرگتره دیگه اون قدرت و هیجان جنسی جوانی رو نداره و همچنین مسلماً تا الان بارها رابطه جنسی داشته وفقط یه فرد کوته فکر ظالم از شما انتظار داره که شما همیشه در حال کشتن خودتون باشین.
کلمات کلیدی :فشار ازدواج و کلمات کلیدی :واسه شوهر کردن و کلمات کلیدی :از نظر جنسی و کلمات کلیدی :هیجان جنسی جوانی
نویسنده : مژگان ملکی نیا ; ساعت ۱٠:٤٦ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢۱ مهر ۱۳۸۸

دو ایمیل از جانب دو مرد بدستم رسید که باعث شد حالم بدجوری گرفته شود.من امروز کاملاً جدی هستم و از جانب این مردان وکیل هستم تا بدون هیچ پرده ای از شما زنان بابت تباهی زندگی آنان اعلام شکایت کنم..شما باید پاسخ دهید…

زنها همیشه در برخورد های جنسی به این فکر میکنند که خوب حالا که این آقاهه شده شوهر من ، چه بلایی قراره سرم بیاره؟!!ولی خداوکیلی کدومتون تا حالا به این فکر کردین که مرد، شما رو مهری بر پایان همه ناکامیهاش میدونه ؟؟کدومتون این وظیفه رو حس کرده؟ کدومتون خواستین که کلید یک قفل باشین؟؟

1-مردی که شما رو انتخاب کرده و باید تا آخر عمر با شما باشه وقتی در بستر، در لحظه ای که آرزوش رو داشته،در زمانیکه شما در بهترین لحظاتش شریک هستین با زنی روبرو میشه، سرد، بی روح،غرغرو (اووف!!)، بی اطلاع از همه چیز،ناآماده و همواره در انتظار پایان دادن به لحظاتی که واقعاً باید شیرین باشه ، واقعاً فکر میکنین چه احساسی بهش دست میده؟آیا نباید حس کنه انتخاب شما بعنوان کسی که قادر به انفجار انرژی بوده یک اشتباه بزرگ بوده؟

2-مرد و زنی که دچار کشش عاطفی شدند وقتی که به امید سرودن شعری از شادمانی در هم می آمیزند، مرد شما رو زنی میبینه که مثل یک تکه گوشت بی تحرک ، بدون هیجان،بدون شادابی و عینهو یه سطل ماست!!! نباید احساس کنه که شما موتورش رو گذاشتین پایین؟؟؟
3-مردی که سالها محرومیت رو بعد ازدواج با عشق قاطی کرده و حالا شما رو بعنوان فردی شایسته برای نابودی دردهاش انتخاب کرده وقتی میبینه ،ز پلشک!همسرش اصلاُ به یکی از مهمترین مسائل شخصیش به عنوان گناه و سیرت حیوانی و یه اجبار داره نگاه میکنه، نباید فکر کنه که اوه اوه اوه!!!!عجب خری شدم زن گرفتم؟؟!!
4-مردی که میبینه شما اینقدر ضعیف هستید که توان پاسخگویی و خاموش کردن هیجان وی رو ندارید و اصلاً هم براتون این مهم 2 زار اهمیت نداره نباید شما رو فردی بی تفاوت ببینه؟؟؟نیاید حس کنه تباه شده؟؟؟؟
5-مردی که سالها در انتظار آمیزش عشق و علاقه و هیجان بوده ، وقتی همسرش از یکی از لحظات شیرین زندگی بعنوان یک وظیفه زناشویی و یک عمل مکانیکی یاد میکنه ،نباید احساس افسردگی بکنه؟؟فکش رو چجور باید جمع کنه؟؟؟

6-زنی که با تفکر اینکه: از امور جنسی خوشم نمیاد ولی تن میدم تا شوهرم خیانت بهم نکنه!! به بستر میره آیا میدونه داره مستقیم توهین میکنه؟؟؟…آیا واسه فحش دادن حتماً باید خوار و مادر طرف رو صلوات داد؟
7-زنی که فکر میکنه بصرف همخوابی و انزال مرد، شوهرش از نظر عاطفی ارضا شده ، آیا فرقی رو بین خودش و خود ارضایی گذاشته؟؟؟آیا به خودش توهین نمیکنه؟؟؟
8-آیا سالها سرکوب و کشتن نیاز جنسی و عمل به تفکرات پوچ و بی اساس و رشد تفکر مرد = بد ، سکس=هرزگی و حیوانی!! نتیجهای جز فراری دادن همسرتان به کار و یافتن آسایش در بیرون خانه دارد؟؟
9-آیا واقعاً تمام دنیا با این همه تحلیل وپژوهش و امکانات در راستای حل مسائل جنسی افراد قبل از ازدواج ،در حال جوابگویی به یک نیاز حیوانی هستند!! و فقط ما چند میلیون نفر در حالیکه از ترس آبرو حتی جرئت خرید یک کتاب پاسخ به سوالات جنسی رو نداریم در خدمت نیاز های انسانی و اجتماعی هستیم ؟؟؟این فقط ما هستیم که با این همه مشکلات عصبی گریبانگیر تفکر درست رو داریم و در خدمت خانواده هستیم؟؟فقط ما هستیم که درست ترین اصول روابط بین زن و مرد رو داریم ،آن هم در حالیکه حتی یه خط تحقیق در این ضمینه نکردیم؟؟فقط ما هستیم که دارای خانواده های با بنیان هستیم؟؟همه فاسدند؟؟
10-آیا بصرف اینکه یه فرهنگ توی مخ ما حک شده نشان از درست بودنشه؟؟..جمله فرهنگ ما اینجوریه!!بنظرتون ابلهانه و بچگانه نمی یاد؟؟
11-آیا بی اطلاعی و بی تجربگی یک دختر نشانه کامل بودن و یا سالم بودن یک دختر است؟؟؟!!آیا خانه شوهر زمانی برای ارائه داشته هاست و زمان ساخت زندگی یا کلاس آموزشی؟؟؟آنهم از پسریی که اصولا دانسته هاش نباید چیزی فراتر از تجربه با فواحش باشه؟؟با این دید قراره آموزش داده بشه؟؟؟آیا دختر بی تجربه مادر کاملی خواهد بود؟؟

فعلاً مردها از شما شکایت دارند …آنها جواب می خواهند….
گرچه شکایتی نیز از جانب زنها در دست اقدام است…

 
کلمات کلیدی :مردان و کلمات کلیدی :شوهر و کلمات کلیدی :اشتباه بزرگ و کلمات کلیدی :زن گرفتم
نویسنده : مژگان ملکی نیا ; ساعت ٧:۳۸ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢۱ مهر ۱۳۸۸

نیازهای احساسی زنها و مردها تفاوتهای اساسی با یکدیگر دارد.همانطوری که قبلاً گفته شد در چالشهای روحی زنها به اشتراک و مردها به انزوا نیاز دارند که در نتیجه این اختلاف نیازهای احساسی زن و مرد بدجوری برای هم شاخ و شونه میکشند….جالبه که میدونیم هر 2 طرف با نهایت صداقت به پیش می آیند تا خود را برای دیگری 6 تیکه کنند ولی نتیجه کاملاً عکس شده و باعث تحریک همدیگر میشوند.خودشون هم کف میکنند که د بیا...یعنی چی؟؟؟!!!مثلاً زن فکر میکند با سؤالات پی درپی و ابراز دلواپسی به نظر همسرش یک زن مهربان جلوه میکند در حالیکه مرد یواشکی فکر میکند که تحت سلطه قرار گرفته و یکهو تحریک میشود که خود را آزاد کند!!!پس اعلام میکند که:..خانم میزاری یه 2 دقیقه نفس راحت بکشیم یا نه؟…زن هم گیج و منگ میشود و اصل قضیه را زیر سؤال میبرن…یعنی علاقه…زن شوهرش رو با خودش میسنجه و میگه: اگه منو دوست داشت میفهمید که چقدر به فکرشم…واقعت اینه که این رفتاریست که زنها دوست دارند با آنها بشود و کلی هم باهاش حال میکنند ولی مرد اگر در شرایط نامناسب مثل خستگی باشد این رفتار حکم دریل را برایش دارد!!!
مردها هم بدتر از زنها…وقتی میبینند که زن ناراحت است وی را با حالات خود میسنجند و بهترین دارو را برایش تجویز میکنند…تنهایی!!!…او خیلی رومانتیک زنش را به حال خود رها میکند تا برای خودش بال بال بزند و با خودش کنار بیاید.بعضی از مردها هم در این مواقع میشن آخر درک کردن و به همسرشون میگن:…نگران نباش..چیز مهمی نیست!!!
در این لحظات زنها اگر قدرت داشتند شوهرانشان را خفه می کردند!!!…آخه آدم حسابی…این چه وضعه ادراکه؟.چرا نمی خواین این تفاوتها رو درک کنید؟؟….بابا، به پیر ، به پیغمبر ، نیازهای احساسی و ادراکی شما با هم فرق داره….تو رو خدا اونها رو یاد بگیرین و درست عکس العمل نشون بدین…برای احساس خوشبختی لازم نیست روزی 20 بار چشماتونو خمار کنین ، لباتونو چوله کنین ، بگین I LOVE YOU....زهرمار….کوفت….

آقایون بدونین…
1-باید به همسرتون نشون بدید که بهش توجه ویژه دارین تا او حس کنه که دوستش دارید.
2-باید با حوصله به حرفاش گوش بدید تا احساس کنه که درکش میکنین.
3-باید یه حقوقش احترام بذارین تا بدونه به شخصیتش علاقمندید.
4-باید باهاش صمیمی باشین تا احساس خوشنودی کنه.
5-باید بهش اجازه بروز و ارائه بدید تا احساس اعتبار کنه.
خانومها توجه داشته باشین….
1-باید رفتار شما با شوهرتون توام با پذیرش باشه تا حس کنه که بهش اعتماد دارین.
2-نباید سعی در تغییر اون داشته باشین تا احساس اطمینان کنه و خودش تغییر بوجود بیاره.
3-باید ازش قدردانی کنین تا انگیزه پیدا کنه.
4-باید نشون بدین که به تواناییهاش اعتقاد دارین.
5-بهش نشون بدید که بهترین انتخاب شما اون بوده
کلمات کلیدی :مرد و کلمات کلیدی :زن و کلمات کلیدی :احساس و کلمات کلیدی :نیازهای احساسی
نویسنده : مژگان ملکی نیا ; ساعت ٧:۳٥ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢۱ مهر ۱۳۸۸

لغت سردی که در اصطلاح فرانسوی به آن فریژید گفته میشود یه زنانی اطلاق میشود که تمایل و هوس جنسی نداشته و از آن بهرمند نمیگردند.حدود 10% از این زنان دچار مشکل فیزیکی میباشند.مثلا غدد تخمدان آنان فولیکولین کافی ترشح نمیکنه و موارد دیگه که به پزشکی ربط داره نه به من…..اما 90% بقیه….
آقایون و خانومها….هیچ زنی سرد نیست!این از بی عرضگی خودتون و افکار مزخرف توی کلتونه.از این که 2 دقیقه نمی خواین مطالعه کنین و یه چیزی رو بهش عمل کنین تا یه عمر راحت باشین…مردم بستکه جواب این دسته از ایمیلهاتون رو دادم…
1-آقایون چرا ترمز بریدین؟کجا دارین میرین با این عجله؟؟زنت شده؟خب که چی؟همش 2 تا کاغذ امضا کردی دیگه…چندین سال خودش بوده و شرم و حیاش .حالا تو یهو میخوای وارد خصوصی ترین مسائلش بشی؟مسلماً دفعت میکنه.بعضی از شما در ابتدای ازدواج اینقدر ناشیانه عمل میکنین و بی جهت فشار بهش میارین که اعصابش رو بهم میریزین و حالت وحشت براش میسازین….د زهرمار…یکم آروم باشین...
2-آقایون…واقعاً برای زن مهمه که ببینه در این رابطه چیزی دریافت میکنه.شما باید خیلی بیشتر از اون چیزی که میگیرید بپردازید.ولی متاسفانه انگار خوابتون برده.نمیدونم حالش رو ندارین،براتون مهم نیست یا اطلاع ندارین ولی تو رو جدتون بدونین که وظیفه دارین اول به همسرتون بپردازید.زنتون باید بدونه که شما تلاش میکنین تا اول باعث لذت بردن اون بشین و خودتون رو در مرحله دوم قرار دادید.نه اینکه شما فقط دارید به خودتون میرسید و اون هم شده ابزاردست شما…باور کنین روحیاتش رو منجمد میکنین..
3-آقایون…تو کلتون بکنین که برای زن مقدمات واقعاً مهمتر از خود رابطه است.چون میبینه که تو اون لحظات که شما ملنگ شدین ،ماسک غرور رو برداشتین و به معنای واقعی کلمه پذیرای اون هستید.خب مسلمه نمی خواد این وضع زود تموم شه..این از نظر روانی…از نظر فیزیکی هم این زمان باعث میشه تا خون بیشتری در باسن جمع شده و بتونه آمادگی لازم رو به دست بیاره…مرد حسابی تو موتور ماشین رو میذاری 2 دقیقه گرم شه اونوقت نمی خوای واسه زنت وقت بذاری؟؟…خدا وکیلی شما دیگه کی هستی
4-شرایط روانی زن باید کاملاً مسائد و بدون هیچ استرسی باشه…حتی غریبه بودن محیط ، ترس از بارداری ، اینکه یهو کسی صداشو نشنوه و نظایر این مسائل هم تاثیر مهمی داره…پدر بیامرز،آخه بصرف آماده بودن تو اون که نباید مهیا باشه …درکش کنید..نگرانی های ذهنی نمیذاره تمرکز کنه و خیالش رو آزاد بذاره…بهش حق بدید….باور کنین با رفتارغلط دارین زمینه زدگی رو براش فراهم میکنین چون یک فشار تحمیلی توش میبینه نه یک خواست 2 جانبه….

5-خانمها…به عمل همخوابی به عنوان یه پدیده مثبت نگاه کنید نه یک وظیفه زناشویی…این پس زمینه غلطه که موتورتون رو پایین گذاشته…اگه قرار باشه با شوهرتون هم خواسته هاتون رو سرکوب کنید ، مسلماً اعصابتون به هم میریزه..پس واسه چی شوهر کردید؟شما که هنوز راحت نیستید…بعد از ازدواج دیگه نباید فکر کنین که کار زشتی میکنین…بخدا این یه لذته که شما هم باید ازش سهم داشته باشین…چرا قبول نمیکنین؟؟
6-خانمها…اینکه شما به سکس علاقه ندارید افتخار نیست بلکه اینکه شما به انحراف کشیده نمیشین افتخاره…یه آچارکشی به طرز فکرتون بکنین…همین افکار غلط باعث میشه که ناخواسته دچار انجماد جسمی بشین…عدم قبول واقعیت وترس از پاکسازی افکار غلط سد راه شما شده….
7-آقایون و خانهما….نظافت و احترام رو در همخوابی رعایت کنید…بخصوص که دوش گرفتن قبل از ارتباط باعث یه آمادگی روحی میشه…
8-آقایون و خانمها…زمان همخوابی رو باید عشق تعیین کنه نه آمادگی فیزیکی…بزارین به جایی برسه که دیگه نخواین حتی یک سانت فاصله بینتون باشه و اون وقت یکی بشین..اینجوری هر 2 در یک زمان به آمادگی فیزیکی میرسین و در غیر اینصورت همیشه یکی دچار نا آمادگی جسمی و روحی خواهد بود
کلمات کلیدی :سردی جنسی زنان و کلمات کلیدی :تخمدان و کلمات کلیدی :استرس و کلمات کلیدی :انحراف
نویسنده : مژگان ملکی نیا ; ساعت ٧:٢۸ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢۱ مهر ۱۳۸۸

واقعاً فکر میکنین شما چه زمانی به شرایط ازدواج میرسید؟هرکسی یه حرفی میزنه و یه نظری میده اما تمام این نظرات ار عرفها و شرایط اجتماع نتیجه میگیره.بعضیها مسائل مادی رو وسط میکشند و بعضیها هم دنبال عشق میگردند.اما دید روانشناسی قضیه با تمام اینها فرق داره.یه مبحث کاملاً پیچیده که من سعی می کنم اون رو به زبان ساده بگم که قابل فهم باشه.
مسئله اینجاست که حالات روحی افراد در زندگی شامل چند مرحله میباشد.ولی قربونش برم بدلیل خفقان اطلاعاتی کسی چیزی ازش نمیدونه.عرفهای اشتباه و قفل منطقی افراد هم مزید بر علت میشه تا همتون بال بال بزنین و آخرش نفهمین چکاره اید! درصدی تو ماجرا حل میشن و درصد بالاتری بعد از ازدواج میفهمن که وارد اتاقی شدند که راه خروج نداره! میفهمن که اشتباه کردن و ازدواج اون چیزی رو که باید بهشون میداده، نداده! میشن مثل خیلی از پدر و مادر ها که خود رو تلف شده میبینن و امیدشون رو به بچه هاشون پیوند میزنن! نهایتاً آنچنان سردر گم میشن که آخرش هیچ مفهومی پیدا نمی کنن. عرفها و عقاید غلط داره وادارتون میکنه با غریزه بجنگین ولی مثل اینه که برای رفع تشنگی دارین آب نمک میخورین! در زندگی هر فرد چندین منحنی سینوسی وجود داره که با ورود به هرکدام فرد خیلی از تفکرات و نظریات گذشته خود رو دور میریزه و چیزهای جدید جایگزین میکنه.شما مسلماً افکار چهار سال پیش خودتون رو ندارین و این دلیلش پختگی شماست که در اثر ارتباط با جهان اطراف بوجود آمده.این منحنی ها مدام بالا و پایین میشن تا خوب پوستتون کنده بشه و گیج بشین اما بالاخره در یک زمان تبدیل به یک خط کم لرزش میشه.بیاین به این مرحله بگیم مرحله فیکس! یعنی دقیقاً زمان ازدواج شما! چون شما تمام تغییرات روحی و جسمیتون رو انجام دادید و تجربه های مختلف پیدا کردید تا به یک ثبوت شخصیتی برسید.اما رسیدن به این مرحله در افراد مختلف فرق میکنه چون کاملاً بستگی به عملکرد افراد در مرحله قبل از اون داره! مرحله ای که من اسمش رو میزارم مرحله توریست! به زبان ساده مثل ورود به دانشگاه ، که تا پایه علمی قوی نداشته باشید نمیشه.هر فرد باید قبل از ازدواج یه توریست خوب باشه.این تمام حرف منه.این مرحله دوران طلایی هر فرده.چون تو این مرحله اون ارتباط داره، فرهنگ سازی میکنه، آزمایش میکنه، برنامه ریزی میکنه، شکست می خوره، پیروز میشه و تمام اینها باعث میشه که فرد پختگی لازم رو پیدا کنه. درصد بالایی از جوانهای ما مغزشون هنوز نپخته! اونها خام هستند در حالیکه فکر میکنن کارشون خیلی درسته!اونها هم رو تو دانشگاه پیدا میکنن، بیرون میرن، راجع به مطالب بی ربط اظهار فضل میکنن، هم رو دوست دارن ، 2 دفعه هم رو بوسیدن و آخرش بعد از 4 سال با هم ازدواج میکنن!غافل از اینکه بعد از چند سال با عبور از یک سیکل ماهیتشون عوض میشه و اینبار ظرفه که تو سر هم میشکنند! یک جفت قناری ما میشن 2 تا کلاغ بیریخت که حوصله هم رو ندارن! اونها شخصیتشون مثل یه گل بوده که زیر یه ظرف شیشه ای رشد کرد. باد بهش نخورده تا ریشه محکم بشه.با عبور از یه سیکل، پوچی و حس اسارت و حسرت کارهای نکرده زندگیشون رو میگیره.عین والدین خیلی از ماها که فقط یه ماسک از رضایت رو چهره دارن و هی خودشون رو گول میزنن که زندگی یعنی همین!! مرحله توریست در زندگی جوانهای ایرانی کمرنگه اما اثرش بعد از ازدواج وحشتناکه.خیلی ها اصلاً روحشون توریسته و حالا حالاها نباید ازدواج کنند.بعضی ها اصلاً باید توریست بمونن.این رو شخصیت تعیین میکنه.ولی یه توریست خوب بعد از فیکس شدن گول نمیخوره.زندگیش رو خوب جمع میکنه.زن یا شوهر پخته ایه.زنی که رابطه جسمی و عاطفی آزاد داشته دیگه الکی اشتباه نمیکنه.مرد رو میشناسه و انتخاب صحیح میکنه.نه مثل خیلی از دخترهای ما که تو پنبه بزرگ شدن، و تنها شناختشون از مرد دوست پسرشونه ،
مرد رو نمیشناسن ولی تو مغزشون پر از افکار جفنگه! یا مثل خیلی پسرهای ما که عملاً مغزشون رشد نکرده، نه زن رو میشناسن و نه میدونن ماهیتش چیه، دماغشون رو بگیری خفه میشن ولی ادعاشون سر به فلک میکشه! همش 2 تا ایده تو سرشونه که اونهم غلطه! ولی فکر میکنن دنیا باید با اصول اونها اداره بشه!! مرحله توریست رو طی کنین.خودتون رو از نظر جسمی و روحی آزاد کنین.بذارین ضربه بخورید.له بشین تا محکم بشین.تجربه بگیرین.باور کنین انتخاب درست ،یه دختره که چندین مرحله ارتباطی عشقی ، جنسی، روحی کامل داشته و بدونین اون خیلی موفقتر از یه دختر پاستوریزه است.شما بعد از ازدواج میفهمین من چی میگم.ولی اونوقت دیر شده.وقتی با یه فرد خام ازدواج کردید میفهمین که یه زن با تجربه های قبلی همسر و مادر بهتریه.اون حتی میتونه کمک ذهنی و برنامه ریزی داشته باشه و نه مثل یه ببو جلوتون بشینه.یه فرد بی تجربه بعد از ازدواج باری از دوشتون بر نمی داره بلکه بار خودش رو هم میذاره رو دوشتون.باور کنین نابودتون میکنه.یه مرد وقتی تجربه داشته باشه مسلماً پویاتره تا یه فرد قفل منطق.منظور از تجربه این دوست بازی نیست.چون خیلی از این روابط لوس اصلاً ارزش نداره که بخواد به شما پختگی بده .منظور 2 نفره که کاملاً اکتیو در تمام مسائل هم برخورد دارن.مرحله توریست هرچه موفقتر طی بشه آینده بهتری در انتظار شماست.باور کنین 80% انتخابهای غلط، سوء تفاهمها، ضربات عاطفی، طلاق، عدم درک و مکافاتهای بعد از ازدواج از ضعف این مرحله میباشد.در انتها باز میگم بدلیل ذهنیت اشتباه کسی رو برای زندگی انتخاب نکنین که برای امتحان درسش رو نخونده!
کلمات کلیدی :شرایط ازدواج و کلمات کلیدی :عاطفی و کلمات کلیدی :ازدواج و کلمات کلیدی :ثبوت شخصیتی
نویسنده : مژگان ملکی نیا ; ساعت ٦:٥٢ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢٠ مهر ۱۳۸۸

یکی از درگیریهایی که در بین زوجین اتفاق می افتد بخاطر مسئله پوشش در جشنها و یا مراسم خانوادگی میباشد.مسلماً تا بحال شنیده و یا دیده اید که مردی با همسرش سر فلان لباس جر و بحث میکند و از همسرش میخواهد که لباسش را تعویض کند! این مسائل صرفاً بخاطر تفاوت دید ایجاد میگردد و میتواند در دراز مدت سبب کشیدن کبریت بحران در خانواده شود. چراکه زن برای خودش حقوقی را قائل است و مرد هم مسائلی را تجربه کرده و می داند به اصطلاح اون پشت ، مشتها چه خبره! من در این مبحث میخواهم چند مورد قابل ذکر رو براتون تیتر وار توضیح بدم…
1-برخی از آقایان روی این مسئله بعنوان آرامش خاطر خود تاکید دارند! یعنی به اصطلاح نمی خواهند چشم افراد نامربوط به زیباییهای همسرشان بی افتد! برخی از خانمها هم روی مسئله راحتی تکیه دارند و اطمینانی که از قدرت حفظ کردن خود دارند. در نتیجه این وسط دو طرف برای هم شاخ و شونه میکشند و قر میزنند چون هر طرف حقی را برای خود قائل است که دیگری به اون اهمیتی نمیده. واقعیت اینست که خیلی از خانمها این مسائل پوششی را صرفاً بدلیل احترام به همسر رعایت میکنند و این مسئله که میدانند ذهن همسرشان اینجوری آرومتره. اما اگر مرد قضیه به این کار به دیده لطف از جانب همسر نگاه نکنه و اون رو یک وظیفه بدونه اونوقت داره بد دعوایی راه می اندازه چون انتظار داره! مسلماً آقاهه هی سوک میده و فشار میاره و خانمه هم هی واکنش نشون میده چون خودش حواسش هست و حس میکنه بهش اعتماد نمیشه.
2-آقایان عزیز، بدونین که زنها همیشه دوست دارند زیباتر بنظر بیان. این یک غریزه است. دست خودشون نیست. شما هم اگر به این مسئله اعتراض دارید تشریف ببرید یقه خدا رو بگیرید! شما دارین با غریزه زنانگی میجنگید و عملاً وارد یک جنگ فرسایشی بی مفهوم شدین! زنان میدانند که قادر به حفظ شخصیت خود هستند پس میخواهند آن جور که دوست دارند باشند و مردان هم یکدیگر را میشناسند و می دانند چه صحبتهایی بوجود خواهد آمد و در نتیجه فشار را بیشتر میکنند! این مسئله لباس یک امکان فردی در ارائه زیباییست نه اینکه بلافاصله ننگین ترین تهمتها رو بزنید و بگید می خواد خودش رو نمایش بده. این مسئله کاملاً جنبه روانی داره.
3-مورد قابل ذکر دیگر اینست که مردان به هیچ عنوان حاضر نمیشوند کس دیگری از زیبایی داشته آنان لذت ببرد.این بنوبه خود چیز بدی نیست اما اشکال از کم ظرفیتی اجتماع است
که نتیجه آن باعث به غلط محدود شدن زنها شده. در زمان فرعون رسم بود که زنها سرشان را بتراشند واز موی مصنوعی استفاده کنند! (مسخره ها) و مردها براحتی با دیدن سر برهنه زن تحریک می شدند .لازم نیست زیاد دور بریم، در همین جامعه فعلی ما افراد از دیدن ساق یا پوست پا و یا بازو براحتی تحریک میشوند! این در حالیست که در مکانهای دیگر دنیا افراد با دامن و یا رکابی از خونه بیرون میان و هیچکس هم تحریک نمیشه. مسلماً این از خفقان و عقده های جنسی موجود در جامعست. وقتی که همه در محیط بسته زندگی کنند خب مشخصاً توی عروسیها و مهمونیها وقت اینه که یه شکم سیر ملت همدیگر رو بچرند! اصلاً خیلی ها واسه زاغ زدن در عروسی شرکت میکنند! میچرخند تا مثلاً یه پر و پاچه ببینن یا خط سینه عمه شون رو دید بزنند، اون هم خیلی باکلاس و رومانتیک که آب از آب تکون نخوره!دلیلش فقط اینه که اینبار اشخاص میتونند همدیگر رو خارج از شمایل همیشگی ببینند و مسلماً جذابتر همدیگه رو می یابند
4- باور کنید خانمها تقصیری ندارند. آنها نباید جواب هیز بازیهای شما رو پس بدهند.ما داریم این کم ظرفیتی دیگران رو با بی منطقی خودمون جمع میبندیم و تصمیم به محدودیت بیشتر زنان میگیریم.پس نکته دیگر اینکه آقایان لطف کنین هی نگین چی بپوش چی نپوش! همسرتون بچه نیست. خودش عقل داره و میفهمه. خودش بلده خودش رو حفظ کنه و مسلماً اگه جایی احساس نا امنی کنه خودش بهتر از شما میفهمه. اینکار شما عملاً یعنی من برات تصمیم میگیرم چون تو نمیفهمی!

5-نکته دیگر اینکه توصیف افراد از پوشش متفاوت است. وقتی زنی به شوهرش میگوید من خودم پوششم را انتخاب میکنم مرد اخم میکند و فکر میکند همه چیز از کنترلش داره خارج میشه درنتیجه رئیس بازی در میاره! بعدش همه چیز را قاطی پاتی میشه و حتی ممکه که تهمت فساد به همسر خود بزند! ولی واقعیت اینه که زن منظورش این نیست که با شورت بره بین مهمونها! بلکه حرفش اینه که آقای عزیز، من شعور دارم و عقل. پس یک ذره اعتماد داشته باش. هرکس میزان راحتی پوشش خود رو با شرایط تخمین میزند . یک نفر با پوشش باز راحت است و دیگری با پوشش بسته تر.این یک حق است و هیچکدام بر دیگری ارجعیتی ندارد. این بی انصافی است که بدلیل بی ظرفیتی افرادی اشخاص دیگری محدود شوند.
6-در انتها باید بگم بعضی از شما زنها هم گند زدین با این لباس پوشیدنتون! یعنی واقعاً میرین میگردید مزخرفترین مدل لباس رو انتخاب میکنین. یه تیپهای اراجیفی میزنین و یه مدلهایی رو انتخاب میکنین که حال آدم رو بهم میزنه.شما در انتخاب مدل آزادید ولی باید بدونین که مسلماً بعضی از البسه برای زیبایی نیست و بیشتر جهت تو چشم افتادنه. اگه هم از این کار خوشتون میاد پس مشکل از جای دیگست .بعضی از لباسها هم پوشیدنشون مربوط به هر مجالسی نیست و بعضی آرایشات و لباسها معرف یک شخصیت خاص میباشد و مسلماً اینگونه افراد خود را در مقابل پیش داوری دیگران قرار میدهند
کلمات کلیدی :پوشش و کلمات کلیدی :آرایش و کلمات کلیدی :احترام و کلمات کلیدی :لباس
نویسنده : مژگان ملکی نیا ; ساعت ٦:٤۱ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢٠ مهر ۱۳۸۸

اکثراً در برخوردها نگاه سبب کشش میگردد ولی بمرور زمان و برخورد مداوم بین زن و مرد تاثیر آن از بین رفته و هویت جای آن را میگیرد.زنها معمولاً سعی میکنند با تعویض لباس و آرایش تغیراتی در خود بوجود بیاورند تا سبب کشش دیگران بسمت خود شوند…....خانمها ….زیبایی حق شماست و زیباترشدن هنر شما.ولی خدا وکیلی روزی 60کیلو کرم پودر و روژلب وهزارتا کوفت زهرمار دیگه از چهره شما چیزی بجز یک مداد شمعی نمیسازه!!!!…شما باید در فکر یک جذابیت دائمی باشید…این جذابیت چیزی بجز مکالمه نمی تونه باشه.خانم دومیرسن فرانسوی در نامه ای به دخترش نوشت: مبادا چیزی که برای شوهرت تعریف میکنی تکراری باشد…اشتباه نکنید!منظورم وراجی نیست! ..اگر می خواهید شوهرتان را اسیر کنید از ابراز احساسات غافل نشید…منظورم از احساسات I love you ، عسلم ، عزیزم بازی و رفتار کلیشه ای نیست…بلکه دقیقاً منظورم ابراز علاقه شما در لحظاتیست که تقارن جسمی دارید…و من نمیدونم چرا بجای اینکه با هم شروع به پرواز کنین خفه خون مرگ می گیرین و معاشقه رو تبدیل به یک عمل مکانیکی میکنید.
یکی از اشتباهات بزرگ زنان این است که فکر میکنند هرچه سربزیرتر باشند جذابتر ند!آنها حتی با شوهرانشان راحت نیستند چون میترسند میل طبیعی آنها نشانه کجروی تلقی گردد!!!!..خانمها اگر شوهری دارید که اینقدر بی فکر میباشد حتماً او را به روانپزشک معرفی کنید.من به همه زنان توصیه میکنم که این افکار قدیمی سر تا سر چرند رو از ذهنشون بیرون کنند و بدست خود باعث یکنواخت شدنشان برای همسرشان نشوند..خانمها ....آقایون هم گاهی دوست دارند خودشون رو لوس کنند!!روشون نمیشه بگن ولی 2 برابر زنها می خوان که نازشون رو بکشین!!

بدونین همانطوری که آقایون وظیفه دارند با گفتار و نوازش ، شما رو برای معاشقه آماده کنند متقابلاً شما نیز وظیفه دارید محرک احساست وی بشوید..هرقدر که محبت قلبی شما به او زیاد باشد ولی همسرتون 2زار شادابی و نشاط هیجان از شما نبینه همه آن را به حساب بی علاقگی شما میذاره..هی نگین حس کنه ،حس کنه!
یه مدت که بگذره و چیزی نبینه فکر میکنه که داره اشتباه حس میکنه!!!بزرگترین راز حفظ محبت مردان این است که شوهر بداند همسرش از وی اقناع گشته و شما با نوازشهای طولانی به او بفهمانید که زمانی را که با وی گذراندید هرگز فراموش نمیکنید.خانم نیتون دوکلاس میگوید:زمانیکه احساساتم رو در روابط به شوهرم منتقل میکنم متوجه میشوم که او مرا میپرستد..یا در کتاب خاطرات لینکلن میبینیم که : همسرم در بستر به یک اسطوره تبدیل میشد…این رازیست که خانمها در صورت بکار بردن آن همسران موفقتری خواهند بود.هیچ مردی از زنش نوازش طلب نمیکند ولی شما اگه واقعاً دوستش دارید و به فکر زندگیتون هستید این کار رو انجام بدید..مردها بخاطر غرور دائم این مسئله رو پنهان میکنند ولی بدونین که این بهترین تاثیریست که شما بروی همسرتون از نظر عشق و علاقه میتونید بذارید…پس نوازش،نوازش و باز هم نوازش …این عمل چندین برابر اون چیزی که حتی فکرش رو میکنید پیوند شما رو با همسرتون محکمتر میکنه…
کلمات کلیدی :نوازش و کلمات کلیدی :شوهر و کلمات کلیدی :احساسات و کلمات کلیدی :همسر